Zorg

Ouders met psychische problemen. Therapie voor kinderen.

Voor kinderen van ouders met psychische problemen bestaan al jaren de zogenoemde KOPP-groepen. Uit promotieonderzoek van de Nijmeegse psycholoog Floor van Santvoort blijkt dat de groepen weliswaar effectief zijn, maar dat het effect nog kan worden vergroot. “Betrek de ouders er veel intensiever bij.”

 

psychische problemen , kinderen, kind, alleen, pesten, ruzie, scheiding

Bron: DVHN/ ANP Roos Koole

In Nederland groeit een op de vijf kinderen op met een ouder met ‘matige tot ernstige’ psychische problemen en/of een verslaving. Volgens het Trimbos-instituut betreft het jaarlijks ongeveer 577.000 kinderen. In zulke gezinnen stapelen de problemen zich vaak op: psychisch, financieel, sociaal. “Het kan een fragiel geheel zijn”, zegt psycholoog Floor van Santvoort, wetenschappelijk onderzoeker bij Pluryn, instelling voor jongeren en volwassenen met een handicap. Kinderen kunnen worden vermalen door de verslaving of psychische aandoening van hun ouders. Zij lopen een groot risico om ook zelf last te krijgen van depressie, angst, een laag zelfbeeld, negatieve gedachten en gedragsproblemen. Dat is het geval bij een op de drie kinderen. De rest maakt het redelijk goed of heeft tijdelijk last (gehad) van problemen. Het aantal van ruim een half miljoen kinderen van ‘probleemouders’ is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal, zegt Van Santvoort. “Niet alle ouders zijn in behandeling.”

Ondersteuning voor kinderen met probleemouders

Kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving maken vijf keer vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg dan leeftijdgenoten bij wie thuis alles vlot verloopt. Ggz-instellingen bieden preventieve ondersteuning voor deze kinderen, waaronder KOPP-groepen (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) voor verschillende leeftijden; die voor kinderen van 8 – 12 jaar heten Doe-praatgroepen. De groepen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk; het Trimbos-instituut heeft ze jaren geleden gestandaardiseerd in een draaiboek. “Maar eigenlijk is nooit onderzocht in hoeverre ze werken”, zegt Van Santvoort (33). Voor haar promotieonderzoek aan het Behavioural Science Institute in Nijmegen deed ze dat wel.

Ouder betrokken bij kind-therapie

Ze liet de kinderen en hun ouders vooraf, achteraf en nog eens na zes maanden verschillende vragenlijsten invullen. Kinderen deden acht keer mee aan een Doe-praatgroep van 1,5 uur, gevolgd door een terugkombijeenkomst. Voor ouders was er een speciale bijeenkomst en een afsluitend gesprek, samen met het kind. “Het is heel belangrijk dat ouders bij de praatgroepen worden betrokken. Liefst allebei, maar dat is niet altijd mogelijk omdat er vaak van alles speelt in zulke gezinnen. We kunnen er ook een ander familielid bij betrekken.”

De deelnemende kinderen hadden vooral last van angsten en depressie. “Dat zie je heel vaak bij kinderen van probleemouders. Zij zijn de ouder van hun ouders, en vaak superaangepast. Zij houden vooral met hun ouders rekening in plaats van met zichzelf.” Na deelname aan een Doe-groep hadden kinderen minder last van negatieve gedachten (zoals: ’het is mijn schuld dat mijn vader/moeder drinkt’) en zochten zij meer sociale steun, door bijvoorbeeld met anderen over hun zorgen te praten. Verder blijkt dat kinderen zich meer sociaal geaccepteerd voelden. Maar het zelfbeeld van de meeste kinderen en de relatie tussen kind en ouders werden er niet beter door, zegt Van Santvoort. “Ook had de groep geen effect op het verminderen van de problemen van de kinderen.”

Dat klinkt tegenstrijdig: kinderen zeggen dat ze meer sociale steun krijgen en minder last hebben van negatieve gedachten. Tegelijk hebben de groepsgesprekken kennelijk geen effect op hun problemen. “Het kan zijn dat de deelname aan de groep te kort heeft geduurd”, zegt Van Santvoort. “Of dat het pas op langere termijn vruchten afwerpt. We hebben ook gekeken in hoeverre meer sociale steun, minder negatieve gedachten, een laag zelfbeeld en een problematische relatie tussen kind en ouder van invloed zijn op het ontwikkelen van emotionele en gedragsproblemen. Zijn dat de belangrijkste risicofactoren, of kunnen we ons beter op andere richten? Die risicofactoren hebben wel enige invloed, maar de belangrijkste voorspeller is de relatie van het kind met zijn ouders. Nu worden ouders wel betrokken bij de Doe-groepen, maar minimaal. Dat zou veel intensiever moeten” De Doe-praatgroep is vooral heel goed om kinderen te ont-schuldigen, zegt Van Santvoort. “Ze leren dat de situatie thuis niet hun schuld is. Maar als er echt grote problemen zijn, is therapie nodig waarbij ook de interactie tussen kind en ouders veel aandacht krijgt. Bijvoorbeeld via gezinsinterventie, misschien in combinatie met een Doe-groep.”

Verschillende kinderen, verschillende therapie.

Om het effect van de groepen nog meer te vergroten pleit Van Santvoort er verder voor om ze meer af te stemmen op de klachten van de kinderen. “Die variëren nogal, omdat kinderen verschillen in draagkracht. Sommigen blijken in risicovolle situaties juist veerkrachtig, terwijl een kwetsbaar kind al flinke problemen kan hebben in minder ernstige omstandigheden. De vraag is of je die allemaal bij elkaar in een groep moet zetten. Sommige kinderen zijn misschien al gebaat bij informatie via internet of bij een minder intensieve groep, waar ze leren begrijpen dat de problemen van hun ouders niet hun schuld zijn. Kinderen met ernstiger klachten kunnen dan terecht in intensievere groepen. De middelen zijn schaars, dus die moet je efficiënt inzetten.”

Kinderen die opgroeien met een psychotische vader of drankzuchtige moeder hebben volgens Van Santvoort vooral veel vragen. Wat is er aan de hand? Hoe komt dat? Ben ik de enige met zo’n ouder? Is het mijn schuld? Raak ik later ook aan de drank? Word ik ook psychotisch? “We leggen uit dat erfelijkheid wel een rol speelt, maar dat ook andere factoren belangrijk zijn, zoals goed voor jezelf zorgen en steun vragen aan mensen in je omgeving. Dat stelt ze wel gerust. ”

Verantwoordelijk voelen voor je ouder

Kinderen in zo’n situatie voelen zich vaak erg verantwoordelijk, zegt Van Santvoort. “En als hun inspanningen geen effect hebben, voelen ze zich vaak schuldig. In de groepen leggen we uit dat de problemen van hun ouders niet hun schuld zijn. Kinderen leren dat ze niet de enige zijn en dat ze niet zo voor hun ouder hoeven te zorgen.” Ze noemt het voorbeeld van de dochter van een alcoholistische moeder. “Zij was heel erg bezig om te controleren of haar moeder niet ging drinken.”

Ook vinden kinderen van probleemouders het moeilijk om aan leeftijdgenoten uit te leggen wat er speelt. “Het is een moeilijk en gevoelig onderwerp, praten over thuis. Kinderen hebben een grote loyaliteit tegenover hun ouders. Ze willen ze niet afvallen. En ze schamen zich. Een kind zei: als je vader of moeder diabetes heeft, snappen anderen dat wel. Ze weten wel dat er bij mij thuis iets aan de hand is, maar hoe leg ik uit dat mijn moeder depressief is?”

Problemen worden (te) laat ontdekt

Al tijdens haar studie psychologie zag Floor van Santvoort hoe belangrijk het is om preventief te werken. Beter vroeg ingrijpen en erger voorkomen, dan achteraf genezen. Als preventiemedewerker bij Riagg IJsselland begeleidde ze zelf KOPPgroepen. “Helaas komen kinderen vaak pas naar zo’n groep als er al forse problemen zijn. Dat komt onder andere ook doordat hulpverleners er te weinig op letten of over weten. Of ouders vinden het een lastig gespreksonderwerp.” Vaak gaat er bij ouders en hulpverleners pas een alarmbel rinkelen als overduidelijk is dat het met een kind niet goed gaat. “Het is bijvoorbeeld erg onzeker op school, of heeft slaap-of gedragsproblemen. Pas dan komt de hulpverlening in beeld. Eigenlijk zou je al veel eerder in actie moeten komen. Hulp aan de kinderen zou standaard onderdeel moeten zijn van de behandeling van probleemouders. Soms is een ouder door drank of een psychose van de wereld. Dan is het belangrijk dat de hulpverlener ook kijkt naar de impact hiervoor op andere gezinsleden. De opleiding voor behandelaar/ psycholoog zou daar meer aandacht aan moeten besteden.”

 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3349 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht