Zorg

Jongeren en burn-out-klachten. Wat is een burn-out?

In de leeftijdsgroep van 26 tot en met 30 jaar heeft één op de zes laagopgeleide werknemers burn-outklachten. Gemiddeld is dit in deze leeftijdsgroep één op de acht werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO op basis van de NEA heeft uitgevoerd.

burn-0ut

Burn-out is niet voorbehouden aan werkenden met ‘psychisch zwaar werk’ en niet alleen voor hoogopgeleiden. Wanneer je preciezer naar de leeftijdsgroepen kijkt, blijken vooral jongeren met een lage opleiding (zonder opleiding of alleen VMBO) een risicogroep.

Opleiding en burn-out

Bij laagopgeleiden met een baan stijgt het percentage werknemers met burn-outklachten over de periode van 15 tot 30 jaar van 8,5% naar maar liefst 17%.

Van de hoogopgeleiden in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 30 heeft 14,3% burn-outklachten, van de middelbaar opgeleiden van die leeftijdsgroep 12%.

Afname aandeel burn-out

Na de leeftijd van 30 jaar zakt het aandeel laagopgeleiden met burn-outklachten terug en zien we een stabilisatie gevolgd door een lichte verdere stijging van het aandeel werknemers met burn-outklachten tot het zestigste jaar.

Onderzoek

TNO voert samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 2005 de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Deze NEA laat zien dat er voor de hele beroepsbevolking een stijging optreedt sinds 2007 van ruim 11% werknemers met burn-outklachten tot ruim 13% in 2012. Met een beroepsbevolking van ongeveer 7,4 miljoen gaat het dus om bijna 1 miljoen werknemers. De twee decennia hiervoor lieten een heel stabiel beeld zien van burn-out onder de beroepsbevolking.

Wat is een burn-out?

Burn-out wordt gezien als een uitputtingsreactie van lichaam en geest ten gevolge van werkstress. Mensen met een burn-out omschrijven dit vaak als het leeg raken van de accu, het voortdurend in een te hoge versnelling staan of het zover uitrekken van een elastiek totdat deze knapt.

Oorzaken van een burn-out

Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 • Persoonlijke eigenschappen; zoals de lat hoog leggen voor zichzelf en anderen, geen ‘nee’ kunnen zeggen, gebrekkige planningsvaardigheden of een slechte balans tussen werk en privé.
 • Inhoud van het werk; voorbeelden hiervan zijn onduidelijke taken, onduidelijke verantwoordelijkheden of voortdurende druk om te presteren.
 • Eigenschappen van het team waarin gewerkt wordt; zoals conflicten, slechte sfeer, getreiter, slecht doorspreken van afspraken, meerdere functies met strijdige belangen, weinig waardering.
 • Kenmerken van de organisatie; deze sluit niet goed aan bij de kenmerken van de persoon. Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie, terwijl er bij de werknemer behoefte is aan stabiliteit.
 • Het zijn vaak de doorzetters, de harde werkers, die uiteindelijk vastlopen en burn-out raken. Een burn-out ontstaat niet plotseling, maar geleidelijk. In een vroeg stadium zijn er vaak al signalen. Iemand is zowel voor als na zijn werk moe, heeft geen zin om te gaan werken, is vergeetachtig, prikkelbaar en kan zich slecht concentreren.

Signalen

Vaak heeft de partner al een keer de opmerking gemaakt dat iemand alleen nog maar met zijn werk bezig is. Deze vroege signalen worden veelal genegeerd en iemand blijft op de oude voet verder gaan, tot het moment dat er wel gestopt moet worden, omdat het echt niet meer gaat. Dat is het moment dat iemand daadwerkelijk uitgeput is en dan spreken we van een burn-out.

Symptomen van een burn-out

De meest voorkomende klachten bij een burn-out zijn:

 • lichamelijke uitputting,
 • niet meer op kunnen laden,
 • concentratie- en geheugenklachten,
 • gevoelens van incompetentie en kwaadheid,
 • gevoel van falen,
 • slaapproblemen,
 • piekeren,
 • gespannen zijn
 • nergens meer toe kunnen komen.

Daarnaast zijn er ook pijnklachten zoals hoofdpijn, maagpijn en/of spierpijn. Mensen met een burn-out wachten vaak pas tot dit moment met het vragen om hulp, vaak is er een gevoel van schaamte en falen.

Behandeling van burn-out

Burn-out blijkt goed te behandelen met cognitief gedragstherapeutische interventies. Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende fasen. In de eerste fase van de therapie is klachtenreductie het doel. De conditie verbetert en lichamelijke klachten nemen af. De andere twee fasen bestaan uit het aanleren van vaardigheden en het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de symptomen in stand houden. Deze fasen worden in willekeurige volgorde doorlopen.

Bij het aanleren van vaardigheden kunt u denken aan het vergroten van assertiviteit, verbeteren van timemanagement of verbeteren van conflicthantering. De disfunctionele gedachten hebben vaak betrekking op de gedachten die u heeft over uw eigen rol als werknemer, over uw collega’s of over de organisatie waar u voor werkt. Deze gedachten zijn disfunctioneel, wanneer het leidt tot niet-helpend gedrag en de symptomen in stand houdt.

Behandeling betekent dus ook dat u bereid bent om uw eigen gedachten en gedrag te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Daarnaast komt het voor dat mensen na behandeling kiezen voor verandering van functie of werkplek.

Behandeling bij de GGZ

De behandeling van burn-out bij de GGZ Groep richt zich op een aantal componenten, namelijk het trainen van de hartcoherentie (lichamelijke component), het versterken van vaardigheden waarmee gecompenseerd kan worden voor de symptomen (gedragscomponent) en het onderzoeken van interne belemmerende factoren die de symptomen in stand houden (gedachten component).

Dit laatste gebeurt door middel van cognitieve therapie waarin u geleerd wordt om meer bewust te worden van de eigen, vaak negatieve, automatische gedachten die bepaalde klachten in stand houden. Het werken aan deze componenten heeft als doel dat u vaardigheden aanleert waardoor u beter met uw klachten kan omgaan en hierdoor ook uw zelfvertrouwen toe zal nemen.

Zoals uit de informatie bij “oorzaken” al blijkt kunnen er verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan van een burn-out, zowel persoonlijke factoren als meer werk gerelateerd. In de behandeling bij de GGZ Groep zal er dan ook specifiek worden gekeken welke factoren er in uw geval toe hebben geleid dat de klachten zijn ontstaan en zal de behandeling hier verder op worden afgestemd.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3346 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht