Mijn kind heeft buikpijn en niemand weet waarom! Buikpijn zonder oorzaak

De huisarts ziet in een jaar heel veel kinderen met buikpijn. Vaak kan hij of zij daarvoor geen oorzaak vinden, maar de pijn gaat meestal vanzelf over. Een deel van de kinderen houdt echter buikpijn en dat heeft grote invloed op hun dagelijks leven. Binnen het UMCG is het kind met buikpijn niet voor niets onderwerp van onderzoek.

buikpijn, ziek, kind, bed

Bron: Flickr/ Jennifer*Clare

Epidemioloog dr. Yvonne Lisman volgt voor haar onderzoek bij Huisartsgeneeskunde driehonderd kinderen die met buikpijn bij de huisarts kwamen. Na een jaar keek ze hoe het met ze was. “Als de huisarts geen oorzaak wist te vinden, komen deze kinderen meestal niet terug, terwijl een derde van hen wel langdurig klachten houdt. Dat is geen goed beloop.” Lisman en haar medeonderzoekers willen daarom verder onderzoek doen om te kunnen voorspellen welke kinderen hun klachten onder de knie krijgen en wie er last van houden. “Dan hebben we een aanknopingspunt voor behandeling.”

Mijn kind heeft buikpijn

“De buikpijn heeft vaak invloed op het hele gezin”, weet prof. dr. Marjolein Berger, hoogleraar Huisartsgeneeskunde in het UMCG. “De kinderen blijven regelmatig thuis van school, houden op met hun sport of hobby en spelen niet graag meer met andere kinderen. Bovendien gaan ze zelf medicijnen zoals pijnstillers gebruiken, omdat de huisarts zelden iets voorschrijft.

En uit onderzoek blijkt dat ze ook vaak te rade gaan bij de alternatieve geneeskunde. “Omdat ze blijven twijfelen of de dokter niets over het hoofd heeft gezien, blijven de ouders onzeker over de oorzaak van de buikpijn”, legt Berger uit. “In het UMCG leren we huisartsen daarom dat het kind en de ouders het vertrouwen moeten hebben dat ze altijd bij hem of haar terug kunnen komen als ze ongerust zijn. Dokter, ouders en kind sluiten daarvoor als het ware een overeenkomst met elkaar. De huisarts kan dan bij elk bezoek onderzoeken of er iets veranderd is. Als dat niet zo is, kunnen ze samen bespreken wat helpt om de buikpijn in het dagelijks leven niet allesbepalend te laten zijn.” Een van de mogelijkheden aan therapie is hypnose. “Bij de kinder-maagdarmleverarts is hypnose bewezen effectief gebleken bij deze kinderen”, zegt Berger.

Nieuwe test tegen buikpijn

Naast het onderzoeken van het beloop van de buikpijn bij kinderen, doet Huisartsgeneeskunde ook onderzoek naar nieuwe diagnostiek voor huisartsen. Zo onderzoekt Lisman een relatief nieuwe diagnostische test die door kinderartsen in het UMCG al wordt gebruikt. “Voor de test is een beetje ontlasting van het kind nodig. Als er aanwijzingen zijn voor een chronische darmontsteking kan de huisarts doorverwijzen naar de kinderarts. Het kind moet dan een veel belastender endoscopisch onderzoek ondergaan.”

“Als het een goede test is, helpt het de huisarts bij de beslissing om kinderen te verwijzen. Daardoor kan het aantal kinderen dat onterecht verwezen wordt naar de kinderarts, met het risico een onnodige endoscopie te ondergaan, verminderen. Maar wanneer deze test geen onderscheid maakt tussen een werkelijke ontsteking en de buikpijn zonder ontsteking, neemt het aantal verwijzingen misschien wel onnodig toe. We zullen huisartsen dan adviseren deze test niet te gebruiken.”

Lezingen

Het UMCG streeft ernaar wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor een groot publiek van belangstellenden. KennisInZicht draagt daaraan bij, evenals de Medische Publieksacademie (MPA), een serie lezingen georganiseerd door het UMCG en het Dagblad van het Noorden. Op 12 november houden Marjolein Berger en Yvonne Lisman een presentatie over kinderen met buikpijn.

Bron: Kennisnet

Over Redactie

Gezondheid & Co is een co-productie van de redactie van Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en 38 weekbladen in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. Gezondheid & Co wordt uitgegeven door uitgever NDC Mediagroep.

Waar denk jij aan na het lezen van dit artikel?

1. foto voorkeur 1 IMG_1558

Train uw rug om van uw rugklachten af te komen

Bij 80% van de rugklachten kan geen specifieke diagnose gesteld worden. Dat wil … [Lees verder...]

hoortoestel, gehoortoestel

Hoortoestel wordt niet altijd vergoed. Wanneer wel en wanneer niet?

De hoortoestellenbranche is in rep en roer. Sinds 1 april worden alleen bepaalde typen gehoorapparaatjes vergoed. De minister van Volksgezondheid … Lees meer ...

zweet, oksel, zweterig

Waar komt een stinkende lichaamsgeur vandaan en wat kunnen we eraan doen?

Lichaamsgeur is nog steeds taboe en zorgt voor een negatief psychologisch effect bij de mensen die er last van hebben. Toch zijn er nog maar weinig … Lees meer ...

zwangerschap

Zwangerschap leidt tot discriminatie

Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) wil paal en perk stellen aan de discriminatie van zwangere vrouwen. … Lees meer ...

Video thumbnail for youtube video Parkinson: Het is meer dan beven - Gezondheid & Co

Parkinson ongeneeslijk. Symptomen wel beter te bestrijden

Patiënten met de ziekte van Parkinson gaan in de loop van twintig tot dertig jaar langzaam achteruit doordat in de hersenen allerlei … Lees meer ...

Kersen

Drink kersensap en je slaapt bijna 90 minuten langer

Zet je doos kamillethee maar aan de kant. Nieuw Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat de dagelijkse consumptie van kersensap helpt 84 minuten per … Lees meer ...

joke land

Een volle JA! – Column drs. Joke Land

We leven in een wereld waar haast een onderdeel van is geworden. Haast hoort erbij. … Lees meer ...

IVF-behandeling

Eén op 36 baby’s geboren via ivf.

Vorig jaar zijn er in Nederland iets meer dan 4700 ivf-baby's geboren. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor, maar wel met 10 procent minder … Lees meer ...

peuter, eten, kind

Kind bijvoeden vanaf 4 maanden voorkomt allergie als Coeliakie en koemelkallergie

Het is goed om kinderen vanaf vier maanden kleine hoeveelheden bijvoeding te geven. Eerst met groente en fruit, later ook met andere producten als ei, … Lees meer ...

antibiotica, pillen,

Antibiotica voorgeschreven, maar vaak niet geslikt

Veel patiënten die antibiotica krijgen voor hoesten, slikken die niet lang genoeg of helemaal niet. De therapietrouw is in elk geval niet … Lees meer ...

Zemanta Related Posts Thumbnail

Chronotherapie: Nieuwe therapievorm tegen ernstige depressie

Het UMCG biedt voor mensen met een ernstige vorm van depressie een nieuwe behandeling. Deze bestaat uit een intensief programma van 14 dagen, waarin … Lees meer ...

%d bloggers op de volgende wijze: