Zorg

Cortison beoordeeld op mogelijke schade voor de voortplanting

Werknemers die op hun werk met cortison in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden. Of het hun vruchtbaarheid schaadt, is met de huidige kennis niet te zeggen. Wel is duidelijk dat beroepsmatige blootstelling aan cortison schade aan het ongeboren kind kan veroorzaken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies  aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cortison

Wat is Cortison?

Cortison is een synthetisch steroïd hormoon (corticosteroïde).Cortison wordt door het lichaam omgezet in hydrocortison, dat in het menselijk lichaam wordt gemaakt in de bijnierschors. Het is nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan. Verder remt het ontstekingen en overgevoeligheidsreacties.

Bijnierziekten

Cortison wordt gebruikt wanneer de eigen bijnierschors geen of te weinig bijnierschorshormoon aanmaakt. Dit is het geval bij: de ziekte van Addison; de ziekte van Cushing, nadat de bijnieren zijn verwijderd of na een operatie aan de hypofyse (een klier in de hersenen); aandoeningen waarbij een klier in de hersenen, de hypofyse, niet of niet meer goed werkt. De hypofyse kan er dan niet meer voor zorgen dat de bijnierschors hormonen aanmaakt, bijvoorbeeld bij het adrenogenitaal syndroom (vergroting van de bijnieren).

Wie komt met Cortison in aanraking?

Mensen die werkzaam zijn in de farmacie kunnen tijdens hun werk in aanraking komen met cortison. Met de huidige stand van kennis valt niet vast te stellen of cortison schade aan de vruchtbaarheid kan veroorzaken. Dit ligt anders bij mogelijke effecten op het nageslacht. Daarvoor adviseert de Gezondheidraad cortison in categorie 1B te classificeren, namelijk als een stof waarvan verondersteld wordt dat die het ongeboren kind kan schaden. De bevindingen van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht