Zorg

Meer ruimte voor cliënten in Veltman in Weiteveen door renovatie

Cliënten van locatie Veltman in Weiteveen, onderdeel van Treant Zorggroep, krijgen grotere kamers en meer eigen sanitair. Dit wordt gerealiseerd door een renovatie die komend jaar moet beginnen. Er waren ooit nieuwbouwplannen voor de locatie, maar door allerlei wijzigingen in financiering van de zorg die in Veltman geboden wordt, is daar geen ruimte voor. Het aantal cliënten op de locatie in Weiteveen wordt wel minder, omdat er binnen de muren van het bestaande gebouw wordt gerenoveerd.

oud, bejaard, bejaarde, bejaarden, bejaardentehuis, bejaardenhuis, senior, pensioen, dementie, dement

Bron: ANP XTRA/ Roos Koole

Bij de renovatie wordt ook gekeken naar het op zodanige wijze herinrichten van de afdelingen dat cliënten meer kunnen deelnemen aan de gewone huishoudelijke werkzaamheden. Zo zorgen afdelingen na de renovatie meer zelf voor de was op de afdeling en er wordt samen met de bewoners gekookt.

Verhuizing naar De Horst

Vanuit Veltman in Weiteveen gaat een klein deel van de cliënten naar Treant-locatie De Horst in Emmen. Hierdoor kan Veltman, een woonvorm voor mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen, aangepast worden en kunnen cliënten onder andere grotere kamers krijgen. Wie er naar De Horst gaat, is nog niet bekend. Dat wordt in nauw overleg met de cliënten en hun familie bepaald en zorgvuldig bekeken. Ook de medewerkers die nodig zijn voor de verzorging en begeleiding van deze groep verhuizen mee naar De Horst.

Renovatie Veltman

Veltman staat al langer op de nominatie om gerenoveerd te worden. Het financiële perspectief voor beschermd wonen is onzeker. Hierdoor zijn grote investeringen moeilijk rond te krijgen .Een beperkte renovatie van het bestaande gebouw is wel mogelijk. Door de ruimte die in De Horst ontstaat, omdat een deel van de revalidatie naar het ziekenhuisterrein bij het Scheper in Emmen verhuist, is dit nu mogelijk. De renovatie vindt gefaseerd plaats en begint in het voorjaar van 2016. De verplaatsing van cliënten en medewerkers wordt in nauw overleg met de cliëntenraad en ondernemingsraad van Treant Zorggroep vormgegeven

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht