Zorg

Regels voor vastbinden van demente en verstandelijk gehandicapte mensen

Vastbinden van demente en verstandelijk gehandicapte mensen mag slechts een tijdelijk laatste redmiddel zijn. Staatssecretaris Martin van Rijn geeft zorgverleners instructies, zodat ze terughoudend ingrijpen als de patiënten door het lint gaan.

Jolanda Venema

Jolanda Venema

Eens in de zoveel tijd duiken ze op: heftige verhalen over kwetsbare mensen die in hun vrijheid wordt beperkt. Jolanda Venema uit Drachten was er één. Begin 2011 kwam naar buiten dat de toen achttienjarige Brandon al jarenlang vastgebonden leefde in een zorginstelling.

Denktank

Politici waren geschokt over de problemen en ethische dilemma’s die Brandon en zijn lotgenoten opleverden. Er werd een ‘Denktank complexe zorg’ opgericht en in juni 2012 beloofde het toenmalige kabinet een plan. Dit ‘Actieprogramma onvrijwillige zorg’ stuurt PvdA’er Van Rijn (VWS) nu naar de Kamer.

Regels

De vuistregel is:

  • in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen.
  • Daarbij geldt ook hoe langer of ingrijpender een patiënt van zijn vrijheid wordt beroofd, hoe meer onafhankelijke deskundigen daarover mee beslissen. Het wetsvoorstel ‘Zorg en dwang’ ligt nu in de Kamer.

Omgaan met patiënten

Met het actieplan wil de bewindsman bereiken dat zorgmedewerkers, familie en bestuurders weten hoe om te gaan met kwetsbare, licht ontvlambare patiënten. Naast het gebruik van laagdrempelige hulpmiddelen, zoals een instructieboekje, moeten hulpverleners meer informatie uitwisselen over deze mensen.

Ook wordt zorgpersoneel getraind en moeten cliëntenraden in gesprek gaan met bestuurders van instellingen over een heldere visie op onvrijwillige zorg.

,,Tegen dwang in de zorg zeggen we in principe ‘nee’’’, licht Van Rijn toe. ,,Eerst moeten alle andere wegen worden afgelopen, die niet leiden tot een beperking van de vrijheid. Pas als laatste en tijdelijk redmiddel mag er worden ingegrepen. Dat staat in het wetsvoorstel. Maar in de praktijk komen noodsituaties heel weinig voor. Hoe handel je dan als zorgverlener en welke deskundigen raadpleeg je?’’

Door het lint

En wat heeft een zorgverlener daar aan als een patiënt voor zijn neus door het lint gaat? ,,Via training en gesprekken met naasten van een cliënt en collega’s, hoeft een verpleegkundige op zo’n cruciaal moment niet meer het wiel uit te vinden. De praktijk toont ook aan dat veel uitbarstingen voorkomen kunnen worden als de zorgverlener zijn of haar vaardigheden en competenties flink versterkt”, aldus Van Rijn.

Het nu gelanceerde programma gaat ook over dementie. Van Rijn: ,,Ook daarbij is het mogelijk dat zorgverleners niet weten hoe ze met moeilijke cliënten moeten omgaan. Bij agressie worden dan slechts de symptomen bestreden en niet de oorzaak. Terwijl daar vaak de sleutel ligt.” Het actieplan loopt tot eind 2014 en er is €2 miljoen voor beschikbaar.

Afgehaakt

Twee brancheorganisaties, ActiZ en BTN, zijn afgehaakt. Van Rijn: ,,Zij vinden dat je niet te veel regels moet opstellen en acties moet overlaten aan professionals. Maar ze hebben dezelfde visie als wij op het zo min mogelijk toepassen van dwang in de zorg. Er is ook geen ruzie, integendeel.”

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht