Zorg

Geen aanleiding om het maximum van 25 kinderen per zaaddonor te wijzigen

Op dit moment zijn er geen doorslaggevende medische of psychosociale redenen om het maximum van 25 kinderen per zaaddonor te wijzigen. Dat aantal is sinds 1992  gangbaar bij inseminatie in klinieken.

sperma, spermadonor

Wel kan de huidige praktijk nog verbeterd worden om medische en psychosociale risico’s verder te verkleinen. Dit schrijft de  Gezondheidsraad in een advies dat is aangeboden aan de minister van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Medische risico’s: geen bruikbaar criterium

In 1992 is een objectieve medische grondslag gezocht voor het maximum aantal kinderen per zaaddonor. Als criterium diende de (zeer kleine) kans dat kinderen van dezelfde donor ongeweten een relatie zouden aangaan, en hun nageslacht daardoor een verhoogd risico zou lopen op een erfelijke aandoening. Een uitgebreide analyse leert nu dat een nieuwe berekening niet goed mogelijk is.

Geen anonieme donatie

Belangrijker is nog dat sinds 2004 geen anonieme donatie meer is toegestaan. Daardoor kunnen donorkinderen vanaf hun zestiende achterhalen wie hun biologische vader is, en dus ook of zij verwant zijn aan een partner. Daarmee is het in 1992 gekozen criterium niet langer het meest relevante.

Erfelijke aandoening

Het incidentele risico dat een donor achteraf een erfelijke aandoening blijkt te hebben die al aan veel kinderen is doorgegeven geeft ook geen houvast. Een verlaging van het maximum zou het totale risico namelijk niet verkleinen. Dan zijn immers weer meer donoren nodig, met de mogelijkheid dat daar opnieuw mannen tussen zitten met een  erfelijke aandoening die zich nog niet heeft geopenbaard.

Psychosociale risico’s: kennis nog beperkt

Na 2021 zal meer bekend worden over de psychosociale gevolgen van het huidige maximum: dan worden de eerste kinderen die het recht hebben om hun biologische vader te leren kennen zestien jaar. Pas dan ook zal duidelijk worden hoeveel kinderen dit gaan doen en wat dit betekent voor henzelf, de donor en voor hun families.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht