Zorg

Parkinson ongeneeslijk. Symptomen wel beter te bestrijden

Patiënten met de ziekte van Parkinson gaan in de loop van twintig tot dertig jaar langzaam achteruit doordat in de hersenen allerlei noodzakelijke stoffen verloren gaan. De ziekte is nog steeds ongeneeslijk, al zijn de symptomen steeds beter te bestrijden.
Parkinson

Therapie voor parkinson patiënten Foto:NDC Mediagroep/ LC

Na Alzheimer-dementie is het met 45.000 patiënten de meest voorkomende ziekte van het zenuwstelsel, en het aantal patiënten stijgt vanwege de vergrijzing de komende jaren fors.

De precieze oorzaak is onbekend. Bij minder dan 5 procent is de ziekte erfelijk. Ook zouden andere factoren een rol kunnen spelen, zoals blootstelling aan pesticiden uit de landbouw of andere gifstoffen uit de omgeving.

Parkinson begint tussen je vijftigste en zestigste

Meestal begint Parkinson tussen het vijftigste en zestigste levensjaar. Het is dus niet alleen een ziekte van de oudere mens, het kan zelfs al voor het dertigste jaar beginnen. Ziekteverschijnselen zijn stijfheid, altijd vooral aan één kant van het lichaam, traagheid en een gebogen houding met een wankele balans tijdens het lopen. Een bekend verschijnsel is het beven, maar eenderde van de patiënten heeft daar juist geen last van.

Verschijnselen bij Parkinson

In de loop der tijd kunnen er allerlei verschijnselen bij komen, zoals een depressie, slapeloosheid, vergeetachtigheid en vaak moeten plassen. De kwaliteit van leven kan daardoor sterk verminderen. Tijdens het begin van de ziekte sterven vooral hersencellen af die de stof dopamine aanmaken. Zonder deze boodschapperstof ontstaan er communicatieproblemen in de hersenen, wat zorgt voor de stijfheid en problemen met bewegen.

Dopamine en Parkinson

Dopamine speelt ook een rol bij de stemming. Zonder dopamine kunnen mensen zich somber gaan voelen. “We mogen mensen geen valse hoop geven”, zegt neuroloog Teus van Laar van UMCG. “We hebben een groeiend arsenaal aan middelen en behandelingen waarmee we veel kunnen doen aan de symptomen. Maar de ziekte genezen is nog niet mogelijk. Ik hoop nog wel mee te maken dat we het ziektebeloop kunnen afremmen.”

Er zijn verscheidene medicijnen die de stijfheid, het trillen en de geheugenproblemen kunnen verbeteren.Wie er vroeg bij is, kan daardoor hinderlijke klachten jaren uitstellen. Vroeg behandelen lijkt het beloop van de ziekte zelf niet te beïnvloeden.

Operatie tegen Parkinson

ParkinsonNaast behandeling met medicijnen is er ook een operatie tegen Parkinson mogelijk. Hierbij wordt in beide hersenhelften een elektrode geplaatst, verbonden aan een soort pacemaker die onder de huid op de borstkas wordt geplaatst. Na die operatie kan een deel van de medicijnen afgebouwd worden. “De chirurgische optie geeft eigenlijk heel goede resultaten mits de juiste patiënten ervoor geselecteerd worden”, zegt Van Laar. “Maar er wordt nog te weinig en te laat voor gekozen. Patiënten hebben liever pillen dan een operatie. Helaas komt niet iedereen in aanmerking.

Zo mogen patiënten niet depressief zijn of ernstige geheugenklachten hebben.”

Paramedische behandeling bij Parkinson

Verder is de zogeheten paramedische behandeling van belang. Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie, mits gegevens door in Parkinson getrainde therapeuten. Er is daarvoor een landelijk Parkinsonnetwerk opgezet, dat ziekenhuizen verbindt aan therapeuten in de omgeving. Dit voorkomt veel onnodige behandelingen.

Eind dit jaar moet heel Noord-Nederland aangesloten zijn op dit Parkinson-netwerk. Verder zijn er in het Noorden verscheidene andere behandelmogelijkheden, zoals een gespecialiseerd verpleeghuis, Maartenshof in Groningen en speciale programma’s in de revalidatiecentra in Groningen en Beetsterzwaag.

Onderzoek naar Parkinson

Genetisch onderzoeker Ellen Nollen leidt in het UMCG onderzoek naar de dieper liggende oorzaken van Parkinson. Daarvoor gebruiken Nollen en haar team speciale wormpjes die menselijke eiwitten bij zich dragen. Onder de microscoop kunnen die wormpjes gevolgd worden.

Parkinson ontstaat doordat hersencellen afsterven als gevolg van foutjes bij bepaalde eiwitten die altijd al in de hersenen zitten. Die eiwitten gaan aan elkaar plakken, of stapelen. Het proces is vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer, waarbij ook hersencellen afsterven door aan elkaar plakkende eiwitten.

De Parkinson-eiwitten krijgen van de genetisch onderzoekers van hetUMCG een lichtgevende stof mee, en worden in kleine wormpjes gespoten. De wetenschappers kunnen erfelijke eigenschappen van die wormpjes veranderen, ze kunnen bepaalde genen aan of uit zetten.

Vervolgens blijkt hoe de wormpjes reageren op de eiwitten. “Ze gaan moeilijker bewegen als ze het eiwit binnen krijgen”, stelt Nollen.

Doordat de wormpjes maar kort leven, is op deze manier goed te volgen wat er gebeurt tijdens de veroudering. “Er gaat iets mis in de cellen, en dat heeft te maken met veroudering”, verklaart Nollen. “Door systematisch alle betrokken genen aan of uit te zetten, gaan we er hopelijk achter komen wat nu eigenlijk de oorzaak is.”

Door Arend van Wijngaarden, redacteur Dagblad van het Noorden

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht