Zorg

Over leven en dood: Over oerkracht gesproken – Column longarts Sander de Hosson

Toen ik hem vroeg waar hij wilde overlijden, was hij duidelijk: ,,Naast mijn vrouw.’’ Met rooddoorlopen ogen zit zij naast zijn bed en glimlacht. Ze zucht. Trots en verdriet mengen in emotie. Zijn huidige opname heeft niet geleid tot herstel, integendeel. Tot voor kort was hij een vitale oudere man. Net 80.

ASSEN: Longarts Sander de Hosson gaat columns schrijven voor Gezondheid en Co. Verschillende foto’s voor bij zijn column. 8 km Copyright: Marcel Jurian de Jong

Longarts Sander de Hosson. Foto: Marcel Jurian de Jong

De eerste longontsteking kwam als een donderslag bij heldere hemel, hij was in al die jaren nooit echt ziek geweest. Het had erin gehakt: zijn conditie was sterk afgenomen. Hij was hersteld, en ook weer thuis geweest, maar nog geen twee maanden later slaat een tweede longontsteking toe, nu nog feller. Hij wil graag naar het ziekenhuis en wordt gedurende enkele dagen beademd.

 

Na terugkomst op de verpleegafdeling blijkt hoe de longontsteking heeft huisgehouden. Na een eerste opleving gaat de situatie achteruit. In de medische status volgen alarmerende zinnen elkaar op. ‘Matige conditie. Nierfunctiestoornissen. Weer koorts. Meer zuurstof nodig. Echografie van het hart. Ernstig hartfalen. Niet-reanimeerafspraak. Geen kunstmatige beademingen meer. Situatie holt achteruit’. We praten over zinnige behandelingen. We praten veel uitgebreider over zinloze behandelingen.

 

Wanneer hij ’s middags weer fors benauwd wordt, en hij aangeeft dit niet meer te willen, praten we uiteindelijk ook over sterven en de dood. We praten over de medicijnen waarmee we zullen stoppen en over de medicatie waarmee we juist beginnen.

Stil

Het is een moment om stil te staan. Het moment om stil te beseffen dat alle medicijnen zijn geprobeerd, dat antibiotica niet meer werken. Dat het verlies moet worden erkend, verliezen van desastreuze oerkrachten die sommige ziekten in zich dragen. Een stilmakend moment waarin de mens en zijn geliefden afscheid nemen van alle eervolle, levenslange arbeid die het lichaam heeft verricht.

 

Er heerst schurende dubbelheid in dit moment. Behalve het intense verdriet van onomkeerbaar afscheid is dit ook het stille moment waarin de opluchting begint. Er schuilt een grote kracht in de mogelijkheden die zorgverleners hebben om lijden aan het einde van het mensenleven te verlichten. Het is een grote kracht om letterlijk te voorkomen dat mensen zullen stikken.

 

Morfine is onomstreden het meest geschikte middel om veel leed in die laatste levensfase te voorkomen. Er bestaan veel fabels over het middel. Ze zijn vaak voortgekomen uit herinneringen aan vroegere ervaringen. Aan het soms traumatisch aangezicht van overlijden van een ouder, een geliefde uit tijden waarin de dood niet bespreekbaar was. Waarin kanker slechts K was en de dood nauwelijks werd voorbereid.

 

Mensen overlijden niet aan morfine. Mensen overlijden omdat ze een ziekte hebben waaraan ze doodgaan. Het is onomstreden dat het middel helpt om dit sterven op een fatsoenlijke wijze te laten plaatsvinden. Het taboe dat op dit middel rust is vreselijk onterecht. Het doseren van morfine kent een zekere complexiteit. Te laag doseren kan uiteraard leiden tot benauwdheid en pijn, maar te snel te hoge doseringen tot bijwerkingen als onrust en hallucinaties. Het precies doseren is nauwelijks nog ‘geneeskunde’ te noemen.

 

Degene die doseert doet dat volgens de regels van de ‘geneeskunst’ of beter gezegd ‘stervenskunst’. Het zijn regels die nauwelijks zijn te vatten in een protocol. Ze zijn een resultante van medische kennis, klinische ervaring, intuïtie, medemenselijkheid en normbesef. De dosering ligt uiteindelijk daar waar proportionaliteit en barmhartigheid samenkomen.

 

En als er ondanks deze behandelmogelijkheid toch weer of nog klachten in die laatste levensfase dreigen? Als ze niet op een andere manier zijn op te heffen, dan hebben dokters de mogelijkheid, of beter gezegd: de medische en morele plicht, het bewustzijn te verlagen (palliatieve sedatie) met slaapmedicijnen (dormicum) tot er een rustig sterfbed ontstaat. De mens sterft uiteindelijk aan zijn ziekte; hij sterft niet door deze medicatie, maar met deze medicatie.

steun, familie, liefde, getrouwd, ziek, kanker, euthanasie, familie, alzheimer, dementie, oud, samen

Bron: DvhN/ Corné Sparidaens

Mooi

’s Middags sluip ik de kamer nog even binnen. Er heerst een intieme rust. Het enige geluid dat dan nog is te horen, is het zacht zoemen van de morfine- en de dormicumpomp naast het bed. We zien dat zijn mond iets is opengevallen. Ik zit naast zijn vrouw op een stoeltje naast het bed. Ze glimt als ze zijn mond ziet. Als ze ziet dat de honger van de benauwdheid is gestild. Ze ziet dat hij nog maar zachtjes ademhaalt. Oppervlakkig, maar regelmatig. Ze pakt zijn hand en tenslotte ook de mijne. Ze spreekt zacht, gedecideerd en liefdevol: ,,Wat is hij mooi.’’

 

Van haar gezicht kijk ik naar haar hand die de zijne omklemt. Al zestig jaar geleden pakten die handen elkaar vast en lieten nooit meer los. Ik aanschouw die prachtige getuigenis. Wat kan het beeld ontroeren, van oude handen die van elkaar houden. Ik weet het zeker. Ik heb het vaker gezien. Als zijn ogen uren later zullen veranderen van kleur. Zijn gelaat zal verbleken. En als hij dan nog een keer ademhaalt en naast haar sterft, weet ik zeker dat die hand de zijne nog steeds vasthoudt. Over oerkrachten gesproken.

 

Zie ook: @shossontwits

 

Sander de Hosson (1977) is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, met als specialisaties longkanker en palliatieve zorg. In de rubriek Op leven en dood beschrijft hij elke maand zijn ervaringen in persoonlijke verhalen.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3350 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht