Zorg

Centra slaan handen ineen voor dwarslaesierevalidatie

Om betere zorg te kunnen bieden aan patiënten met een dwarslaesie in Noordoost-Nederland hebben vier revalidatiecentra besloten de handen ineen te slaan. Reeds bestaande samenwerkingsafspraken worden gezamenlijk geïntensiveerd. Daarmee ontstaat een goed samenhangend revalidatienetwerk in de vier noordelijke provincies.

2010-06-23 00:00:00 ZOETERMEER - ILLUSTRATIE. Kosten en de zorg. Maatregelen stijgende kosten gezondheidszorg. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Kosten en de zorg. Maatregelen stijgende kosten gezondheidszorg. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

 

In Nederland heeft de patiëntenvereniging (Dwarslaesie Organisatie Nederland) een eigen zorgstandaard ontwikkeld. Hierbij gaat het om de “juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats”. Dicht bij huis waar dat kan, centraal waar dat moet om reden van complexe problematiek.

Door het bundelen van de krachten zijn de vier instellingen in staat hieraan tegemoet te komen voor wat betreft eerste revalidatiezorg, de vervolgrevalidatie en de nazorg.

In de eerste fase van dwarslaesierevalidatie gaat het om een zeer complexe intensieve hulpvraag die intensieve en gespecialiseerde behandeling vraagt. Deze revalidatiezorg wordt geboden door UMCG Centrum voor Revalidatie (volwassenen) in Haren/Groningen en Roessingh, Centrum voor Revalidatie (volwassenen en kinderen) in Enschede.

In de tweede fase gaat het om adequate vervolgrevalidatie waarbij ook dicht bij huis goede dwarslaesiezorg wordt aangeboden. Naast de bovengenoemde centra wordt deze zorg ook aangeboden door Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) en Vogellanden (Zwolle).Deze laatste twee centra kunnen altijd terugvallen op de expertise van de twee gespecialiseerde centra in Enschede en Haren/Groningen.

Gezamenlijk bieden de vier centra specialistische nazorg aan dwarslaesiepatiënten in de vier noordelijke provincies. De instellingen hebben afspraken gemaakt over de eerste fase van dwarslaesierevalidatie, de vervolgrevalidatie en de nazorg. Daarnaast hebben zij afgesproken nauw samen te werken op het terrein van kennis-uitwisseling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, netwerkontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging.

“Samen staan we voor hoogwaardige kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van zorg aan dwarslaesiepatiënten in Noordoost-Nederland”.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht