Zorg

Veel kinderen met astma hebben ook hooikoorts

Kinderarts Eric de Groot concludeert in zijn proefschrift dat astma in meer dan 97% van de gevallen goed te behandelen is. Wanneer dat niet het geval is, komt dat het vaakst door het niet vaak of trouw genoeg gebruiken van medicijnen (37%) en het minst vaak doordat het gaat om een vorm van astma die resistent is voor therapie (3%).

Astma

( Foto: NDC Mediagroep/ Dvhn)

Verder stelde De Groot in een andere studie vast dat maar liefst 76% van de kinderen in zijn onderzoeksgroep ook allergische rhinitis of ‘hooikoorts’ bleek te hebben en dat dit bij 44% van deze kinderen niet opgemerkt was. Door deze en andere bijkomende ziekten adequaat aan te pakken, kunnen astmaklachten volgens hem zoveel mogelijk beperkt worden.

Wat is Astma

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte op kinderleeftijd met een behoorlijke impact op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van deze kinderen. Om ervoor te zorgen dat kinderen met astma net als hun leeftijdsgenoten een normaal, actief leven kunnen hebben, wordt in de behandeling geprobeerd om astmaklachten zoveel mogelijk te beperken en astma-aanvallen te voorkomen, het liefst met zo weinig mogelijk medicijnen. Deskundigen noemen dat ‘astmacontrole’. De Groot onderzocht welke rol andere aandoeningen spelen, naast astma, in de astmacontrole van deze kinderen. Hier was nog amper onderzoek naar gedaan.

Allergische rhinitis

Allergische rhinitis bleek in een onderzoeksgroep van 203 kinderen met astma het vaakst voor te komen, namelijk bij 157 (76%) kinderen. Het was slechts bij 88 kinderen vastgesteld. De Groot concludeert ook dat het gebruik van een anti-allergie neusspray tegen de hooikoorts helpt om de astma beter onder controle te krijgen. Ook stelt hij dat een verkeerde ademhalingstechniek niet vaak een oorzaak is van slechte astmacontrole (5% van de onderzoeksgroep), maar dat het wel een behoorlijke impact heeft op de astmacontrole bij deze kinderen.

Tot slot zocht De Groot naar mogelijke oorzaken voor het niet onder controle zijn van astma bij kinderen. Hij bestudeerde daarvoor de dossiers van 147 kinderen met de diagnose ‘ongecontroleerd astma’, en concludeert dat er in de overgrote meerderheid van de gevallen (97%) een verklaring gevonden kan worden, zoals slechte therapietrouw (37%), blijvende blootstelling aan omgevingsprikkels zoals sigarettenrook (28%) en andere aandoeningen (20%, bijna allemaal hooikoorts of verkeerd ademhalen). Dat maakt dat astma bij kinderen volgens hem goed te behandelen is, zelfs wanneer kinderen niet klachtenvrij zijn.

 

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3347 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht