Zorg

Gehandicapten krijgen onterecht pillen. UMCG: verstandelijk beperkten beter af zonder antipsychotica

In instellingen voor verstandelijk gehandicapten krijgt een derde deel van de bewoners antipsychotica terwijl de meesten helemaal niet psychotisch zijn. Ze worden rustig gehouden met de pillen. Arts Gerda de Kuijper heeft in onderzoek aan het UMCG aangetoond dat veel van deze cliënten beter af zijn zonder deze medicijnen.

Down sydnroom

Angst om af te bouwen

“Er heerst onder behandelaars en zorgverleners veel angst om medicijnen af te bouwen”, zegt De Kuijper. “Toch is het goed mogelijk en vaak komt er iets moois achter weg. Door de medicijnen wordt veel gedempt en verhuld. Als ze van de medicijnen af zijn, blijkt soms dat er een heel andere oorzaak is voor het lastige gedrag.” De Kuijper is arts verstandelijk gehandicapten bij Vanboeijen in Assen en voorzitter van de werkgroep psychofarmaca van de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten. “In 2002 begon ik in het observatiecentrum Eekwal van Vanboeijen, waar cliënten worden opgenomen met ernstige gedragsproblemen. Ik merkte dat cliënten daar vaak met enorm veel medicatie, vooral antipsychotica, binnenkwamen.”

Onderzoek antipsychotica

Ze onderzocht 2500 bewoners van Vanboeijen en ’s Heerenloo. Van hen bleek bijna een derde antipsychotica te slikken. Bij meer dan de helft was dat vanwege gedragsproblemen, niet omdat ze psychotische verschijnselen hebben. “Nou is het ook wel moeilijk om een goede diagnose te stellen bij mensen met een verstandelijke beperking”, vergoelijkt De Kuijper. “Vaak worden gedragsproblemen veroorzaakt door te veel of te weinig prikkels, een verkeerde dagbesteding of doordat iemand is opgegroeid in een omgeving met veel agressie. Antipsychotica worden ook gebruikt om zulke gedragsproblemen te bestrijden maar het effect daarvan is niet bewezen.”

Negatieve bijwerkingen

De antipsychotica geven negatieve bijwerkingen. Mensen worden vaak te dik en krijgen diabetes en hart-en vaatziekten. Door neurologische bijwerkingen krijgen ze soms buikpijn en een slechte blaasfunctie. Extra lastig als iemand toch al worstelt met incontinentie.

Afbouwen medicijnen

Uit de studie bleek dat het bij bijna de helft van 98 cliënten goed mogelijk was de medicijnen af te bouwen. Ze gingen er geen lastiger gedrag door vertonen. “Ze worden wel wat levendiger en soms wat ondeugender. Maar als je daar als personeel goed aandacht aan besteedt en als de leiding daar goed in schoolt en coacht, kan het prima.”

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht