Zorg

Erfelijk en dodelijk. De ziekte van Huntington

Huntington, als de ziekte in de familie voorkomt, is het een drama voor alle partijen. “Een man kwam eerst zijn zieke vrouw bezoeken met zijn twee kinderen. Nu is zijn vrouw dood en komt hij zijn zieke kinderen bezoeken.”

Huntington

Foto: GPD/ Nout Steenkamp 

Huntingtoncentrum

Het is etenstijd op de verpleegafdeling. Ankie ligt in een langwerpige kuipstoel waar ze niet uit kan vallen omdat die zo diep is. Haar benen schoppen wild omhoog, haar hoofd en ogen draaien van links naar rechts. Ze heeft geleerd haar armen zo veel mogelijk op haar buik te klemmen, maar af en toe zwaait er een omhoog. Ankie heeft net als de andere bewoners de ziekte van Huntington, een zeldzame erfelijke ziekte die de hersenen langzaam aantast. Met de dood tot gevolg. Ze woont in het Katwijkse Huntingtoncentrum Overduin.

De ogen in haar bleke gezicht staan verward, bijna waanzinnig. Maar schijn bedriegt, want hoewel ze niet meer kan praten, is ze toch nog redelijk helder in haar hoofd. Ze luistert en begrijpt waar wij het over hebben, zegt een verpleegkundige. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld dementerenden in de laatste fase van hun leven.

Ankie (niet haar echte naam) heeft net als haar medebewoners in dit centrum niet lang meer te gaan; gemiddeld duurt Huntington vijftien jaar. Nog een verschil met een verpleeghuis: de leeftijd is hier geen tachtig, maar veertig, vijftig jaar en soms nog jonger.

Huntingtonkinderen door taboe

De ziekte van Huntington is veel genoemd in het emotionele kamerdebat, mei (2008), over embryoselectie. Waar de christelijke partijen bezwaar maakten tegen embryoselectie voor vrouwen met erfelijke borstkanker, was het voor ouders van wie er een het Huntington-gen heeft, al jarenlang mogelijk. Als ouders het wilden, konden zij vanaf 1998 hun kind de ziekte van Huntington besparen.

Over de ziekte wordt weinig gesproken. In veel families waar Huntington heerst, rust een taboe op openheid. Angst om de gevreesde ziekte ook te krijgen speelt een rol; de kans op overerving via vader of moeder is met 50 procent heel hoog. Een Russische roulette. En eenmaal in de genen is de ziekte moeilijk uitroeibaar want medicijnen zijn er niet.

‘Gruwelijk om te zien”

Aad Tibben, als psycholoog verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en gespecialiseerd in de psychologische aspecten van Huntington, verklaart de taboes uit de ernst van de ziekte. “Het ziekteverloop met zijn onwillekeurige bewegingen en gedragsveranderingen, is voor iedereen gruwelijk om te zien.”

Door er niet over te spreken, is het er ook niet, lijkt de bezwering. ‘Gewoon’ kinderen krijgen hoort daar bij. “Soms denken ouders dat er over twintig jaar, wanneer hun kinderen ziek kunnen worden, wel een medicijn op de markt is. Maar ik zie in Leiden nu al de vierde generatie Huntingtonpatiënten en -gendragers voorbijkomen zonder kans op genezing.”

Geen medicijn tegen Huntington

Ook in Overduin zien ze dat. “Hier kwam een man een aantal jaren geleden zijn zieke vrouw bezoeken met zijn twee kinderen. Nu is zijn vrouw dood en komt hij hier om zijn zieke kinderen te bezoeken”, vertelt een teamcoach van een woongroep in het centrum.

Ontkenning van de ziekte hoort bij Huntington. Zo zitten in verpleeghuis Overduin mensen in een ver stadium die volhouden dat ze alleen voor een beenwond zijn opgenomen. Dat maakt het voor de naaste omgeving lastig om open over de ziekte te praten. Zeker omdat de patiënt door symptomen als agressie en vergeetachtigheid onherkenbaar verandert.

Uitgesloten omdat je niet ziek bent

Dna-tests om vast te stellen of iemand de ziekte heeft, leiden soms tot ruzies of uitsluiting binnen families.

In gesloten gemeenschappen, zoals in Katwijk aan Zee waar Huntington relatief voorkomt dan in de rest van Nederland, heeft huisarts Jelle Henneman dergelijke uitsluitingsmechanismen vaker van dichtbij meegemaakt. Huntington wordt soms gezien als een gemeenschappelijke vijand. Familieleden zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Als er een uitstapt, zich laat testen en de ziekte niet heeft, valt die letterlijk buiten de boot.

Die uitsluiting gaat nooit direct, maar heel subtiel, bijvoorbeeld door onderling te klagen dat ‘zij’ of ‘hij’ altijd zo’n grote mond heeft. “Voor gezonde familieleden familieleden voelt het alsof het ze wordt kwalijk genomen, terwijl zij zich soms heel schuldig voelen dat zij het niet hebben.” Ook dat weet psycholoog Tibben maar al te goed. “De eerste uit Katwijk die zich in Leiden liet testen, heeft die goede uitslag een jaar voor zich gehouden uit angst dat het hem door zijn familie werd kwalijk genomen.”

Verschijnselen van Huntington

Vaak begint de ziekte met kleine, onschuldig ogende onhandigheden. Iemand laat ineens glazen uit zijn handen vallen, stoot zich, of valt ineens. Voor Jip Lekkerkerker was die onhandigheid uitgerekend de reden reden waarom ze verliefd werd op haar man Martin. Ze zit op de bank bij haar schoonmoeder Anneke de Groot en slaat Martin liefdevol op zijn been. Martin is een grote stevige vent van 34 jaar, die af en toe ongecontroleerd met zijn benen schopt. Ook zijn hoofd schudt heen en weer. Zijn arm laat hij, zo goed en zo kwaad als het kan, achter Jip op de bank rusten.

Ze leerden elkaar op het werk kennen. Achteraf had hij toen al de eerste verschijnselen. Zijn vader had de ziekte ook. Alleen was toen nog niet bekend dat het Huntington was, vertelt zijn moeder Anneke. “De dokters dachten aan overspannenheid; hij werd driftig als iets niet meteen lukte of als hij iets liet vallen.” Martin en zijn broertje waren toen acht en zes jaar. Ze schaamden zich voor hun vader. “Zag ik hem weer aankomen, met die rare bewegingen. Ik vond hem eng. We hebben onszelf een keer opgesloten om aan zijn razernij te ontsnappen”, vertelt Martin, die soms moeilijk te verstaan is. De mond-, kaak- en slikspieren laten het steeds vaker afweten naarmate de ziekte vordert. Anneke scheidde van haar man. Hij stierf op 51-jarige leeftijd als een kasplant in het bejaardenhuis, bij zijn eigen ouders.

Huntington in de familie

Voor Anneke begon de hel opnieuw toen ze Martin een computerspelletje zag spelen waarbij zijn arm ineens omhoog schoot. Hij was toen 22. Ze stopte het weg en hoopte dat het niet waar was. Toen de relatie tussen Jip en Martin serieuzer werd, liet Martin zich testen.

Na de eerste schok kwam na een paar jaar de kinderwens bij Jip. Martin verslechterde weliswaar, werd soms ook agressief, maar de medicijnen die hij kreeg, sloegen redelijk goed aan. “Als hij boos werd, liet ik hem op zolder op een boksbal meppen. Dat hielp”, zegt Jip monter.

Abortus na een vlokkentest was voor hen onbespreekbaar, maar embryoselectie in Maastricht bood wellicht soelaas. Na uitvoerige gesprekken met erfelijkheidsdeskundigen kwam de volgende teleurstelling: ze kregen geen toestemming om door te gaan omdat Martin al te ziek was. “Terwijl we een heel draaiboek klaar hadden van mensen die wilden oppassen. Bovendien zou ik Martin nooit alleen laten met de baby”, zegt Jip, nog altijd boos.

Niets tegen de ziekte kunnen doen

Intussen heeft ook Martins broer zich laten testen. Op de dag van de uitslag kwam hij huilend binnen, vertelt Martin. “Wij dachten dat het mis was, maar het was juist goed. Hij was totaal niet opgelucht.”
Martin gaat nu twee dagen in de week naar de dagbehandeling in Overduin. Hij heeft een wilsbeschikking opgesteld. “Ik wil niet zo overlijden als mijn vader.”

Vooruitzicht

Met Huntington in het vooruitzicht is het moeilijk een normaal leven te leiden, stelt psycholoog Ineke Vervoort, van de GGZ-instelling PsyQ. Zij begeleidt lotgenotengroepen, patiënten, partners, gendragers, risicodragers en mensen met een gunstige uitslag. “Neem bijvoorbeeld kanker, ook afschuwelijk, maar iedereen stort zich meteen op een eventuele behandeling. Huntington-gendragers weten dat ze na verloop van jaren na een aftakelingsproces zullen overlijden. Wat moet je met die wetenschap?”

De enige manier om daarmee om te gaan, is doorgaan alsof er niets aan de hand is, weet Vervoort. Daarom worden er nog steeds Huntingtonkinderen geboren. Embryoselectie klinkt mooi, maar het lukt niet altijd. Vervoort kent een stel dat na een aantal abortussen tevergeefs embryoselectie probeerde. Toen zij daarna opnieuw spontaan zwanger werd, lukte het niet meer die zwangerschap ook af te breken. “Hoeveel teleurstelling kun je verdragen?”

Huiselijk geweld door Huntington

Partners en kinderen van Huntingtonpatiënten kunnen gevaar lopen, zegt Vervoort. Patiënten richten hun agressie meestal op hun naaste omgeving. Hulpverleners rondom het gezin hebben dat niet door. Omdat de ziekte zo weinig voorkomt, weten zij er ook weinig van. De familie zoekt vaak geen hulp, blijft liever loyaal aan de patiënt.

Een vrouw die Vervoort op latere leeftijd begeleidde, heeft van haar zevende tot haar veertiende in haar eentje bij een zieke moeder geleefd, waarvan niemand wist dat zij aan Huntington leed. De moeder verwaarloosde de opvoeding en het huishouden. Als dochter ‘ongehoorzaam’ was, werd ze buiten de deur gezet. Soms sliep ze bij zwervers en ging de volgende dag gewoon weer naar school.

Jeugdzorg bemoeide zich ermee, maar moeder hield vol dat het onaangepast pubergedrag was. Toen moeder uiteindelijk het huis in brand stak, werd ze in een psychiatrische kliniek opgenomen. De dochter, die zich inmiddels heeft laten testen en de ziekte niet heeft, is voor het leven beschadigd, stelt Vervoort. “Huntington kan lang verborgen blijven omdat patiënten zelf niet klagen, met hen is immers niks mis.”

Wat is Huntington?

Huntington is een erfelijke, dodelijke ziekte die langzaam delen van de hersenen aantast. Uitingen zijn afnemende verstandelijke vermogens en toenemende onwillekeurige bewegingen. Om die laatste reden werd de ziekte vroeger ook wel chorea van Huntington genoemd, naar het Griekse woord voor dansen.

Hiervan is afgeweken omdat de ziekte vaker begint met cognitieve achteruitgang en de onwillekeurige bewegingen pas later komen. Meestal begint Huntington tussen het 35e en 45e levensjaar, maar eerder of later kan ook. In 1993 is ontdekt dat Huntington een afwijking is op het vierde chromosoom.

Kinderen van ouder met Huntington

Kinderen van een ouder met Huntington hebben 50 procent kans op dit ‘foute’ gen. Een zoon of dochter die het gen heeft geërfd, wordt altijd ziek. In Nederland hebben ongeveer 1500 mensen Huntington en zijn er ongeveer zesduizend risicodragers. Ter vergelijking: in Katwijk zijn er ongeveer veertig tot vijftig patiënten en driehonderd risicodragers. Sinds 1993 kunnen dna-tests uitsluitsel geven over het al dan niet hebben van het gen. Een kwart van de risicodragers in Nederland doet dat. Wereldwijd is dat 14 procent. Het aantal zelfmoorden onder Huntingtonpatiënten is ongeveer acht keer hoger dan onder de rest van de bevolking.

Dit bericht is eerder gepubliceerd in de Leeuwarder Courant

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht