Zorg

Een bloedtransfusie. Wat is het? Kan het met eigen bloed? En mag je weigeren?

Soms is bij een operatie of ziekte een bloedtransfusie nodig. Ieder jaar ontvangen zo’n 250.000 Nederlanders een bloedtransfusie. Het betreft onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een (grote) operatie ondergaan en patiënten die voor kanker of (kwaadaardige) bloedziekten worden behandeld.

bloedtransfusie

Foto: NDC Mediagroep/ Ida Heslinga

Een bloedtransfusie wordt alleen gegeven als het echt nodig is. Bijvoorbeeld als een patiënt veel bloedverloren is, maar ook bij een veel te laag HB-gehalte. Uw arts doet dit echter niet zonder uw toestemming (tenzij er sprake is van een acute situatie).

Wanneer het niet om een acute situatie gaat, zal de arts u over de volgende zaken informeren. 

 •  de reden van de bloedtransfusie
 • de risico’s die aan de transfusie verbonden zijn
 • de risico’s die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie
 • eventuele alternatieven voor de bloedtransfusie
 • of bij sommige ingrepen transfusie met uw eigen bloed mogelijk is.

Hoe veilig is een bloedtransfusie?

Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen genomen:

 • alleen gezonde mensen kunnen bloeddonor worden
 • donors (de mensen die bloed afstaan voor transfusie) geven hun bloed vrijwillig en worden hiervoor niet betaald
 • al het donorbloed wordt gecontroleerd op:een aantal geelzuchtvirussen ende geslachtsziekte syfilis, een virus dat een ruggenmergziekte en leukemie kan veroorzaken (HTLV I/II); het humaan immuundeficiëntievirus (HIV) dat aids kan veroorzaken
 • bloedplaatjes worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bacteriën.

Wanneer blijkt dat het bloed mogelijk besmet is, wordt het vernietigd. Toch blijft er, ondanks alle voorzorgen, een zeer kleine kans bestaan op besmetting met een virus of ziektekiem door de bloedtransfusie (zo is de kans dat een eenheid bloed besmet is met HIV kleiner dan één op een
miljoen).

Het kan zijn dat de bloeddonor nog maar kort geleden werd besmet. In zijn bloed kan de aanwezigheid van de ziekteverwekker dan nog niet worden aangetoond. Ook is het mogelijk dat de hoeveelheid virus in het bloed zo gering is, dat het niet kan worden aangetoond met een bloedtest. Tevens kan het gebeuren dat er virussen in het bloed zitten die nog onbekend zijn of waarop om een andere reden niet getest wordt.

Ook zijn er aandoeningen, zoals de variant ziekte van Creutzfeld-Jakob, waarvoor nog geen test bestaat en waarvan de kans op overdracht door bloedtransfusie in beginsel aanwezig is.

bloedtransfusie

Foto: NDC Mediagroep/ Carina Twerda

Past elk donorbloed?

Het is belangrijk dat het bloed dat iemand toegediend krijgt bij hem of haar ‘past’. Daarom wordt in het ziekenhuis bloed afge nomen om de bloedgroep en rhesusfactor vast te stellen. ,,Om hierover absolute zekerheid te verkrijgen bepalen we dit uit twee onafhankelijk van elkaar genomen bloedmonsters”, vertelt een medewerker van MCL Leeuwarden.
,,Als bij u nog nooit eerder een bloedgroep of rhesusfactor is bepaald dan wordt u in dat geval twee keer geprikt.”

Sommige mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze stoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap of vroegere bloedtransfusie. Als dat het geval is, kan het langer duren voor er ‘passend’ bloed wordt gevonden. Het transfusielaboratorium kan navraag doen bij een landelijk systeem of er eerder afweerstoffen bij u zijn gevonden;

Ten slotte zal de verpleegkundige vlak voordat u een bloedtransfusie krijgt nogmaals controleren of het bloed van de donor inderdaad voor u bestemd is. De bloedzak wordt dus twee keer gecontroleerd.

Bijwerkingen van de bloedtransfusie

Bij patiënten kan een allergische reactie optreden.

Zo’n reactie is herkenbaar aan:

 • koorts
 • rillingen
 • galbulten
 • jeuk of een rode huid. Dit kan vaak eenvoudig met medicijnen worden behandeld.

Transfusiekaartje

Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie afweerstoffen tegen andermans bloedcellen. Ook dit kan een reactie geven in de vorm van koorts. Deze reactie kan met medicijnen worden behandeld. Zo’n reactie kan ook worden veroorzaakt door afweerstoffen tegen bloedcellen van een bepaalde bloedgroep. ,,In het laatste geval krijgt de patiënt een transfusiekaartje met daarop de vermelding van dit gegeven. Dit moet u bij volgende bloedtransfusies altijd aan uw arts tonen.”
Omdat de mogelijkheid bestaat dat deze afweerstoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de gegevens over deze afweerstoffen en ook van ernstige allergische reacties meestal opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het
transfusielaboratorium van het ziekenhuis waar u op dat moment wordt behandeld het landelijke datasysteem raadplegen en zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken.

Kan ik een bloedtransfusie weigeren?

Ja, dat kunt u, maar de patiënt moet zich wel realiseren dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn. Bloedtransfusies
zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder bloedtransfusie. Een bloedtransfusie weigeren betekent soms een groter risico voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen.

Een transfusie met uw eigen bloed kan dat?

Als uw gezondheidstoestand dat toelaat, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘autologe transfusie’. Dit houdt in dat u voorafgaande aan een operatie uw eigen bloed laat afnemen om dit bij de operatie weer terug te krijgen. U krijgt dan geen vreemd bloed toegediend. Alleen wanneer u tijdens de operatie veel bloed verliest, kan het zijn dat u ook bloed van een donor krijgt.

Om voor een autologe transfusie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen:

 •  uw lichamelijk conditie moet goed zijn
 • uw bloedvaten zijn geschikt voor herhaalde bloedafname
 • de testen op bloedoverdraagbare ziekten zijn over het algemeen negatief
 • de datum van de operatie staat (ruim) van tevoren vast.

Methoden van autologe transfusie

Overleg met uw behandelend arts of anesthesist of één van de methoden van autologe transfusie voor u mogelijk is. Eigen bloed laten afnemen bij de bloedbank U gaat in de maand voorafgaand aan de operatie een aantal keren naar de bloedbank om een halve liter bloed af te laten nemen. Dit bloed wordt naar het ziekenhuis gebracht en nadat u geopereerd bent aan u toegediend.

Als u een operatie krijgt waarbij weinig bloedverlies te verwachten is, dan is het mogelijk om vlak voor de operatie in het ziekenhuis één liter bloed af te staan. Het tekort aan bloed in uw lichaam wordt meteen aangevuld met een zoutoplossing. Na de operatie krijgt u het bloed weer
toegediend.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht