Zorg

Adhd een modeverschijnsel? Steeds meer kinderen krijgen de diagnose Adhd

Adhd een mode verschijnsel?  Lopen er meer hyperactieve kinderen rond dan vijftien jaar geleden? Welnee, zegt kinder- en jeugdpsychiater professor Ruud Minderaa van het UMCG. 

“Er is geen sterke stijging zichtbaar in het aantal kinderen, maar wel in het aantal aanmeldingen bij de hulpverlening. Ouders zoeken tegenwoordig veel gemakkelijker hulp.”In elke schoolklas zitten er wel een paar: kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Het kan gaan om hyperactieve jongeren (meestal jongens), iemand met een aan autisme verwante stoornis of met de aandoening Gilles de la Tourette. “Voor alle duidelijkheid het gaat hier om jongeren die al van jongs af aan problemen meebrengen. En die zijn vaak al langer zichtbaar.”

Adhd is geen modeverschijnsel ( Bron Youtube)

Adhd is geen modeverschijnsel ( Bron Youtube)

Wat is Adhd?

Vooral de term adhd is erg bekend bij het grote publiek. Vier à vijf procent van de kinderen lijdt aan deze stoornis die zich kenmerkt door druk gedrag, weinig concentratie en impulsiviteit. “Deze stoornis komt relatief veel voor, maar is absoluut geen mode-ziekte. De problematiek neemt niet toe, want deze kinderen bestonden altijd al.

 Adhd een modeverschijnsel?

Adhd een modeverschijnsel? Vroeger waren er in elk dorp wel een paar, maar die werden liefdevol door de gemeenschap opgevangen. Tegenwoordig is er meer behoefte aan begeleiding voor ouders en gelukkig weten leken inmiddels ook dat hyperactiviteit niet wordt veroorzaakt door een verkeerde opvoeding. Ouders hoeven zich niet langer te schamen en durven daardoor eenvoudiger aan te kloppen voor hulp.”

Medicatie

Een adhd’er is meer dan een extreem druk kind. Het wordt ook gekenmerkt door impulsiviteit en een groot gebrek aan concentratievermogen. Ongeveer 70 procent van de adhd’ers is gebaat bij medicatie. “Door Ritalin functioneren deze kinderen veel beter. Zonder medicatie lopen ze door hun handicap constant tegen hun eigen gedrag op. Vaak ruzie met ouders, leerkrachten en klasgenootjes die hun gedrag als vervelend en storend ervaren.”

adhd2

Chronisch

Adhd is chronisch. In de loop der jaren neemt het drukke gedrag af, maar de impulsiviteit en onrust in het hoofd blijven. Studeren wordt lastig en ook op het relationele vlak ontstaan vaak problemen. Het vasthouden van een baan is een lastige opgave.

Verslaving

Als je niet uitkijkt stapelen de problemen zich op en dat geeft weer een verhoogde kans op drugsgebruik. Deze jongeren voelen zich een stuk prettiger met drugs, omdat ze zich dan rustiger voelen. Uit onderzoek blijkt dat adhd’ers die chronisch Ritalin gebruiken, minder kans lopen om langdurig drugs te blijven gebruiken.”

Drempel verlaagd

Toen professor Minderaa het vak binnenstapte in 1973, waren er slechts zestig kinder- en jeugdpsychiaters. Inmiddels zijn het er driehonderd. “Maar we hebben dan ook op onze polikliniek vijftien maal meer aanmeldingen dan twintig jaar geleden. De drempel is duidelijk verlaagd. We constateren vaker een bredere problematiek; heeft een kind naast adhd ook nog autistische stoornissen. Een lastige combinatie, omdat zo’n kind niet aanvoelt wanneer het te ver gaat, maar vervolgens ook de signalen van een fronsende moeder niet oppikt. Het blijft lastig om een duidelijke diagnose te stellen.

Erfelijk

We bieden naast medicatie voor ouders trainingen aan. Niet zelden heeft één van de ouders, of soms beide, dezelfde afwijkingen. Door ouders meer zicht op hun eigen gedrag te geven, helpen we ze bij de opvoeding van een kind met zo’n stoornis.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3340 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht