Zorg

Chronische ziekte komt vaker voor. Waarom hebben steeds meer mensen een chronische ziekte?

Chronisch zieke mensen komen vaker voor. In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen.

chronisch ziekte, chronisch ziekten, chronisch ziek, multimorbiditeit, ziek, bejaarde, oud, senior

Bron: Flickr/ tourist_on_earth

In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vaak zijn chronische zieken ouderen. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen.

Meerdere chronische ziekten

Het aantal mensen met multimorbiditeit, met meerdere chronische ziekten, is met 26%, nog harder gestegen. 1,9 miljoen Nederlanders kampen er op dit moment mee.

Waarom hebben steeds meer mensen een chronische ziekte?

De vergrijzing is een heel duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal mensen met een chronische ziekte. Maar er zijn meer factoren die meespelen:

  • Tegenwoordig is er meer aandacht voor chronische ziekten, zowel onder de bevolking als onder artsen. Hierdoor worden chronische ziekten, met milde klachten, eerder ontdekt.
  • Ook worden ziekten en risicofactoren beter behandeld, waardoor patiënten langer blijven leven.
  • Tenslotte heeft de stijging van het aantal personen met een chronische ziekte voor een deel te maken met het feit dat huisartsen vanaf 2009 vollediger zijn gaan registreren.

Welke mensen hebben het meeste kans op een chronische ziekte?

Zoals verwacht komen chronische ziekten en multimorbiditeit vooral bij ouderen voor. Zo heeft de helft van de 75-plussers multimorbiditeit, in totaal 580.000 personen. Minder voor de hand liggend: lager opgeleiden hebben meer kans op een chronische ziekte of multimorbiditeit. Van de mensen met een lage opleiding heeft 79% een chronische ziekte, van de mensen met een hoge opleiding 43%. Sinds 1990 is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden onveranderd.

Gevolgen van een chronische ziekte

Mensen met een chronische ziekte of multimorbiditeit hebben een minder goede kwaliteit van leven vergeleken met mensen zonder chronische aandoening of multimorbiditeit. De kwaliteit van leven wordt beïnvloed door de ernst van de ziekten. Ook komen meer en langdurige ziekenhuisopnames voor, meer kans op complicaties na een operatie en meer kans op vroegtijdig overlijden. Bovendien gebruiken chronisch zieken relatief veel en langdurig zorg.

De cijfers over het aantal mensen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zijn afkomstig van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht