Zorg

Dyscalculie: probleem met rekenen. Hoe help je je kind?

Moeite hebben met de tafels in groep 6. Of struikelen met klokkijken aan het einde van de basisschool. Kinderen met zulke rekenproblemen kunnen dyscalculie hebben.

Dyscalculie
Zo’n 2 à 3 procent van de schoolgaande kinderen heeft dyscalculie. Dat blijkt uit cijfers van het Dyscalculie Expertisecentrum van de Universiteit Utrecht. ,,Dyscalculie bestaat, daarover is geen twijfel mogelijk”, zegt Suzanne Limpens, hoofdbehandelaar bij ABC Praktijk, op de vraag of de leerstoornis niet het zoveelste label is dat sommige kinderen krijgen opgeplakt. ,,De vraag is echter of je altijd een label nodig hebt om te weten wat een kind nodig heeft. Als je weet dat je kind structuur nodig heeft, dan kun je je afvragen wat bijvoorbeeld het etiket ADHD daaraan toevoegt.”

Labelen

Ook remedial teacher Conny van Oorschot uit Bolsward is kritisch. ,,Labelen is gemakkelijk voor wie met kinderen werkt. Ik zeg altijd: je bent zwak in rekenen, dat is nou eenmaal zo. Maar je komt er wel uit. We gaan manieren vinden om ermee om te gaan, hoe je wél een taart kunt bakken. In deze wereld heb je nu eenmaal rekenvaardigheden nodig.’’

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een rekenstoornis. Hoewel de exacte oorzaak nog onbekend is, gaan kenners ervan uit dat het om een communicatieprobleem gaat tussen de linker-en rechterhersenhelft. Kinderen met dyscalculie vallen op doordat het ze ondanks veelvuldig oefenen niet lukt bepaalde rekenvaardigheden te automatiseren, zoals de tafels. Ook ontbreekt het dyscalculisten aan getalbegrip en hebben ze weinig ruimtelijk inzicht. ,,Je ziet dezelfde hardnekkigheid als bij kinderen met dyslexie”, zegt Van Oorschot. ,,De stof beklijft niet.”

Hoe kun je je kind helpen?

Doe navraag op school, zodra je merkt dat je kind met rekenen achterblijft. Vraag wat er aan de hand is en wat jullie gezamenlijk doen. ,,Hoe eerder rekenproblemen worden aangepakt, hoe succesvoller die aanpak meestal is”, zegt Limpens. Vindt de leerkracht het verstandig om thuis te oefenen, maar stuit dat op weerstand bij je kind? Oefen het rekenen dan in de dagelijkse praktijk. Laat hem de tafel dekken voor vijf mensen, vraag hem hoe lang het nog duurt voordat zijn favoriete tv-programma begint. Krijgt hij extra rekenwerk mee naar huis, vraag de leerkracht hoe je de sommen uitlegt, om te voorkomen dat je kind gefrustreerd of in de war raakt door een andere uitleg. Ook met apps en computerspelletjes kan je kind rekenvaardigheden oefenen.

Hoe diagnose vaststellen?

Omdat het veel voorkomt dat kinderen moeite hebben met rekenen, is het onverstandig om al vroeg dyscalculie vast te stellen. Pas achteraf kun je zeggen dat een kind als kleuter moeite had om de kleuren of de dagen van de week te onthouden. Het omgekeerde geldt niet. ,,Je kunt niet zeggen: hij onthoudt de dagen van de week niet, dus hij heeft dyscalculie”, zegt Van Oorschot. Rekenproblemen zijn in de meeste gevallen te verhelpen met extra uitleg en oefening. De diagnose wordt daarom pas vanaf groep 5 of 6 gesteld, als die oefening geen effect heeft gehad.

Plan van aanpak

Zodra de diagnose is gesteld, kan een school het ontwikkelingsperspectief van een kind opstellen. Dat betekent dat wordt vastgesteld naar welk rekenniveau een kind toewerkt dat het aan het einde van groep 8 moet beheersen. Dat niveau ligt lager dan dat van andere leerlingen, en hoewel dyscalculie niets zegt over de intelligentie, kan de diagnose invloed hebben op het advies voor het vervolgonderwijs. Niet elke school is er op ingericht leerlingen met ernstige rekenproblemen te begeleiden, waardoor een kind misschien naar het vmbo gaat, terwijl het havo zou aankunnen. Ouders doen er goed aan bij scholen tijdig te informeren welke begeleiding er is voor leerlingen met dyscalculie.

Niet meer naar school durven

Dyscalculie

Foto: Dagblad van het Noorden

Een kind met dyscalculie heeft een goede instructie nodig die is afgestemd op zijn niveau. ,,Voor ouders is dat soms wel slikken”, zegt Limpens. ,,Een goede instructie kan teruggrijpen op de basale beginselen van het rekenonderwijs.” Ook hebben leerlingen baat bij een extra, dagelijkse oefening van hooguit tien minuten en is het belangrijk dat de rekenstof inzichtelijk wordt gemaakt met bijvoorbeeld breukentaarten en -staafjes. Daarnaast is het goed om het zelfvertrouwen te stimuleren. ,,Sommige kinderen willen zelfs niet meer naar school, waar ze elke dag moeten rekenen. Hoe dom kun je zijn als je het met extra uitleg nog niet snapt? Zo redeneren ze.”

Dyscalculieverklaring

In een dyscalculieverklaring, afgegeven door een daartoe gemachtigde psycholoog of orthopedagoog, staat waarin het kind rekenzwak is en welke ondersteuning het nodig heeft. Ook is beschreven welke hulpmiddelen een kind nodig heeft om sommige opgaven te maken, zoals een rekenmachine en strategiekaarten. Maar ook dat het daarvoor extra tijd en uitleg nodig heeft. Vmbo-leerlingen met het profiel zorg & welzijn of economie kunnen wiskunde na het tweede leerjaar laten vallen. Voor havo-en vwo-leerlingen gelden strengere eisen; zij kunnen wiskunde niet laten vallen. Terwijl dyslexieverklaringen bindend zijn, mogen scholen een dyscalculieverklaring toch naast zich neerleggen. Limpens: ,,De overheid laat de beslissing om een verklaring te volgen over aan de school. Ik vermoed dat iedereen het erover eens is wat dyslexie inhoudt en dat dit bij dyscalculie nog niet zo is.”

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3352 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht