Ademtest kan helpen maag- en slokdarmkanker te ontdekken

Een test die de concentratie van vijf chemische stoffen in uitgeademde lucht meet, is in een groot onderzoek veelbelovend gebleken voor de ontdekking van maag- en slokdarmkanker. De resultaten zijn gepresenteerd op het European Cancer Congress 2017 in Amsterdam.

Ademtest

Maag- en slokdarmkanker zijn samen verantwoordelijk voor circa 1,4 miljoen nieuwe kankerdiagnoses per jaar wereldwijd. Beide worden meestal pas laat ontdekt, doordat de symptomen ook op andere oorzaken kunnen wijzen. Hierdoor is de vijfjaarsoverleving voor deze twee kankersoorten maar 15%. Het nieuwe onderzoek, waarbij meer dan 300 patiënten betrokken waren, liet zien dat de ademtest kanker kon aantonen met een totale nauwkeurigheid van 85%.

Dr. Sheraz Markar: “Tot op heden is een endoscopie de enige manier om de diagnose maagkanker of slokdarmkanker te stellen. Maar dat is duur en er is apparatuur nodig wat in het lichaam gebracht wordt. Daar komt bij dat er een risico is op complicaties.

Wanneer ademtest

“Een ademtest kan gebruikt worden als een test zonder in in het lichaam te kijken om het aantal onnodige endoscopie-onderzoeken terug te dringen. Op lange termijn kan dat ook leiden tot een vroegere diagnose, eerdere behandeling en een hogere overleving.”

Het onderzoek was gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek dat wees op mogelijke verschillen in de concentraties van verschillende chemische stoffen (boterzuur, valeriaanzuur, capronzuur, butanal en decanal) tussen mensen met maag- of slokdarmkanker en mensen zonder kanker maar wel met klachten van de bovenste spijsverteringswegen. Het nieuwe onderzoek is bedoeld om te testen of deze ‘chemische handtekening’, die op kanker lijkt te wijzen, aan de basis kon liggen van een diagnostische test.

Ademmonsters

In het nieuwe onderzoek verzamelde het onderzoeksteam ademmonsters van 335 mensen in het verschillende ziekenhuizen. Het gaat om St Mary’s Hospital, Imperial College Healthcare NHS Trust; University College London Hospital; en het Royal Marsden Hospital. Van hen was bij 163 de diagnose maag- of slokdarmkanker gesteld, en bij de 172 anderen was bij een endoscopie geen bewijs van kanker gevonden. Alle ademmonsters werden geanalyseerd met een techniek (SIFT-MS, geselecteerde ionen flow-tube massa spectrometrie) die zeer nauwkeurig hele kleine hoeveelheden van verschillende gassen kan meten in een gasmengsel zoals adem.

Chemische handtekening

De onderzoekers bepaalden de concentraties van de vijf chemicaliën in ieder ademmonster, om te bepalen welke overeenkwamen met de ‘chemische handtekening’ die op kanker wees. Uit de resultaten bleek dat de test voor 85% accuraat was, met een sensitiviteit van 80% en een specificiteit van 81%. Dat betekent dat de test niet alleen goed was in het herkennen van mensen met kanker (sensitiviteit), maar ook in het correct aanwijzen van mensen die geen kanker hadden (specificiteit).

slokdarmkanker

Chemische stoffen

Dr. Markar zei: “Omdat kankercellen verschillen van gezonde cellen, produceren ze een ander mengsel van chemische stoffen. Dit onderzoek wijst erop dat we mogelijk met een ademtest deze verschillen kunnen aantonen en zo de mensen die waarschijnlijk wel maag- of slokdarmkanker hebben kunnen onderscheiden van de mensen die het waarschijnlijk niet hebben. Maar deze resultaten moeten nog wel gevalideerd worden in een grotere groep patiënten, voordat deze test in ziekenhuizen kan worden gebruikt.”

Verder onderzoek

De komende drie jaar zullen de onderzoekers een grotere groep patiënten onderzoeken en de ademtest uitvoeren bij patiënten die een endoscopie krijgen voor maag-darmklachten maar die nog geen kankerdiagnose hebben. Dit zal duidelijk maken of de test ook goed is in het identificeren van mensen met kanker in een groep waarin waarschijnlijk veruit de meerderheid geen kanker heeft.

Andere kankersoorten

Het team werkt tevens aan ademtests voor andere soorten van kanker, zoals dikkedarmkanker en alvleesklierkanker, die als eerstelijns test gebruikt zouden kunnen worden bij de huisarts.