Zorg

PST-training tegen gevolgen beroerte

Patiënten die na een beroerte revalideren, zijn gebaat bij de PST-training. Hiermee leren ze problemen of hindernissen in vier stappen op te lossen.

hersenen

Beperkingen

PST staat voor Problem Solving Therapy. Onderzoek van Marieke Visser van het Erasmus MC wijst uit dat patiënten met deze training sneller een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook leren ze sneller omgaan met beperkingen die na een beroerte zijn ontstaan.

Thuis revalideren

Neuropsycholoog Visser promoveerde 21 juni op dit onderwerp aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. PST is een bestaande training, toegespitst op patiënten die thuis revalideren na een beroerte, ook wel CVA of stroke genoemd. De training werd tijdens de studie van Visser in groepsverband aangeboden in Rijndam Revalidatie en het Revalidatiecentrum UZ Gent.

Vier stappen

Deelnemers kregen vaardigheden aangereikt om problemen in vier stappen te lijf te gaan. In stap 1 werd het probleem gedefinieerd en werd een doel gesteld. In stap 2 werden meerdere oplossingen bedacht. In stap 3 werden de oplossingen voorzien van voor- en nadelen en werd na afweging de beste oplossing gekozen. In de laatste stap werd het probleem getackeld en werd de oplossing geëvalueerd.

Moet landen

“Direct na de training zagen we nog geen verschil met de controlegroep die geen PST had gekregen”, vertelt Visser. “Maar dat is ook logisch, zo’n training heeft even tijd nodig om te landen. Na zes maanden zagen we een flink verschil. De waarde die patiënten toekenden aan hun kwaliteit van leven, was in de groep die PST had gevolgd meer verbeterd dan in de controlegroep. Ook was de manier waarop problemen worden aangepakt meer verbeterd na PST.”

Dip

Visser: “We weten uit eerder onderzoek dat de kwaliteit van leven stijgt tijdens de revalidatie en weer daalt als het hele revalidatietraject is afgerond. Dat komt omdat de patiënt dan zelf zijn problemen moet oplossen en niet meer kan terugvallen op het revalidatieteam. In dit onderzoek zien we tussen de PST en controlegroep wel verschillen in die dip in kwaliteit van leven. Bij de controlegroep was deze duidelijk aanwezig, in tegenstelling tot de PST-groep.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3344 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht