Zorg

Ouderen raken vaak verward na zware operatie: een delier

Oudere patiënten raken vaak verward na een operatie. Er moet daarom meer begeleiding en aandacht voor ze zijn in de periode rond een zware ingreep, stellen artsen en onderzoekers. Uit een eerste onderzoek onder driehonderd patiënten in het MCL Leeuwarden, Diaconessenhuis Leiden en UMC Groningen bleek dat die extra aandacht rond de operatie behoorlijk helpt.

operatie

Veel ouderen komen verward uit een operatie maar laten daar in het ziekenhuis weinig van merken. “Je moet er bij ouderen meer op bedacht zijn dat er iets mis kan gaan”, zegt chirurg Barbara van Leeuwen. “Er is een groep die niet goed in staat is aan te geven dat het niet goed met ze gaat.”

Al langer is bekend dat vrij veel mensen na een operatie last krijgen van acute verwardheid, het zogenoemde delier. Die verwardheid gaat vaak vanzelf weer over. Maar ook op langere termijn blijken veel ouderen van slag te blijven. Als ze dan na de operatie zomaar weer naar huis worden gestuurd, verslechtert hun algehele gezondheid snel.

“Zo gaat het al honderdvijftig jaar in ziekenhuizen. Maar met veel ouderen blijkt het enige tijd na de operatie helemaal niet zo goed te gaan”, zegt anesthesist Tony Absalom. “Je hoort familieleden jaren na een operatie wel eens zeggen: ‘oma is nooit meer dezelfde geweest'”, voegt chirurg Barbara van Leeuwen eraan toe.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen doet onderzoek naar de gevolgen van operaties bij ouderen op wat langere termijn.

operatie

De onderzoekers willen weten wat er met het geheugen, de concentratie en het algehele welbevinden van ouderen gebeurt nadat ze zijn geopereerd. Alle 65-plussers die op de afdeling heelkunde van het UMCG geopereerd worden vanwege kanker,wordt gevraagd of ze mee willen doen.

Er zijn aanwijzingen dat narcose, chirurgie en de ‘schok’ van de ziekenhuisopname veel meer impact hebben op het leven van ouderen dan lang is gedacht. “Veel ouderen functioneren al op het randje van zelfstandigheid”, legt Van Leeuwen uit. “Na een operatie lukt het soms niet meer die zelfstandigheid terug te krijgen.”

Een operatie kan in dat geval het laatste zetje zijn richting opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. “We gaan er al honderd jaar vanuit dat narcosemiddelen onschadelijk zijn”, licht anesthesist Absalom toe. “Maar er zijn sinds kort zeer omstreden onderzoeken op ratten waaruit blijkt dat de middelen hersenen kunnen aantasten.” Zo lijkt er ook verschil te zijn tussen narcose met een mondkapje en via een infuus. “Het zou kunnen dat verdamping via een mondkapje meer effecten geeft op langere termijn.”

Ouderen zijn gevoeliger voor narcosemiddelen of hebben minder middelen nodig om onder zeil te raken. Sowieso is er weinig bekend over de effecten van medicijnen op oudere mensen. Medisch onderzoek mocht tot voor kort alleen gedaan worden bij proefpersonen beneden de 65 jaar. Het grootste deel van de ziekenhuisbevolking is echter boven de 65. En die groep ouderen groeit sterk.

“We hebben er daarom dringend behoefte aan te weten wat de effecten zijn bij oudere mensen”, vervolgt Van Leeuwen, die het onderzoek leidt. “Met die kennis kunnen we mensen ook beter adviseren.

Als de kans groot is dat ze na een operatie aan kanker niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, kiezen sommige mensen er misschien voor om zich niet te laten opereren.

operatie

Dan maar het risico op wat korter leven maar wel thuis kunnen blijven.”

De narcose hóeft niet de reden van de achteruitgang te zijn. De UMCG’ers verwachten eerder dat het een algehele reactie van het lichaam op de ziekenhuisopname en operatie is. “Mensen leven vaak al jarenlang in dezelfde routine. Als ze ineens in een vreemd bed wakker worden, met vreemde mensen om zich heen, onbekend eten en dan ook nog in een operatiekamer komen met allemaal groene jassen om zich heen, dan reageert het lichaam misschien met een soort beschermingsreactie.”

Het kortdurende gevolg is bij ouderen vaak het delier. Door een operatie, een valpartij of ongeluk kunnen ouderen even flink in de war raken. “Ook jongeren hebben dat, hoor”, zegt Van Leeuwen. “Veel mensen hebben na een ingrijpende ervaring moeite de draad weer op te pakken. Maar jongeren hebben meer reservecapaciteit. Bij ouderen kan het net te veel worden.”

operatie

Naar het delier is al redelijk wat onderzoek gedaan. In veel ziekenhuizen wordt er de laatste jaren wat beter rekening mee gehouden dat patiënten tijdelijk van de kaart raken. Het onderzoek van het UMCG richt zich juist op de langduriger gevolgen. “Maar misschien is een delier wel een goede voorspeller van zulke gevolgen”, meent Van Leeuwen.

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht