Zorg

UMCG start onderzoek naar voorkómen van terugval na depressie

Hersenonderzoekers van het UMCG starten een onderzoek naar de preventie van terugval na een depressie. Zij gaan in hun onderzoek na wat de effecten van preventieve cognitieve therapie zijn. Daarmee willen zij meer te weten komen over de mechanismen die een rol spelen bij terugval bij depressie. Het is voor het eerst dat de werkingsmechanismen van preventieve cognitieve therapie voor het voorkomen van depressie met behulp van MRI onderzocht worden.

Umcg

Mensen die hersteld zijn van een depressie, hebben 40 tot 60% kans om terug te vallen in een nieuwe depressieve episode. Wie een preventieve cognitieve therapie volgt, heeft een kleinere kans om binnen vijf tot tien jaar een nieuwe depressieve episode door te maken. Wat nog niet duidelijk is, is waarom sommige mensen wel, en sommige mensen niet terugvallen. Ook is onbekend hoe de preventieve cognitieve therapie werkt, en bij wie.

In deze nieuwe studie gaan de onderzoekers na wat er (onder andere) in de hersenen verandert wanneer je na herstel van een depressie preventieve cognitieve therapie ondergaat. De onderzoekers vergelijken het functioneren van de hersenen, pupilreacties en aandacht voor emotionele informatie van een groep herstelde depressieve mensen die preventieve cognitieve therapie krijgt, met een groep die deze therapie niet krijgt. Dit kan aanwijzingen geven over welke processen belangrijk zijn om de kwetsbaarheid voor depressie te verminderen, en in de toekomst helpen om effectievere behandelingen te ontwikkelen. De eerste resultaten worden verwacht in 2018.

Deelnemers gezocht

De onderzoekers zoeken deelnemers die in het verleden minstens twee keer depressief zijn geweest maar dat nu niet meer zijn, tussen de 18 en 55 jaar oud zijn, en graag iets zouden willen doen om hun kans op terugval te verkleinen. Deelnemers ondergaan een voormeting , bestaande uit vragenlijsten, aandachtstaken met pupilmetingen, en een MRI-onderzoek. Daarna krijgt een deel van deze groep een preventieve cognitieve therapie van acht sessies. Hierbij wordt stilgestaan bij de manier van denken van deelnemers in tijden dat hun stemming verslechtert. Deelnemers oefenen in het bewust worden van negatieve gedachten en onderliggende denkpatronen en leren deze bij te stellen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het ervaren van positieve gebeurtenissen en versterken van positieve gevoelens. Tenslotte stellen deelnemers een persoonlijk preventieplan op.

Na deze periode vindt de eerste nameting plaats, waarin de vragenlijsten, taken en MRI-scan uit de voormeting herhaald worden. Achttien maanden later is er opnieuw contact met de deelnemers om te kijken hoe het gaat. Dit laatste is belangrijk om te kunnen onderzoeken welke factoren bijdragen  aan een terugval. Ook mensen die nog nooit depressief zijn geweest, kunnen deelnemen aan het onderzoek. Dit om te kunnen onderzoeken waarom mensen die depressief zijn geweest, kwetsbaar zijn om dat nog eens te worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoekers, Marie-
José van Tol en Rozemarijn van Kleef (depressiestudie@umcg.nl), of kunt u kijken op de website

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht