Zorg

De psychologische kant van de krimp

De bakker en slager vertrekken, de dorpsschool sluit de deuren voor je kinderen. Wat doet dat met een mens, wonen in een krimpgebied?

Rust en ruimte in de gemeente Littenseradiel Foto LC/Siep van Lingen

Foto LC/Siep van Lingen

,,Krimp is omgaan met verlies’’, weet Tialda Haartsen, krimponderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is tevens verbonden aan het Kenniscentrum Krimp Noord- Nederland (KKNN). ,,Je moet wennen aan veranderingen.’’

Krimp

Het krimpen van de bevolking is voor veel mensen een abstract begrip. Dat wordt pas tastbaar als er een supermarkt of school uit het dorp verdwijnt. ,,Dan komt er ophef. Maar meestal maar van een klein groepje. Sommige mensen zien al sinds de jaren zeventig geregeld voorzieningen uit het dorp verdwijnen. Anderen zijn daar nog niet aan gewend. Dat zijn meestal de nieuwkomers. Die hebben bewust voor een dorp gekozen, met de voorzieningen die er toen waren. Zij willen graag dat het er blijft zoals het was.’’

Naast de nieuwkomers kunnen volgens Haartsen ook mensen met ‘wat minder sociaal kapitaal’ moeilijker omgaan met verdwijnende voorzieningen. ,,Mensen met een kleiner maatschappelijk netwerk.’’

Invloed op psyche

Over het algemeen, weet Haartsen, oefent de krimp nauwelijks invloed uit op de psyche van de bewoner van het krimpgebied. De wetenschap laat de psychologie van de krimp tot nog toe links liggen, weet Haartsen. En dat begrijpt ze ook wel. ,,Er zijn concretere vraagstukken te bedenken.’’

De psychologie die zij zelf vaak ziet wanneer het om krimp gaat, is die van de ‘cognitieve dissonantie reductie’. ,,Over krimpgebieden wordt vaak negatief gesproken.

Als je er zelf met genoegen woont, is dat strijdig met hoe jij het leven daar ervaart. Dan ga je dat rationaliseren. ‘Krimp, dat is iets van dat andere dorp. Dat komt hier niet voor’. Je probeert dan het verschil tussen de beeldvorming en hoe jij het ervaart te verkleinen. Een onbewust psychologisch mechanisme.’’

,,En in het dagelijks leven maakt het ook niet zoveel uit. Ze gaan naar dezelfde school en dezelfde supermarkt. Inwoners van krimpgebieden voelen zich net zo thuis in hun dorp en het gebied eromheen als inwoners van groeigebieden. Door het landschap en de natuur en ook de sfeer in het dorp en de activiteiten die er worden georganiseerd.

Ook is de afstand tot het werk vaak klein.’’

Sluiten scholen en winkels

,,Een supermarkt die verdwijnt is natuurlijk vervelend. Maar zo’n dorpssuper had toch vaak een klein assortiment. Je ziet dat mensen al jaren naar de grotere super in een dorp of stad verderop gaan.’’ Het sluiten van een school raakt een dorp vaak harder,weet Haartsen.

,,Mensen denken dat dit heel erg is. Maar als je een paar jaar later weer kijkt, is dat gevoel weg. Dan hebben mensen andere oplossingen gevonden waar ze vaak net zo tevreden mee zijn. En ze zien dat hun kinderen in grotere klassen zitten waar ze meer vriendjes en vriendinnetjes hebben. Ook is het onderwijs op zo’n grotere school vaak beter.’’

Kinderen blijven niet weg

Volgens Haartsen blijkt uit onderzoek dat een schoolsluiting in een dorp nauwelijks gevolgen heeft voor de toestroom van gezinnen met kinderen. ,,Die blijven komen, terwijl men vaak denkt dat die dan wegblijven.

Maar de instroom van nieuwe gezinnen met kinderen blijft gelijk; dorpen zonder school trekken in verhouding evenveel gezinnen met kinderen.’’ Op de huizenmarkt liggen voor de bewoner van een krimpgebied nogal wat teleurstellingen op de loer. Onverkoopbare huizen of woningsloop die letterlijk gaten in de geliefde woonomgeving slaat. ,,Dan wijst een dorp nogal eens naar het beleid van de gemeente. Wat men niet ziet, is dat dat beleid vaak een gevolg is van de trend dat mensen vertrekken. Oorzaak en gevolg worden nogal eens door elkaar gehaald. Gemeenten moeten dat beter uitleggen.’’

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3342 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht