Zorg

Dexascan bij botontkalking. Wat is een dexascan en hoe werkt het?

Sommige ziekenhuizen, waaronder het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog, heeft een dexascanner voor het uitvoeren van botdichtheidsmetingen. Hiermee kan worden bepaald of een patiënt botontkalking heeft en zo ja, in welke mate.

Dexascan

“Botontkalking (osteoporose) blijft vaak onopgemerkt totdat botbreuken ontstaan,”, vertelt hoofd Radiologie Wim Venema. “Deze breuken komen veel voor en zijn verantwoordelijk voor veel medische kosten en ongemak.

Osteoporose kan worden vastgesteld en behandeld voordat de breuken ontstaan. Ook als er een breuk is geweest, kan behandeling plaatsvinden, wat de kans op nieuwe breuken verkleint. Een lage botdichtheid en de status van de wervelkolom zijn daarbij de belangrijkste voorspellende factoren.”

Dexascan

Het is dan ook zinvol bij patiënten bij wie osteoporose wordt vermoed een botdichtheidmeting te doen. De nieuwe scanner biedt de mogelijkheid in één korte sessie een botdichtheidmeting te doen van de heup en van de wervels en tevens een soort röntgenfoto van de wervels te maken.

Wat is de Dexascan?

Dexa staat voor ‘dual energy X-ray’-absorptiometrie. Dexa-onderzoek is in Nederland de norm geworden voor het uitvoeren van botdichtheidsmetingen. Het aangekochte apparaat voldoet niet alleen aan alle eisen, maar is tevens uitgerust met enkele slimme technieken. Een voorbeeld hiervan is dat de patiënt in rugligging het hele onderzoek kan ondergaan, zonder halverwege op de zij te hoeven draaien om de wervelkolom van de zijkant te kunnen doormeten. Bij de keuze van de dexascanner is rekening gehouden met de verwachting dat ziekenhuizen in de regio steeds meer gaan samenwerken en dat onderzoeksgegevens daarom goed uitwisselbaar en onderling vergelijkbaar moeten zijn.

Waarom een botdichtheidsonderzoek? 

Het kan van belang zijn om de hoeveelheid kalk in het bot te meten, omdat dit door medicijngebruik of erfelijke factoren kan afwijken van de normale hoeveelheid. Met een zogenaamde dexa-scan kan de hoeveelheid kalk in uw botten gemeten worden. De gemeten hoeveelheid kalk in uw botten wordt vergeleken met waarden die, in het algemeen horen bij uw leeftijd en geslacht, Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Met behulp van een camera, worden een aantal foto’s (scans) gemaakt van de onderrug en van de linker of rechter heup. Het maken van deze foto’s duurt enkele minuten. Het is van belang dat u tijdens het maken van de foto’s stil ligt. Metalen voorwerpen kunnen de metingen verstoren, daarom kunnen wij u vragen kleding met ritsen, gespen en knopen uit te trekken. Het onderzoek duurt 20 minuten.

Uitslag van het onderzoek

Nadat de scan gemaakt is, en voordat u de afdeling kan verlaten, wordt de kwaliteit en volledigheid van het onderzoek beoordeeld. Naar aanleiding van deze beoordeling kunnen aanvullende (extra) opnamen gemaakt worden. Indien extra opnamen noodzakelijk zijn, neemt dit meer tijd in beslag. Op een later tijdstip wordt het onderzoek nauwkeurig bekeken door een arts (nucleair geneeskundige), deze maakt een verslag voor uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Zwangerschap

Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet u dit melden voor het onderzoek begint. Indien het voor u niet strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling.Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht