Zorg

Steeds jonger in de problemen. Toename alcohol- en drugsgebruik

Een deel van de jeugd belandt steeds dieper in de problemen. Reden? Alcohol-en drugsgebruik. Een fles sterke drank wordt tegenwoordig met gemak weggeklokt, ook doordeweeks.

alcohol

Foto: Dagblad van het Noorden

Zaterdagavond in Lemmer.In een kroeg aan de Kortestreek hangt een 16-jarige jongen katslam op zijn barkruk. Voor hem staan vier lege shotglaasjes en een bierfles. Zijn klasgenoten, een breezertje in de hand, lachen hem uit. “Hé kerel, iets teveel gehad?”,roept een van zijn vrienden hem toe.

Alcoholgebruik onder jongeren

Hoewel het alcoholgebruik onder jongeren in Lemsterland lager ligt dan in andere Friese gemeentes, drinkt de Lemster jeugd steeds eerder en steeds meer.Sinds 2008 is er overduidelijk een stijgende lijn van het aantal jongeren dat in de problemen raakt. Een stijging die onder andere zichtbaar is omdat zorginstanties en scholen het probleem steeds beter bespreekbaar maken.

Problemen

Sommige jongeren hangen na een weekendje doorhalen, structureel, oververmoeid in de schoolbanken. Dat blijkt uit navraag bij Rebecca van der Vaart, zorgcoördinator op het Zuyderzee College in Lemmer.Van de 100 leerlingen uit de derde en de vierde klas, komen 10 tot 15 regelmatig in aanraking met alcohol of drugs. Een avondje flink drinken of blowen, resulteert er in dat jongeren problemen hebben om hun bed uit te komen, niet actief meedoen in de klas en met dikke wallen toekijken hoe een docent het verschil tussen de d’tjes en t’tjes uitlegt.

Volgens van der Vaart is het vooral zorgwekkend dat de drugs of alcohol veel kapot maken. “Regelmatig kloppen jongeren bij mij aan omdat ze beseffen dat het zo niet verder kan, omdat ze uit alle ellende willen ontsnappen: vriendschappen die kapot lopen, ruzies met ouders, geldproblemen, het niet mee kunnen komen op school.”

alcohol

Trimbos instituut

Volgens het Trimbos Instituut drinkt tweederde van de scholieren op 15-jarige leeftijd meer dan vijf glazen alcohol in het weekend. “We drinken thuis of op straat en zuipen verder in de kroeg”,vertelt een jongen die niet met zijn naam in de site wil. Hij bevestigt dat het niet alleen in het weekeinde normaal is om te drinken. “Doordeweeks trekken we ook wel eens een blikje bier open.”

Uit gesprekken met zorginstellingen, maar ook met ouders blijkt wat jongeren beweegt om stevig te drinken of te blowen. “Het begint met proberen”,legt zorgcoördinator van der Vaart uit. Alhoewel het voor de meeste pubers bij proberen blijft, dreigt een klein aantal jongeren in het gebruik van de verslavende middelen te blijven hangen. Van der Vaart: “De druk die vanuit de vriendengroep wordt uitgeoefend, speelt daarbij een grote rol.”

Risicofactoren

Sietie Verf, procesmanager bij Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Fryslân, beschouwt de rol van de vriendengroep eveneens als een van de risicofactoren. “Maar ook de situatie binnen het gezin, problemen op school, de leeftijd of de persoonlijkheid van een kind kunnen meespelen”,vertelt ze.

Bovendien zouden de nodige fabels bestaan over,bijvoorbeeld, het roken van een jointje. Het zou je longen zuiveren, is goed tegen de hoofdpijn en je zou er lekker van slapen, zo menen veel jongeren.

Met al die factoren ligt het voorkomen van het probleem dus behoorlijk gecompliceerd. “Het kan ieder kind overkomen”,aldus Sietie Verf.

Dat overkomt mij niet

Ina, een moedige Moeder,laat weten dat die stelling klopt als een bus. Haar zoon belandde in de problemen omdat hij regelmatig met vrienden zat te blowen. “Het is zeker niet vreemd dat we nare verhalen horen over drugs-of alcoholgebruik, ons hoofd schudden en tegelijkertijd denken ’dat doet die van mij niet’.Best logisch, je gaat er natuurlijk van uit dat je kind goed naar je geluisterd heeft en er niet aan begint. Dat overkwam mij ook. Desondanks kunnen kinderen uit alle lagen en uiteenlopende situaties verslaafd raken.”

Grote rol voor ouder

Ze benadrukt dat je juist als ouder een grote rol kunt spelen als je ziet dat je kind vaak stoned of aangeschoten thuiskomt. Dat je als de ouder de spil in een oplossing vormt. “Ik heb mijn zoon voor de keuze gesteld om iets aan zijn gebruik te doen en hulp te zoeken of de gevolgen te accepteren. Hoe moeilijk dat ook is. Want zeg nou zelf: niets is erger dan een kind dat er eigenlijk uit wil stappen, maar niet weet hoe.”

Hulptraject

Zorginstanties roepen ouders niet voor niets op om samen tot een goed hulptraject te komen. Een traject dat bestaat uit korte lijnen en waar de privacy van zowel ouder als kind veilig wordt gesteld. Ouders die een dergelijk traject in gang willen zetten, kunnen daarvoor aankloppen bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) of het Trimbos Instituut. Ook de school kan voor hulp altijd doorverwijzen.

*De naam van moeder Ina is om privacyredenen gefingeerd.

Auteur: Jesse Kleijer, redacteur ZuidFriesland

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht