Zorg

Training aan ouders helpt het adhd-kind

Gedragsproblemen bij kinderen met adhd kunnen behoorlijk afnemen als hun ouders een training hebben gevolgd. Zij leren hoe ze hun drukke kind positiever kunnen benaderen, hoe aandacht te geven aan het gedrag dat ze graag zien. Niet meer straffen? “Jawel hoor, straffen mag, maar wel op een verstandige manier.

adhd

Straf werkt alleen als er daarnaast meer dan voldoende positieve aandacht is”, zegt Barbara van den Hoofdakker. Zij is klinisch psycholoog, onderzoeker en geeft leiding aan de afdeling van Accare waar kinderen met deze stoornis terecht komen. “Vaak werkt negeren van negatief gedrag al goed genoeg en is straffen niet meer nodig.”

Ouders zoeken hulp Adhd kind

Evenals haar collega kinder- en jeugdpsychiater Pieter Hoekstra ziet zij steeds meer ouders die hulp zoeken voor hun hyperactieve kind.   Door critici wordt adhd, en zeker door het toenemende medicijngebruik, als modegril bestempeld “Adhd is zeker geen modegril”, zegt Hoekstra. “De diagnose wordt steeds vaker gesteld, maar dat betekent natuurlijk niet dat het vroeger niet bestond.” Juist die diagnose is een lastige bij adhd. Zoals bij alle psychische aandoeningen bestaat er geen objectieve test waarmee adhd kan worden vastgesteld. Wel zijn er internationaal criteria opgesteld om uit te vinden of een kind gewoon druk is of lijdt aan attention deficit hyperactivity disorder.

 Criterium vaststellen Adhd

Een heel belangrijk criterium bij het vaststellen van adhd is in hoeverre het kind moeizaam functioneert door aandachtsproblemen of hyperactivitieit, en daardoor thuis of op school flink in de problemen komt. Je moet als ouder of leerkracht niet zelf dokteren, maar een juiste diagnose laten stellen door het kind professioneel te laten onderzoeken, vinden de specialisten.

Diagnose Adhd

De meeste kinderen melden zich rond hun achtste levensjaar met hun ouders bij de instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare Universitair Centrum, op het terrein van het UMCG. Dat is de leeftijd waarop er meer een beroep wordt gedaan op de aandacht van het kind, het speelkwartier is voorbij. Ze komen echter meestal niet als het alleen om druk gedrag of een slechte concentratie gaat, maar omdat er meer aan de hand is. Deze kinderen hebben vaak ook andere problemen, zoals driftig- en ongehoorzaam gedrag, moeite met het accepteren van regels of zij voelen zich buitengesloten op school en thuis.

Ouders kunnen Adhd kind helpen

Uitgebreid onderzoek wijst uit dat veel adhdkinderen beter functioneren met methylfenidaat; in de volksmond nog altijd Ritalin genoemd naar de merknaam van de pil. Heel vaak bieden de specialisten naast deze pil een training aan voor ouders en in de toekomst hopen zij dat ook te doen voor leerkrachten. Van den Hoofdakker: “We leren volwassenen hoe je het gedrag van het kind kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld hoe structuur en duidelijke regels het kind kunnen helpen om te doen wat ouders graag willen.”

Als voorbeeld noemt ze een telefoongesprek in het bijzijn van een jong kind. Herkenbaar is het beeld dat al na een minuut ontstaat: het kind wil aandacht en wel meteen! De ouder onderbreekt het gesprek om de ongeduldige kleuter duidelijk te maken dat hij moet wachten en dat tafereel herhaalt zich, steeds vaker, steeds sneller, steeds bozer, maar ja, negatieve aandacht is ook aandacht. En het kind went er aan om aandacht te krijgen door te storen.

Adhd training voor ouders

In een oudertraining leren ouders dit storende gedrag te negeren en krijgen ze oefeningen hoe je het kind kunt leren om even te wachten. Het principe is dat de ouder het gesprek al vlot onderbreekt om het kind te complimenteren met zijn geduld om vervolgens uit te leggen dat het gesprek nog even duurt. Zo kun je die tijd oprekken en uiteindelijk ongestoord een telefoongesprek voeren, terwijl het kind iets voor zichzelf doet.

Jonge kinderen met adhd vallen op omdat zij:

 • moeilijk stil kunnen blijven zitten
 • snel zijn afgeleid moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • van de ene activiteit naar de andere hollen
 • niet rustig kunnen spelen
 • overdreven veel praten
 • anderen in de rede vallen
 • niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • moeilijk instructies kunnen volgen
 • anders reageren op straf en beloning
 • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
 • moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
 • zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden Bron: www.steunpuntadhd.nl

Hyperfocus en adhd

Als kinderen met adhd iets verschrikkelijk interessant of leuk vinden, kunnen ze zich gemakkelijk concentreren en volledig opgaan in dat wat hen bezighoudt. Dit wordt hyperfocus genoemd. In andere gevallen kost het ze veel meer inspanning dan andere kinderen om hun aandacht erbij te houden.

Hoeveel kinderen hebben adhd?

Op basis van voornamelijk buitenlands onderzoek wordt aangenomen dat 3% tot 5% van de kinderen onder de 16 jaar lijdt aan adhd. Van alle 2 miljoen kinderen van 5 tot 14 jaar in Nederland zouden dus 60.000 tot 100.000 voldoen aan de diagnose adhd. Het aantal kinderen dat voor adhd behandeling nodig heeft, wordt geschat op 40.000.

Door Anita Pepping, redacteur Dagblad van het Noorden

Lees het volgende artikel:
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3341 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht