Zorg

Meisjes zijn beter in taal

Meisjes doen het beter dan jongens in het onderwijs, blijkt uit het onlangs gepresenteerde onderzoek De jongens tegen de meisjes. Universiteitshoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles (VU) vindt dat er iets aan die achterstand moet worden gedaan.

2016-03-09 11:33:20 LEERSUM - Leerlingen van basisschool Wereldkidz op het AZC in Leersum ontvangen een boekenpakket van KinderZwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. De boeken helpen deze kinderen, die voornamelijk van Syrische afkomst zijn, de Nederlandse taal sneller te leren. ANP BAS CZERWINSKI

ANP BAS CZERWINSKI

Uit het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Maastricht, Universiteit Twente en de VU in Amsterdam, in opdracht van het ministerie van Onderwijs (OCW), blijkt dat tien procent meer meisjes dan jongens een diploma halen in het hbo en wo.

Is het niet allang bekend dat meisjes het beter doen op school dan jongens?

“Nee, dat is een misverstand. Drie jaar geleden was er wel een gevoel dat meisjes het beter deden, maar het is pas de laatste jaren echt duidelijk geworden. Het is een beetje als met de keizer die geen kleren aan heeft. Iedereen zag het wel, maar nu is het pas goed onderzocht.”

“Het is heel erg. Jongens komen minder ver dan ze zouden kunnen. Dat is onnodig, want ook neuropsychologisch gezien is er geen wezenlijk verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes hebben een voorsprong bij bepaalde vaardigheden, maar dat betekent niet dat jongens het niet kunnen.”

“Meisjes zijn ook eeuwenlang achtergesteld geweest, maar we moeten er nu niet uit wrok voor pleiten dat de jongens nu aan de beurt zijn. Uit het rapport blijkt dat er verschil is en dat het te maken heeft met ontwikkeling en met de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Eigenlijk is dat een mooie uitkomst, want we kunnen er iets aan doen.’

Waarom doen meisjes het beter?

“Al jong zie je dat meisjes beter zijn in het verwerven van taal. Dat talige geeft ze ook rond hun tiende een voorsprong, waardoor ze sneller zelfinzicht krijgen. Ze kunnen daardoor ook hun eigen gedrag beter reguleren. Meisjes lopen overigens meer op hun tenen, het gedrag van jongens is impulsiever of ondernemender. Meisjes worden bevoordeeld omdat ons schoolsysteem talig is. 21ste-eeuwse vaardigheden als overleggen, kunnen reflecteren en samenwerken, vinden studies en scholen nu heel belangrijk. Jongens krijgen daar geen hulp bij en dat betekent dat als een leerkracht daar niets aan doet, de meisjes gewoon beter worden. Als je wel gericht stimuleert, kun je dat verschil opheffen.”

Groeit er een verloren generatie mannen op?

“Dat is heel cru gesteld, maar het gaat wel die kant op. Zeker de laagopgeleide jongens hebben het moeilijk. Zij komen ver onder hun niveau terecht. Als zij van het ene baantje naar het andere gaan, raken ze op termijn gefrustreerd en kunnen ze overgaan op normoverschrijdend gedrag, zoals kleine criminaliteit of geweld.”

Wat kunnen we doen om te zorgen dat het niet doorschiet?

“Op scholen ligt de nadruk op didactiek. De pedagogische kant van onderwijzen moet meer worden aangepakt, de individuele verschillen moeten beter onderkend worden. Jongens moet je leren wat aandacht en concentratie is, wat het inhoudt om te plannen en prioriteiten te stellen. En help ze zelfreflectie en taalvaardigheden te ontwikkelen. Al die vaardigheden moeten ze niet alleen thuis, maar ook op school aangeleerd krijgen. Overigens ligt dit niet aan het feit dat er meer vrouwen dan mannen voor de klas staan. Voor de kwaliteit telt alleen hoeveel opleiding en ervaring een leerkracht heeft.”

Dat meisjes het beter doen in het onderwijs, vertaalt zich niet naar betere banen voor vrouwen. Als de jongens worden geholpen op school, moeten de meisjes dan niet worden bijgestaan op de arbeidsmarkt?

“In het rapport doen we daar geen uitspraken over, maar in het hbo en op de universiteit is dit een gigantisch probleem waar iets aan moet worden gedaan. Eeuwenlang hebben meisjes te horen gekregen dat ze passief en braaf moesten zijn. Meisjes moeten dus leren om ondernemend te zijn, om stouter te zijn, om ‘over het prikkeldraad te klimmen’. Stimuleer ze om actie te ondernemen en niet af te wachten. Meisjes en jongens kunnen dan echt even ver komen.”

 

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht