Zorg

Lifelines: Gezondheid Noorderlingen alweer zestien jaar gevolgd

Een uitgebreide bloeddrukmeting, buisjes vol bloed laten aftappen, ellenlange vragenlijsten invullen, een geheugentestje en dagenlang al je plas opvangen in een plastic fles. Er wordt best wat gevraagd van de vrijwillige deelnemers aan de grootschalige medische onderzoeken van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Maar de deelname blijft ’fantastisch’, al meer dan zestien jaar lang.

Postbus 70116 9704 AC Groningentelefoon: 050-4032204mobiel 06-22234558e-mail: vvf@xs4all.nl

In 1997 begon het UMCG met het Prevend-onderzoek. Meer dan 80.000 Groningers kregen een uitnodiging, meer dan 40.000 gaven daaraan gehoor. Bijna 9000 van hen werden uitgekozen om aan het onderzoek deel te nemen en 4600 doen nu nog steeds mee. Alle Prevend-deelnemers zijn nu gevraagd voor het veel grotere LifeLines-onderzoek. Intussen laten al meer dan 133.000 noorderlingen hun gezondheid regelmatig onderzoeken door de LifeLines-medewerkers.

“Mensen blijven erg loyaal meewerken en dat maakt ons onderzoek bijzonder waardevol”, zegt dr. Ron Gansevoort, bestuurslid van Prevend. “Doordat we al zo lang de gezondheid van mensen volgen en doordat de groep deelnemers zo groot is, kunnen we waardevolle conclusies trekken. Pas als je de bloeddruk of het gewicht van iemand over vele jaren volgt, kun je er echt dingen van leren.”

publieksacademie

Allerlei onderzoekers hebben de gegevens uit de database kunnen gebruiken. Dat leidde inmiddels tot 8500 wetenschappelijke artikelen. De belangrijkste ontdekking is dat eiwit in de urine een goede voorspeller is voor nierschade op latere leeftijd. Nierfalen is een ernstige ziekte die eigenlijk niet te genezen is. Maar het is wel min of meer te voorkomen, als je op tijd ontdekt dat je kans loopt op nierschade. Dat kan dus met een simpele urinetest.

Het nier-onderzoek was van te voren ook het doel van Prevend. Maar de schat aan medische gegevens heeft ook tal van andere inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld over de invloed van een lawaaiige omgeving op iemands gezondheid. Of over het gevolg van zware metalen in de grond rond iemands huis.

Dat Prevend nu opgaat in LifeLines is vooral praktisch. Voor LifeLines is sinds de oprichting in 2006 een grote werkorganisatie in het leven geroepen. LifeLines heeft vestigingen in elf plaatsen in Noord-Nederland, tweehonderd medewerkers en de modernste biobank voor de opslag van medisch materiaal zoals bloed en urine.

dn-bb-100000lifeliner

Voor LifeLines wordt ongeveer hetzelfde medische onderzoek met de deelnemers gedaan als voor Prevend. “Er blijft een aparte Prevendorganisatie en het blijft een aparte database met gegevens”, zegt Gansevoort. “Dat is nodig om onderzoek met het Prevend-bestand te kunnen doen. Maar vanaf dit jaar worden de onderzoeken zelf door LifeLines uitgevoerd. De LifeLines-database wordt verrijkt met Prevend-gegevens.”

De verwachting is dat weer een ruime meerderheid van de deelnemers zal komen opdraven voor het volgende medische onderzoek. Mensen doen dat vaak niet alleen om voor het goede doel de wetenschap te steunen. Het heeft ook praktisch nut, want elk onderzoek –omdedriejaar–iseengoedemedische check-up. Een soort ’gezondheids-apk’. Het komt vrij regelmatig voor dat tijdens de onderzoeken bepaalde verdachte zaken ontdekt worden, zoals een te hoge bloeddruk of te hoog cholesterol.

De laatste jaren wordt door Prevend-onderzoek steeds duidelijker dat nierschade voor een deel erfelijk is. Het vinden van zulke genetische verbanden is ook een van de doelen van LifeLines. Juist daarom probeert LifeLines drie generaties tegelijk te onderzoeken: grootouders, ouders en hun kinderen. Worden er ziektes gevonden in alle drie de generaties, dan zou er zomaar een verband kunnen zijn. Dat kan uiteindelijk best veel betekenen voor de medische wetenschap. Wie een erfelijk bepaalde grotere kans op nierschade heeft, kan eerder voorzorgsmaatregelen treffen.

publieksacademie

Om zulke medische adviezen met grote zekerheid aan patiënten te geven, moet er eerst meer zekerheid zijn. De grootte van het Prevend-onderzoek en zelfs LifeLines is daarvoor niet genoeg. De Groningse onderzoekers werken daarom nationaal en internationaal samen met andere grote bevolkingsonderzoeken. “Doordat Prevend zo groot is en al zo lang duurt, hebben we een behoorlijke vinger in de pap in internationale samenwerkingsverbanden”, weet Gansevoort. “Ook dat is een belangrijk resultaat.”

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht