Zorg

Helft Nederland weet niet wie hoogte premie zorg bepaalt. ‘Burger wil zorgnota zelf controleren’

 Met de bekendmaking van de meeste zorgpremies voor 2014 in het vooruitzicht, treedt De Friesland Zorgverzekeraar naar buiten met de resultaten van het zorgonderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders.

zorgverzekering

Geen idee wat het kost

Uit het onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met de kennis van Nederlanders aangaande de kosten die zorgaanbieders maken en over de rolverdeling binnen de zorg. Zo schat 62% de kosten van een ambulancerit naar de spoedeisende hulp te laag in en weet maar liefst 46% niet wie de hoogte van de premie van een zorgverzekering bepaalt. Het is de zorgverzekeraar die laatstgenoemde bepaalt en de daadwerkelijke som per ambulancerit bedraagt gemiddeld € 835,-. Dit bedrag staat overigens haaks op het bedrag wat Nederlanders zelf over hebben voor de rit die hun leven mogelijk kan redden, namelijk: € 57,-.

 Onderzoek naar kosten

Nederlanders hebben geen idee welke kosten zorgaanbieders daadwerkelijk maken. Dat is een van de voornaamste conclusies die De Friesland Zorgverzekeraar trekt uit het onderzoek. Zo denkt 38% dat de kosten voor een heupoperatie € 6.000,- zijn en 42% beraamt eenzelfde operatie op € 13.000. Dit tegenover de daadwerkelijke kosten van ongeveer € 22.000,-. Van alle Nederlanders schat dus maar liefst 80% de kosten voor een heupoperatie te laag in. Bij het herstellen van een gebroken arm gebeurt hetzelfde en ligt dit percentage op 63%. Zij schatten de kosten lager in dan in de praktijk het geval is. De daadwerkelijke zorgkosten voor deze behandeling zijn ongeveer € 3.900,-, terwijl het merendeel denkt dat de kosten hiervoor slechts € 2.000,- bedragen. Op de vraag wat men zelf over heeft voor de behandeling van een gebroken arm antwoordt men een summier bedrag van € 192,-.

Verantwoordelijkheden binnen zorg: Nederlander het spoor bijster

‘Slechts’ 65% van de Nederlanders weet dat de hoogte van het verplicht eigen risico door de regering wordt bepaald. Een andere veelgenoemde in deze is de zorgverzekeraar (23%) en de branchevereniging (7%). Over de inhoud van het basispakket wordt Nederland het ook niet eens. Zo denkt 34% dat het de zorgverzekeraar is die de inhoud van het basispakket bepaalt en 13% denkt dat de branchevereniging dat doet. Beide zitten er flink naast: het is de regering die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het basispakket, slechts 47% antwoordde juist. Op de vraag: Wie bepaalt volgens u de hoogte van de premie van een zorgverzekering in Nederland?, weet een kleine meerderheid (54%) dat de zorgverzekeraar dat is. Een derde (30%) schrijft deze verantwoordelijkheid onterecht toe aan de regering en 10% doet dat aan de branchevereniging. Enigszins opmerkelijk is dat de mannen vaker het verkeerde antwoord geven dan vrouwen (60% versus 48%). Kortom, volgens De Friesland Zorgverzekeraar hebben Nederlanders niet duidelijk voor ogen wie er binnen de zorg waar verantwoordelijk voor is.

Over het geoorloofd stijgen van de basispremie

Het gebrek aan kennis betreffende zorgkosten en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen zou er aan bij kunnen dragen dat maar liefst 63% van de Nederlanders niet bereid is een hogere basispremie te betalen. Wanneer een verhoging van de basispremie leidt tot een hogere zorgkostenvergoeding voor de verzekerde is 17% bereid meer te betalen. Opvallend is dat jongeren om deze reden eerder bereid zijn dieper in de buidel te tasten dan ouderen (25% versus 12%). Andere redenen waarom de basispremie zou mogen stijgen zijn een breder zorgaanbod (11%) en kwalitatief betere zorg in de regio (9%).

Bezuinigen op zorgkosten door verspilling tegen te gaan

Nederlanders hebben een duidelijke mening over de manier waarop de zorg in Nederland kan bezuinigen, zo blijkt uit onderzoek van De Friesland Zorgverzekeraar. Van de Nederlanders denkt 48% dat er flink bezuinigd kan worden wanneer zorgaanbieders verspilling tegengaan. Een derde, 33%, vindt dat beter onderhandelen over prijzen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders een bezuiniging kan opleveren en gelooft men in besparing wanneer de zorg meer op preventie zou communiceren (15%). Ook denken Nederlanders een bezuiniging te kunnen realiseren door meer eigen inbreng (zelfredzaamheid).

Rol zorgverzekeraar

Naast het feit dat Nederlanders van mening zijn dat zorgaanbieders een grote rol spelen in het bezuinigen op zorgkosten, zien zij ook een flinke verantwoordelijkheid weggelegd voor de zorgverzekeraar. Tweederde (67%) van Nederland vindt dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor transparantie in de kosten en toegankelijkheid van de zorg (64%).

Nederland wil zorgnota’s zelf controleren

Ondanks het feit dat Nederland kritisch is betreffende besparingen en transparantie bij zorgaanbieder en zorgverzekeraar, wil men zelf bijdragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Meer dan de helft van de Nederlanders, 53%, staat er voor open om zelf bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Een kwart (25%) van de Nederlanders denkt dan ook daadwerkelijk zelf invloed te kunnen uitoefenen op de prijs van zorg in Nederland, bijvoorbeeld door zelfdiagnose. Een overgroot deel van Nederland (82%) is bereid bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg door zelf de nota’s van zorgaanbieders te controleren. Door zelf de nota’s te controleren geloven consumenten dat zij een besparing van 24% kunnen realiseren.

Inzichtelijk maken kosten geeft beter beeld premie

Acht op de tien Nederlanders (82%) zegt dat meer inzicht in de daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken, leidt tot een beter beeld over de mate waarin de gevraagde premie gerechtvaardigd is. Het bieden van meer inzicht is precies hetgeen waar de Friesland Zorgverzekeraar aan wil bijdragen. “Wij zien dat de consument wil bijdragen aan besparingen in de zorg. Een grote meerderheid wil dit doen door zelf nota’s te controleren. We hebben dit eerder dit jaar al ervaren in een reeks bijeenkomsten in Friesland met eigen klanten over de toekomst van de zorg. Wij willen als zorgverzekeraar bijdragen aan transparantie, het bewustzijn en het kennisniveau van de consument. Zo kunnen we het begrip omtrent zorgkosten en het geloof in het zelf bijdragen van besparing bij hen daadwerkelijk vergroten.’’, aldus Diana Monissen, bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar.

Overige feiten uit het onderzoek

  • Van de Nederlanders is 64% van mening dat wanneer men als gevolg van comazuipen in het ziekenhuis belandt, zij zelf voor de behandelkosten moet opdraaien;
  • Vier op de tien Nederlanders (42%) vindt dat men zelf de behandelkosten moet betalen wanneer men als gevolg van roken in het ziekenhuis belandt;
  • Volgens 38% van de Nederlanders moet men zelf opdraaien voor de behandelkosten wanneer zij als gevolg van extreme sporten in het ziekenhuis terecht komt;
  • Zes op de tien Nederlanders (58%) maakt gebruik van een collectiviteitkorting: ouderen doen dit vaker dan jongeren (65% versus 47%).
Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3350 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht