Beweging

Te weinig bewegen is net zo schadelijk als roken.Toenemende aandacht voor beweging heeft ook schaduwzijden

Dertig minuten bewegen per dag, beweegkriebels voor kinderen, de beweegkuur voor risicopatiënten, een beweegmaatje, de beweegmeter, lunchbewegen op je werk en gezellig bewegen voor de niet zo gemotiveerden.

bewegenKlasien Horstman, hoogleraar filosofie van de publieke gezondheid, somde dit lijstje op in een artikel over de moraal van ’meer bewegen’. 

Bewegen

Bewegen wordt steeds meer een bewijs van goed leven, constateert ze. “Door te bewegen demonstreert iemand een goed burger te zijn, die voldoet aan de publieke norm dat mensen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun gezondheid.”

Niet bewegen is net zo dodelijk als roken?

Onlangs trok een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet de aandacht. Niet bewegen is net zo dodelijk als roken, stelden de onderzoekers. Is ’meer bewegen’ het nieuwe ’stoppen met roken’? Nancy Poiesz van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) durft dat niet te zeggen. “Je ziet wel een toenemende focus op bewegen, terwijl een aantal jaren geleden de aandacht meer op roken gericht was”, reageert ze. “Wij hopen dat die toegenomen aandacht ook leidt tot daadwerkelijk meer lichamelijke activiteit. Net zoals in het verleden de aandacht voor de schadelijke gevolgen van roken heeft geleid tot minder rokers.”

Beweeghype

Bewegen

De Slachtemarathon. Foto: NDC Mediagroep/ LC

Dat bewegen gezond is, bestrijdt niemand. Toch dreigt de ’beweeghype’ door te slaan, vindt Horstman. “Er is vrijwel geen argument om niet te bewegen dat nog op enig respect kan rekenen. ’Kan niet’ is gelijk aan ’wil niet’ en ’wil niet’ is gelijk aan ’deugt niet’.”
Er is volgens Horstman een gerede kans dat de ’beweeghype’ resulteert in ’bewegingsdwang’. Ze relateert dat aan het vacuüm dat de secularisering heeft achtergelaten. “Hardlopen is de nieuwe religie en Paul Rosenmöller de hogepriester.”

Gezondheidscultus

Jan Hoogland, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Twente, spreekt van een gezondheidscultus en constateert ook dat zaken als bewegen steeds meer moreel geladen zijn. “Vroeger was moraal een opvatting over goed leven, meestal op basis van een godsdienstige overtuiging. Daarin speelde matigheid een rol en was onmatig eetgedrag dus afkeurenswaardig. Tegenwoordig is moraal steeds meer een middel om een doel te bereiken. Gezondheid is zo’n doel geworden. Wat daaraan bijdraagt, is goed. Iets doen wat schadelijk is voor je gezondheid geldt als moderne zonde.”

Gevaren

Aan deze houding kleven een aantal gevaren, vindt Hoogland. “Het kan stigmatiserend werken voor groepen met gezondheidsproblemen als overgewicht of een verslaving.

  • Dikke mensen zijn zichtbare zondaars. Als daar heel veel nadruk op ligt, kan dat zelfs nieuwe ziektebeelden in het leven roepen, zoals anorexia. Ik voer geen pleidooi voor ongezond leven, maar je kunt ook op een ongezonde manier met je gezondheid bezig zijn.”
  • Tegen roken is de afgelopen decennia veel beleid ontwikkeld: hoge accijnzen, waarschuwingen op pakjes sigaretten en een rookverbod.

Het is volgens Hoogland lastiger om zoiets toe te passen op bewegen, omdat iets nieuws doen ingrijpender is dan stoppen met iets wat overbodig is.

Verzekeraars en werkgevers

Toch acht hij het denkbaar dat verzekeraars en werkgevers zich meer gaan bemoeien met de individuele levensstijl van mensen, met het doel hun gezondheid te bevorderen.

NISB-woordvoerder Poiesz vindt niet dat je mensen kunt opleggen te bewegen. “Uiteindelijk blijft het een individuele keuze. Ons doel is mensen te stimuleren. Ik kan me wel overheidsbeleid voorstellen op dit gebied, zoals voldoende sportvoorzieningen in de buurt en verplichte gymlessen op scholen. De regering is niet zo lang geleden een campagne gestart voor sport en bewegen in de buurt, waarin ook de NISB een grote rol heeft. We werken daarin onder meer met buurtsportcoaches. We willen de boodschap afgeven dat bewegen gezond is en ook heel leuk kan zijn.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3339 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht