Zorg

Puberteit is bij meisjes lastiger dan bij jongens

De puberteit is voor meisjes lastiger dan voor jongens. Wellicht ontstaat dan de grotere gevoeligheid die vrouwen voor depressiviteit hebben?

puberteit meisjes

Meisjes hebben het in de puberteit moeilijker dan jongens ( Foto: Ndc Mediagroep)

 Professor Tineke Oldehinkel van het UMCG vindt het te vroeg voor zo’n boude bewering, maar onderzoek wijst wel in die richting. Pubermeisjes vinden het belangrijk dat klasgenootjes hen zien zitten. Ze hebben duidelijk meer last van depressieve klachten als ze minder geliefd zijn op school. Dat blijkt uit het grootscheepse jongerenonderzoek TRAILS. Ruim tweeduizend jongeren in Noord-Nederland worden van hun 11de tot hun 25ste jaar gevolgd. De deelnemers zijn nu 17/18 jaar. “Wij hopen door dit onderzoek een heleboel vragen te kunnen beantwoorden.

Puberteit meisjes

Cijfers wijzen uit dat vrouwen twee keer zo vaak depressief zijn dan mannen. De eerste verschillen ontstaan al in het begin van de puberteit. Uit TRAILS komt naar voren dat tienermeisjes slechter met stressvolle gebeurtenissen, zoals scheiding van de ouders, kunnen omspringen dan jongens. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat zulke gebeurtenissen veel harder bij meisjes binnenkomen. Onder invloed van hormonen zijn zij gevoeliger voor het wel en wee van anderen en daardoor worden ze kwetsbaarder voor depressieve symptomen.”

Onzekerheid

Jongeren in de puberteit trekken zich over het algemeen steeds minder van hun ouders aan. Ze vertellen niet zo veel meer thuis, steken hun eerste sigaret op, experimenteren met alcohol en drugs en begeven zich op het pad van de liefde. Ook uiterlijk maken pubers een enorme ontwikkeling door. “Bij meisjes gaat die ontwikkeling vaak gepaard met onzekerheid, getob en verlegenheid. Bij jongens lijkt eerder het omgekeerde het geval; zij worden minder zelfkritisch en stoerder.Voor meisjes is het belangrijk dat ze aardig gevonden worden en voor jongens is het relevanter of ze goed zijn in sport, zo blijkt uit de antwoorden die de jongeren gaven op de TRAILS-vragen.”

Begeleiding puberteit meisjes

Met de onderzoeksresultaten in de hand ziet Oldehinkel uiteindelijk mogelijkheden voor hulp in die leeftijd. De derde meting van TRAILS wordt momenteel afgerond en daarin zitten deze keer stressmetingen en er is DNA afgenomen. “Door dit soort gegevens hebben we straks een beter beeld van de risicogroepen en dat baant wellicht een weg naar interventie. Hopelijk kan door vroegtijdig ingrijpen her en der flink wat ellende voorkomen worden. Misschien kunnen sommige kwetsbare meisjes door een goede begeleiding sterker gemaakt worden. Meisjes moeten op hun eigen vermogen leren vertrouwen.”

Trails

Meer dan tweeduizend jongeren uit Noord-Nederland worden gevolgd gedurende de hele ontwikkeling van kind tot volwassene. TRAILS is opgezet om de oorzaken en gevolgen van gezondheidsproblemen bij adolescenten te onderzoeken. In 2000 is begonnen met het verzamelen van gegevens in de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen, Winschoten en Dantumadeel. De deelnemers aan het onderzoek waren toen 10 à 11 jaar oud. Jongeren die meedoen aan TRAILS worden om de twee à drie jaar onderzocht. Ze vullen vragenlijsten in, worden geïnterviewd, worden lichamelijk onderzocht en doen allerlei testjes. Niet alleen de jongeren zelf doen mee, maar er wordt ook informatie gevraagd aan de ouders, leerkrachten en klasgenoten. De gegevens hebben betrekking op emoties, gedrag en gezondheid en op allerlei factoren die deze zaken kunnen beïnvloeden, zoals stress, persoonlijkheid, de gezinssituatie en vrijetijdsbesteding.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en Dagblad van het Noorden hebben de Medische Publieksacademie opgericht. Met een serie lezingen en artikelen willen ze wetenschappelijke medische kennis vertalen naar een breed publiek. 

Carina Twerda Carina Twerda is sinds 2013 redacteur bij Gezondheid & Co. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep. Uitgever van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 35 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Contact Mail Tweet Berichten 3346 Alle berichten van

Reageer

Ga het gesprek aan ( reacties)

Meest gelezen artikelen

Meer laden

Gerelateerde artikelen

Meer laden

Uitgelicht