Zorg

Ruim 12.500 mensen zonder zorgverzekering wegens geloof

Geen verzekering afsluiten omdat het tegen je levensbeschouwing ingaat. 12.500 gelovige mensen in Nederland doen het. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de VWS- verzekerdenmonitor 2013, die eind dit jaar weer een nieuw rapport uitbrengt.

zorgverzekering, zorgpremie

Deze mensen staan bij de overheid bekend als de gemoedsbezwaarden, mensen die met hun geweten in de knel raken als zij een polis afsluiten. Zij geloven dat God over hun lot bepaalt en dat ze vrede moeten hebben met Zijn beslissing, zo meldt Zorgverzekering.net.

Onverzekerd

Dit betekent dat ze geen premie betalen, ze zijn immers niet verzekerd. In plaats van het afsluiten van een zorgverzekering 2014, moeten ze een ‘Verklaring van gemoedsbezwaren’ invullen en opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit zelfstandige bestuursorgaan verstrekt, na controle van de verklaring, de gemoedsbezwaarde persoon een ontheffing op verzekeringen.

Eigen zorgbijdrage

Ter compensatie van de verzekeringenontheffing, moeten gemoedsbezwaarden een zorgbijdrage betalen. Dit bedrag, dat gelijk staat aan de inkomensafhankelijke zorgbijdrage van mensen met een zorgverzekering, houdt de werkgever in op het salaris. Vervolgens maakt deze dit geld over aan de Belastingdienst.

De fiscus maakt het bedrag weer over naar het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Deze instantie zet het geld opzij als een spaarpotje voor medische zorg. Als de gemoedsbezwaarde persoon gebruik wil maken van medische zorg, wordt eerst dit potje opgemaakt. De resterende zorgkosten zijn voor eigen rekening. “Dit brengt natuurlijk wel extra risico’s met zich mee”, zegt Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net. “Als je een keer een beroep moet doen op dure zorg, dan is zo’n spaarpotje erg snel leeg. De kosten kunnen dan hoog oplopen.”

Verzekeringen voor gelovigen

Nederland kent slechts één zorgverzekeraar die zijn polis baseert op een levensbeschouwing: Pro Life. Deze van huis uit christelijke zorgverzekeraar verschilt in een aantal opzichten van algemene verzekeringsmaatschappijen. De verzekeraar vergoedt namelijk geen behandelingen die strijdig zijn met de christelijke zienswijze. Dit betreft abortussen, opzettelijke handelingen om een einde aan het leven te maken, In Vitro Fertilisaties waarbij sprake is van restembryo’s, genetische onderzoek met een risico op het doden van een ongeboren kind en ingrepen die hetgeslacht veranderen.

Veel gelovige mensen kiezen er echter toch voor om een polis af te sluiten bij een zorgverzekeraar zonder geloofsbasis. Zij menen dat het prima is, zolang je alleen gebruik maakt van de zorg die binnen de christelijke visie valt. Tegenstanders van deze reguliere verzekeraars beargumenteren dat het gegeven dat zij abortussen en dergelijke vergoeden, afdoende is ,om juist te kiezen voor een christelijke zorgverzekering.

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3336 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht