Mijn kind heeft buikpijn en niemand weet waarom! Buikpijn zonder oorzaak

De huisarts ziet in een jaar heel veel kinderen met buikpijn. Vaak kan hij of zij daarvoor geen oorzaak vinden, maar de pijn gaat meestal vanzelf over. Een deel van de kinderen houdt echter buikpijn en dat heeft grote invloed op hun dagelijks leven. Binnen het UMCG is het kind met buikpijn niet voor niets onderwerp van onderzoek.

buikpijn, ziek, kind, bed

Bron: Flickr/ Jennifer*Clare

Epidemioloog dr. Yvonne Lisman volgt voor haar onderzoek bij Huisartsgeneeskunde driehonderd kinderen die met buikpijn bij de huisarts kwamen. Na een jaar keek ze hoe het met ze was. “Als de huisarts geen oorzaak wist te vinden, komen deze kinderen meestal niet terug, terwijl een derde van hen wel langdurig klachten houdt. Dat is geen goed beloop.” Lisman en haar medeonderzoekers willen daarom verder onderzoek doen om te kunnen voorspellen welke kinderen hun klachten onder de knie krijgen en wie er last van houden. “Dan hebben we een aanknopingspunt voor behandeling.”

Mijn kind heeft buikpijn

“De buikpijn heeft vaak invloed op het hele gezin”, weet prof. dr. Marjolein Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde in het UMCG. “De kinderen blijven regelmatig thuis van school, houden op met hun sport of hobby en spelen niet graag meer met andere kinderen. Bovendien gaan ze zelf medicijnen zoals pijnstillers gebruiken, omdat de huisarts zelden iets voorschrijft.

En uit onderzoek blijkt dat ze ook vaak te rade gaan bij de alternatieve geneeskunde. “Omdat ze blijven twijfelen of de dokter niets over het hoofd heeft gezien, blijven de ouders onzeker over de oorzaak van de buikpijn”, legt Berger uit. “In het UMCG leren we huisartsen daarom dat het kind en de ouders het vertrouwen moeten hebben dat ze altijd bij hem of haar terug kunnen komen als ze ongerust zijn. Dokter, ouders en kind sluiten daarvoor als het ware een overeenkomst met elkaar. De huisarts kan dan bij elk bezoek onderzoeken of er iets veranderd is. Als dat niet zo is, kunnen ze samen bespreken wat helpt om de buikpijn in het dagelijks leven niet allesbepalend te laten zijn.” Een van de mogelijkheden aan therapie is hypnose. “Bij de kinder-maagdarmleverarts is hypnose bewezen effectief gebleken bij deze kinderen”, zegt Berger.

Nieuwe test tegen buikpijn

Naast het onderzoeken van het beloop van de buikpijn bij kinderen, doet Huisartsgeneeskunde ook onderzoek naar nieuwe diagnostiek voor huisartsen. Zo onderzoekt Lisman een relatief nieuwe diagnostische test die door kinderartsen in het UMCG al wordt gebruikt. “Voor de test is een beetje ontlasting van het kind nodig. Als er aanwijzingen zijn voor een chronische darmontsteking kan de huisarts doorverwijzen naar de kinderarts. Het kind moet dan een veel belastender endoscopisch onderzoek ondergaan.”

“Als het een goede test is, helpt het de huisarts bij de beslissing om kinderen te verwijzen. Daardoor kan het aantal kinderen dat onterecht verwezen wordt naar de kinderarts, met het risico een onnodige endoscopie te ondergaan, verminderen. Maar wanneer deze test geen onderscheid maakt tussen een werkelijke ontsteking en de buikpijn zonder ontsteking, neemt het aantal verwijzingen misschien wel onnodig toe. We zullen huisartsen dan adviseren deze test niet te gebruiken.”

Lezingen

Het UMCG streeft ernaar wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een groot publiek van belangstellenden. KennisInZicht draagt daaraan bij, evenals de Medische Publieksacademie (MPA), een serie lezingen georganiseerd door het UMCG en het Dagblad van het Noorden. Op 12 november houden Marjolein Berger en Yvonne Lisman een presentatie over kinderen met buikpijn.

Bron: Kennisnet

Over Redactie

Gezondheid & Co is een co-productie van de redactie van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 38 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep.

Waar denk jij aan na het lezen van dit artikel?

Therapie Bjinse Sikma

Therapie: Bjinse Sikma pakt diepere oorzaken van klachten aan

Waar komt mijn depressie echt vandaan? En mijn relatieproblemen? En mijn onmacht … [Lees verder...]

aed, defibrilator

Hartstichting wil reanimatieles voor scholieren in het voortgezet onderwijs

De Hartstichting wil dat scholieren in het voortgezet onderwijs structureel reanimatieles krijgen. Door leerlingen vanaf 14 jaar vertrouwd te maken … Lees meer ...

Foto: innovatiekringdementie.nl

Jong dementeren. Alzheimer voor je vijftigste

Freek en Franca Garrelfs vormen met hun twee dochters een gelukkig gezin. Totdat Freek de ziekte van Alzheimer krijgt. De aftakeling is schrikbarend, … Lees meer ...

teek, teken, tekenbeet,

Toename aantal teken. ‘Doe broekspijp in je sok tegen tekenbeet.’

De teek is een blijvertje in Nederland. Vrijwilligers vingen in 2013 een recordaantal van 16.500 teken, 64 procent meer dan het gemiddelde van de … Lees meer ...

klussen, klussers

Mannen van vijftig vaker gewond bij klussen

’s Zomers raken maandelijks driehonderd klussers ernstig gewond, soms met amputaties tot gevolg. Het zijn vaak mannen van rond de vijftig. Ze schieten … Lees meer ...

reanimatie, reanimeren, hart

Friezen massaal op les voor reanimeren

Friezen zijn in 2012 massaal opgeleid in het reanimeren. Hoe meer mensen dat kunnen, hoe meer levens gered kunnen worden. … Lees meer ...

Logopedie

Naar de logopedist. Logopedie biedt hulp bij communicatie-, slik- en kauwproblemen

Moeite met spreken, woorden niet meer kunnen vinden, problemen met eten of drinken, een slechter gehoor: het zijn veelgehoorde problemen bij mensen … Lees meer ...

Borst_man

Vergroot cannabis de kans op mannenborsten?

Experts waarschuwen dat het roken van wiet wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de abnormale groei van borstweefsel bij de man. … Lees meer ...

ranbaxy

Onrust over medicijnenmerk Ranbaxy? Waarom is dat?

Bij patiënten is onrust ontstaan over de veiligheid van merkloze medicijnen. Dit komt door het Indiase medicijnenmerk Ranbaxy, dat nu in een kwaad … Lees meer ...

glas wijn

Overgeneraliseren. Maak van een goede mug een olifant

Mensen met een depressie en met een borderline persoonlijkheidsstoornis ervaren negatieve gebeurtenissen als bedreigender en ernstiger dan gezonde … Lees meer ...

Verzakking, zwanger, onderzoek, gynaecoloog, gynaecologenstoel, soa,

‘Alle zwangeren psychologisch screenen’

Alle zwangere vrouwen zouden psychologisch gescreend moeten worden. Daarvoor pleit onderzoeker Chantal Quispel van het Erasmus MC. … Lees meer ...

%d bloggers op de volgende wijze: