Zorg

Automutilatie. Hoe ga je er mee om en hoe ontstaat dit gedrag?

Hoe ga je om met een jongere die in zichzelf snijdt, krast, brandt of regelmatig een overdosis pillen inneemt? Waar komt dit soort gedrag vandaan? Wie doet het en hoe is het te behandelen?

snijden

Wat is zelfbeschadiging?

Zelfbeschadiging begint vaak op jonge leeftijd en komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Het snijden in het lichaam, het nemen van overdosis pillen, het veroorzaken van brandwonden, het tegen de muur bonken met het hoofd of zichzelf slaan, geldt voor hen als tegenwicht voor negatieve emoties als woede, verdriet, angst en eenzaamheid.

Hoeveel mensen hebben last van automutilatie?

Naar schatting 5 procent van de pubers 14 tot 17 jaar) doet zichzelf pijn, blijkt uit onderzoek dat de Universiteit Leiden en de GGD Rotterdam in 2005 uitvoerden. Zij ondervroegen ruim vierduizend scholieren in Nederland.

Zelfbeschadiging kan ontaarden in een soort ‘moeten’ en steeds verder verergeren. Bijvoorbeeld omdat iemand geen andere manier heeft om met negatieve gevoelens om te gaan. ,,Daarom is het belangrijk om zulk gedrag vroegtijdig te signaleren’’, zegt klinisch psycholoog Nadja Slee (Leiden). ,,De eerste keer gaat soms bijna per toeval en kan afleiden van de psychische pijn. Lichamelijke pijn neemt dan de plaats in van de psychische pijn. Door het toebrengen van letsel komen bovendien pijnstillende endorfinen vrij. Iemand voelt zich tijdelijk wat beter. Daarnaast kan zelfbeschadiging een sterke prikkel geven als mensen zich leeg voelen.’’

Automutilatie, geen officiele stoornis

Zelfbeschadiging is geen officiële psychiatrische stoornis, zegt de Amsterdamse hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys. Dergelijk gedrag is eerder te beschouwen als een symptoom van een stoornis, zoals het borderlinesyndroom, schizofrenie, posttraumatische stressstoornis (ptss) of een dwangstoornis.

,,We denken bij zelfbeschadiging al snel aan het pubermeisje dat zich met een mes kerft uit onmacht en emotionele frustratie’’, zegt Denys, hoofd van de afdeling psychiatrie in het AMC in Amsterdam. ,,Die zien we hier niet. Wel de patiënt met het borderlinesyndroom of een ernstige dwangstoornis, die zichzelf krast, de haren uittrekt of de huid tot bloedens toe openkrabt. Zelfbeschadiging is een nogal vaag en breed begrip en heel divers. Dit gedrag kan optreden bij heel veel psychiatrische stoornissen.’’

(Foto: Mirjam Offeringa | www.meography.nl )

(Foto: Mirjam Offeringa | www.meography.nl )

Dwangmatige trekken bij automutilatie

Wel heeft zelfbeschadigend gedrag vaak compulsieve (dwangmatige) en impulsieve trekken. ,,Je weet bijvoorbeeld dat het onzinnig is, maar de drang kan zo sterk zijn dat je er niet mee kunt stoppen. Je bent er de hele tijd over aan het denken. Bij anderen kan het een impuls zijn, en ook die hebben ze niet onder controle.

Pas na hun daad staan ze stil bij wat ze hebben gedaan. Zelfbeschadiging werkt ook verslavend, het geeft even een positief gevoel en wordt daarom herhaald.’

Zelfbeschadiging is per definitie negatief, zegt Denys.Toch waakt hij ervoor om zulk gedrag meteen te bestempelen als ‘ziekelijk’. ,,Veel gedrag wordt in de media en de psychiatrie gemedicaliseerd, terwijl iemand ook tijdelijk in een overgang van normaal naar ziekelijk gedrag kan zitten. Pubers zijn soms even minder goed in staat om gevoelens op een normale manier te uiten en kunnen dan hun toevlucht nemen tot zelfbeschadiging.’’

Ouders en automutilatie

Neem dat signaal als ouders in elk geval serieus, zegt Denys. ,,Als je het tenminste ontdekt, want mensen doen meestal erg hun best om te verbergen dat ze zichzelf beschadigen. Het wijst immers op iets anders en daar kunnen ze zich voor schamen. Het is aan een hulpverlener om te onderzoeken of zulk gedrag voortkomt uit een psychiatrische aandoening of dat er sprake is van een probleem van voorbijgaande aard.’’

Voor ouders die merken dat een puber zichzelf beschadigt, is het heel belangrijk om het met hun kind te bespreken, zegt ook Slee. ,,Je kunt erg schrikken, maar wijs je kind niet af. Probeer dit gedrag te begrijpen, kijk naar wat erachter kan zitten. En probeer het gevoel van eenzaamheid dat daaruit spreekt te doorbreken.

Beschuldigen werkt averechts. Jongeren doen het meestal niet om te shockeren. Het is een uiting van pijn die ze niet op een andere manier kunnen hanteren.’’

Therapie

Uit onderzoek waarop Slee in 2008 is gepromoveerd, blijkt dat de meest effectieve behandeling van zelfbeschadiging bestaat uit een combinatie van ‘reguliere hulp’ (huisarts, antidepressiva of therapie in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg) en cognitieve gedragstherapie. ,,In deze behandeling kijken cliënt en therapeut heel precies naar het zelfbeschadigende gedrag en naar hoe het in stand wordt gehouden.

Ze nemen de heftige gevoelens, de boosheid, de negatieve gedachten over zichzelf en de problemen in de omgang met ouders en vrienden onder de loep. En kijken hoe die te veranderen zijn.’’

Zo leerden de deelnemers aan haar onderzoek om te kijken naar hun negatieve gevoelens en naar het gedrag dat daaruit voortkwam. ,,Ze leerden om een link te leggen tussen gedachten, emoties en gedrag.

Ze realiseerden zich: ik doe het wel degelijk zélf. Je doorbreekt daarmee het isolement en het gevoel dat ze zijn overgeleverd aan een drang waar ze geen weerstand aan kunnen bieden.’’

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (voor en door lotgenoten) heeft ook een site www.zelfbeschading.nl

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3350 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht