Voeding

Rivier de Lek tijdelijk bron voor drinkwater

In de Afgedamde Maas, de bron voor het drinkwater voor het westen van Zuid-Holland, is een verontreiniging aangetroffen. Het gaat om dimethoaat, een bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt in de land- en tuinbouw. 

water

Dunea neemt geen enkel risico als het gaat om waterkwaliteit. Daarom is de inname van Maaswater gestopt en is overgeschakeld op inname van water uit rivier de Lek. Dit water is van goede kwaliteit. De drinkwaterproductie kan dus gewoon doorgaan; drinkwaterklanten merken niets van deze noodmaatregel: het drinkwater is goed en blijft goed. Dunea werkt samen met Waterschap Rivierenland om de oorzaak van de verontreiniging op te sporen.

Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water bij Dunea, noemt de verontreiniging een slecht begin van het nieuwe jaar: “We zijn direct uitgeweken naar rivier de Lek, zodat we onze klanten 100 procent goed en betrouwbaar drinkwater kunnen blijven leveren. Maar overschakelen naar noodinname zou niet nodig moeten zijn: de waterkwaliteit van de Afgedamde Maas moet áltijd van dusdanige kwaliteit zijn dat er goed drinkwater van is te maken. Het is in het belang van onze klanten dat de oorzaak achter deze verontreiniging snel gevonden wordt.”

Onderzoek
Waterschap Rivierenland heeft maatregelen genomen om de vervuiling in kaart te brengen en de bron te achterhalen. Er zijn tientallen monsters genomen in het getroffen gebied, Daarnaast is  een spoedbestuursdwangprocedure gestart. Die geeft het waterschap de mogelijkheid om de gevolgen van de verontreiniging te bestrijden. Zodra de bron  bekend is, kunnen de kosten op de veroorzaker worden verhaald. Tips en informatie over de vervuiling zijn welkom bij het waterschap onder nummer 0344-649090.

Gebruik oppervlaktewater
Het oppervlaktewater in de sloten in de Bommelerwaard kan vooralsnog gewoon gebruikt worden voor veedrenking of inname voor andere agrarische doeleinden. Deze stof kan mogelijk wel schade veroorzaken aan waterorganismen.

Lek en Afgedamde Maas
Totdat het Maaswater weer in orde is, gebruikt Dunea dus tijdelijk water uit de rivier de Lek. Dit water wordt naar de duinen tussen Monster en Katwijk getransporteerd voor de bereiding van drinkwater. Dankzij deze omschakeling kan de drinkwaterproductie ongehinderd doorgaan en zijn er ook voor de natuur in de duingebieden geen gevolgen. Toch kan deze noodmaatregel niet te lang duren. Dunea wil zo snel mogelijk terug naar haar normale bedrijfsvoering.

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3338 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht