Zorg

Hoe belangrijk is de hielprik? En wat is MCADD?

Meer dan 99 procent van de ouders geeft zonder enige twijfel toestemming voor de hielprik bij hun pasgeboren baby. De bloedtest ontdekt ernstige ziektes die dan snel kunnen worden behandeld. Toch kleven er nadelen aan deze bloedtest en ook is het niet voor niets dat de overheid terughoudend is om op nieuwe ziektes te testen. Zo is het niet altijd zeker dat een kind zonder behandeling daadwerkelijk ziek wordt en komen sommige ziektes al in de periode voor de hielprikuitslag aan het licht.

Foto: ANP

Foto: ANP

Dragerschapstest

Binnenkort begint een proef met een test die in sommige opzichten vergelijkbaar is, alleen gaat het dan juist om ziektes die níet te behandelen zijn. De dragerschapstest vindt bij toekomstige ouders de kans op een ernstige ziekte bij het door hen gewenste gewenste kind al vóór de zwangerschap. Het bijzondere is dat er tegen die test ethische bezwaren worden opgeworpen. ,,Terwijl we al jaren tijdens de zwangerschap testen of een kindje kans maakt op het Downsyndroom of een open ruggetje, met abortus als enige manier om de geboorte van een kind dan te voorkomen’’, zegt klinisch-geneticus Irene van Langen.

,,Als je het weet voordat je zwanger bent zijn er veel meer opties. Ook mensen die tegen abortus zijn maar hun kind wel een ernstige ziekte willen besparen, kunnen dus maatregelen nemen. De ziektes die we met deze test vinden zijn bovendien veel ernstiger dan Down.’’

Hielprik

De hielprik is in Nederland in 1974 ingevoerd, na een onderzoek in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen. Vier jaar lang werden dankzij het AZG kinderen met de zeldzame stofwisselingsziekte PKU ontdekt met de hielprik en behandeld voordat ze klachten kregen. Als kinderen van begin af aan een aangepast dieet krijgen, kunnen ze met PKU vrijwel normaal leven. Maar zonder dat dieet krijgen ze een ernstige ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Het nut van de hielprik om te onderzoeken op PKU was daarom snel duidelijk.

Waar wordt op getest met hielprik?

In het begin testte de hielprik slechts op een paar ziektes. Maar het apparaat waarmee het bloed getest wordt, kan tegenwoordig zonder moeite tientallen ziekten vaststellen, ook ziektes waartegen weinig of niets is te doen. In 2007 is het aantal ziektes waarop de hielprik test uitgebreid met achttien aandoeningen, zoals MCADD, een ziekte waarvoor vroeger geen screeningtest bestond. Recent heeft een commissie van de Gezondheidsraad geadviseerd de hielprik uit te breiden met nog eens veertien zeldzame aandoeningen.

MCAD

Terry Derks is kinderarts metabole ziekten en behandelt veel kinderen met de stofwisselingsziekte MCADD. ,,Vroeger ontdekten we de ziekte pas als het al te laat was.’’ Bij kinderen met MCADD werkt het eiwit MCAD niet goed. Ze zijn gewoon normaal gezond tot ze koorts krijgen en daardoor minder eten en drinken. Het MCAD-eiwit is nodig voor extra energie in zo’n noodsituatie, en kinderen met MCADD kunnen levensgevaarlijk ziek worden. Bij kinderen van wie het bekend is, moeten ouders en verzorgers daarmee rekening houden en op tijd ingrijpen, dan groeien ze op als normale kinderen.

,,De hielprik is een heel mooie screeningtest waarvoor veel draagvlak is onder de bevolking’’, zegt Derks. ,,Zoals iedere screening kent deze test ook enkele nadelen. We maken gebruik van bijzondere stofjes om de aanleg voor een ziekte te vinden en vervolgens maken we een inschatting van de kans dat een kind met een afwijkende hielprikuitslag een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte heeft. Maar voor sommige aandoeningen, zoals MCADD, kan het zijn dat een kind die stofjes wel in zijn bloed heeft, maar misschien nooit ziek zou zijn geworden.’’ Uit 1995 dateert de eerste wetenschappelijke publicatie over het bevolkingsonderzoek van pasgeborenen op MCADD. Het duurde vervolgens nog tot 2007 voordat de aandoening werd opgenomen in het hielprikprogramma.

Overlijden

Uit onderzoek van het UMCG bleek dat er jaarlijks naar schatting één tot twee kinderen met MCADD waren overleden in Nederland. ,,Er is dus een gat van twaalf jaar sinds het beschikbaar komen van deze kennis en de uiteindelijke toepassing ervan’’, zegt Derks. ,,Technisch konden we daarop wel testen maar we deden het nog niet. De toepassing van nieuwe kennis duurt lang en dat is soms doodzonde.

Maar het is meer dan alleen een medisch- inhoudelijke of technologische discussie.’’

Een vergelijkbaar dilemma speelt bij de invoering van die andere test naar zeldzame ziektes, de zogeheten preconceptiescreening oftewel dragerschapstest. Onder leiding van Irene van Langen begint het UMCG binnenkort met een proef met deze test voor stellen. Waar bij de hielprik pas na de geboorte duidelijk wordt of een kindje een ernstige ziekte kan krijgen, kan met deze test voorkomen worden dat zo’n kind überhaupt verwekt wordt. Andere opties zijn embryoselectie bij IVF of extra onderzoek tijdens de zwangerschap. De test speurt alleen naar vijftig zeer ernstige ziektes, die in principe niet te behandelen zijn.

Test

De medisch-ethische commissie van het UMCG betwijfelde eerst of het wel verstandig was zo’n test via de huisarts aan gezonde paren aan te bieden. Zullen gezonde mensen zich niet onnodig zorgen maken?

,,Of die angst een probleem is, gaan we dus onderzoeken’’, stelt Van Langen. ,,Maar alleen al door dit soort bezwaren is de proef ruim anderhalf jaar uitgesteld. In die tijd hadden we al ernstige ziektes en sterfgevallen kunnen voorkomen, vooral omdat de test dan sneller landelijk had kunnen worden ingevoerd. De techniek is er, de kennis is er, alleen is men nog terughoudend met het gebruik ervan. Terwijl deze testen al op de commerciële markt verkrijgbaar zijn.’’

,,Mensen gaan hiervoor naar België, waar de test via internet in de Verenigde Staten wordt besteld. Dat kan natuurlijk, maar het nadeel is dat de mensen in onze ogen dan niet goed worden begeleid en dat zo’n test bijvoorbeeld de kans op bepaalde ziektes aantoont waarmee je in praktijk niets kunt. Bijvoorbeeld ook de ziektes waarvan je niet weet of ze ooit tot klachten zouden hebben geleid. Het nut is klein om dat te weten over een toekomstig kind. En alleen mensen die honderden euro’s kunnen betalen voor de test, kunnen deze aanvragen, dat is niet rechtvaardig. Deze test zou gewoon in de zorgverzekering moeten worden opgenomen, beschikbaar voor elk paar dat daar voor kiest.’’

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht