Zorg

Te veel of te weinig productie schildklier-hormoon

De schildklier is een kleine klier die onderaan in de hals zit. Deze klier produceert hormonen, welke onmisbaar zijn om de cellen en organen goed te laten werken. “Schildklierstoornissen komen heel veel voor,” vertelt internist Hendrik Jan Lagerweij van de Ommerlander Ziekenhuis Groep in Winschoten.

schildklier

Michael Klöppner(links) en Hendrik Jan Lagerweij

Hoeveel mensen hebben schildklierproblemen?

“Naar schatting hebben 1 miljoen mensen in Nederland een schildklieraandoening. Meestal openbaart zich dit in een te sterke of een te zwakke werking van de schildklier. Bij een te sterke werking produceert de schildklier teveel hormonen en spreken we van een hyperthyreoïdie en bij een te zwakke werking ontstaat een tekort aan hormonen en spreken we van een hypothyreoïdie. De symptomen zijn vaak net tegenovergesteld. Beide kunnen diverse klachten veroorzaken.”

Zorgvuldig onderzoek

Om te kunnen bepalen hoe de schildklier bij iemand functioneert, zal eerst zorgvuldig onderzoek door de internist moeten plaatsvinden. Lagerweij: “In het lab wordt bloed afgenomen en onderzocht hoe hoog het schildklierhormoongehalte van het bloed is. Ook kan via nucleair geneeskundig onderzoek de werking van de schildklier in beeld worden gebracht.

Om te kijken of een schildklier te groot is of dat er zwellingen zijn, wordt vaak een echografie verricht. Als bij lichamelijk onderzoek of bij echografie één of meer knobbels worden gevonden, zal nader onderzoek worden gedaan. Via een punctie halen we dan wat weefsel of vocht uit de schildklier en onderzoeken dit.

Behandeling kiezen

Als de uitslag bekend is, bespreek ik met patiënt voor welke behandeling we gaan kiezen.” “Productie van teveel schildklierhormonen (hyperthyreoïdie) kan veel klachten geven”,gaat chirurg Michael Klöppner verder.

 • “Zoals een snelle hartslag (meer dan 100slagen per minuut) of hartkloppingen,
 • hevig zweten,
 • opvliegers,
 • stemmingswisselingen (nervositeit, angstigheid, prikkelbaarheid, emotioneel labiel, depressief),
 • slaapstoornissen,
 • diarree
 • ademnood bij kleine inspanningen.

Behandeling van hyperthyreoïdie is er op gericht om de overmatige productie van het schildklierhormoon af te remmen. Welke behandeling geschikt is, is afhankelijk van leeftijd, oorzaak en de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed. Vaak wordt een medicijnkuur toegepast of de toediening van radioactief jodium (de zogenaamd slok). In bepaalde gevallen opereren we. Dit doen we als medicijnen teveel bijwerkingen geven en een behandeling met radioactief jodium geen optie is. Ook patiënten bij wie (goedaardige) knobbeltjes in de schildklier voorkomen en die hierdoor veel last hebben met slikken, opereren we.”

Levenslust

Bij productie van te weinig schildklierhormonen (hypothyreoïdie) passen onder andere klachten als

 • een gebrek aan levenslust,
 • kouwelijk zijn,
 • minder eetlust,
 • matige gewichtstoename,
 • kortademigheid,
 • krampen,
 • constipatie,
 • haaruitval,
 • onvruchtbaarheid,
 • hese stem
 • prikkelbaarheid.

Lagerweij: “Hoewel er verschillende oorzaken voor hypothyreoïdie zijn, dient een behandeling er altijd op gericht te zijn om het tekort aan schildklierhormoon aan te vullen. Dit gebeurt via schildklierhormoon-medicatie. Voor iedere patiënt stel ik de dosering nauwkeurig vast. De dosering wordt meestal langzaam verhoogd, totdat de patiënt helemaal zonder klachten is. Met regelmaat controleren we de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed en het kan zijn dat het nodig is om de dosering aan te passen. Vaak dient schildklierhormoon-medicatie een leven lang te worden gebruikt.”

Ziekte van Graves

Van de 1 miljoen mensen met schildklieraandoeningen hebben ongeveer 75.000 mensen de ziekte van Graves. De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het lichaam antistoffen maakt tegen (delen van) het eigen lichaam, waardoor ziekteverschijnselen ontstaan. Vaak is er bij deze ziekte sprake van een te snel werkende schildklier (die later kan overgaan in een te langzaam werkende schildklier), afwijkingen aan de oogkassen en aan de huid op de scheenbenen.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht