Zorg

Minder vaak abortus

In Nederland werden in 2011 totaal 31.707 abortussen verricht. Dit is lager dan in de voorgaande jaren.

abortusEr worden minder zwangerschappen afgebroken bij in Nederland wonende vrouwen en de dalende trend bij tieners houdt aan. Op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) jaarlijks de gegevens over alle abortussen (inclusief de zogeheten overtijdsbehandelingen) die in Nederland zijn uitgevoerd.

Registratie

Per 1 januari 2011 is het (wettelijk vastgestelde) Modelformulier waarmee de instellingen de registratiegegevens aan de inspectie aanleveren, op onderdelen aangepast. Daardoor is over een aantal onderwerpen nu voor het eerst informatie beschikbaar (zoals over de behandelmethode, gebruik van anesthesie en of de afbreking mede naar aanleiding van prenatale diagnostiek was).

Weghalen van kind

Op 31 december 2011 waren er 16 abortusklinieken en 92 ziekenhuizen met een WAZ-vergunning. Het overgrote deel van alle abortussen vond plaats in abortusklinieken: 91,9 procent van alle behandelingen (29.127). De helft ( 50,1 procent) van de abortussen vond plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. 19,7 procent was een tweede trimesterabortus (bij zwangerschap langer dan 12 weken).

Voor wegehalen van kind naar Nederland

3.924 abortussen werden verricht bij vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (12,4 procent van alle behandelingen). Dat is minder dan in voorgaande jaren. Sinds 2002 daalt het aantal afbrekingen van zwangerschappen bij tieners. In 2011 betrof 13,8 procent van alle abortussen een tienerzwangerschap (waarvan 131 bij meisjes onder de 15 jaar); in 2002 was dit nog 16,8 procent.

In 2011 was het cijfer (het aantal abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de leeftijdsgroep 15-44 jaar) 8,7. Nederland behoort daarmee wereldwijd, evenals in voorgaande jaren, tot de landen met de laagste abortuscijfers.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht