De tien meest voorkomende kankervormen

In 2020 werd bij 115.047 mensen in Nederland kanker vastgesteld. In 2019 waren dat er nog 119.240. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De daling komt volgens het IKNL doordat minder mensen snel naar een arts gingen, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en het afschalen van de zorg vanwege de coronacrisis.

kanker

Volgens het IKNL is het de eerste daling in dertig jaar, toen werd begonnen met de kankerregistratie. De daling kwam voor bij de meeste soorten kanker, maar was het grootst bij borstkanker , darmkanker en prostaatkanker .

Vooral in maart tot en met mei zijn er bijna een kwart minder diagnoses gesteld dan andere jaren. Volgens het IKNL werden er in het najaar meer diagnose vastgesteld omdat in de zomer de reguliere zorg weer op gang gekomen is. De achterstand in het aantal diagnoses borstkanker, die ontstond na het tijdelijk stopzetten van het bevolkingsonderzoek, is volgens het IKNL nog niet ingehaald. Ook het aantal diagnoses darmkanker daalde, deels door de coronacrisis, maar het aantal diagnoses hiervan daalt ook al jaren door de vroege opsporing in het bevolkingsonderzoek.

Huidkanker

Huidkanker bleek net als in de voorgaande jaren de meest voorkomende kankersoort. Er werden bijna 6800 melanomen geregistreerd en bijna 15.000 plaveiselcelcarcinomen, een bijna nooit uitzaaiende vorm van huidkanker. Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor, aldus het Kankercentrum. Zelfs tijdens de coronacrisis was een kleine stijging te zien van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom. Lees hier meer over huidkanker.

Longkanker

Na huidkanker kwam in 2020 longkanker het meeste voor, met bijna 14.000 nieuwe diagnoses. Het aantal gevallen van longkanker blijft daarmee hoog. Als de longkanker niet is uitgezaaid, is er een behoorlijke kans op genezing. Wanneer de kanker wel is uitgezaaid, zijn de verwachtingen lager. Onder longkanker vallen onder meer niet-kleincellige longkanker, kleincellige longkanker en mesothelioom (ook wel asbestkanker genoemd). Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. Hier lees je over de symptomen, diagnose en behandeling van longkanker

Borstkanker

In 2019 kwam borstkanker na huidkanker nog het meeste voor, maar door de sterke daling in aantal vaststellingen staat borstkanker in 2020 op de derde plaats met 13.200 diagnoses. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. De overlevingskansen zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog meer dan 3.000 mensen aan de ziekte. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen . Dit is wel heel zeldzaam. Meer lezen over borstkanker

Prostaatkanker

Op de vierde plaatst staat prostaatkanker. Prostaatkanker komt vaak voor. In 2020 kregen 12800 mannen de diagnose prostaatkanker. Een jaar eerder werd de diagnose 13.557 keer vastgesteld. Prostaatkanker komt vooral voor bij mannen ouder dan 60 jaar. Bij prostaatkanker zijn er 4 stadia. Het stadium zegt iets over hoever de kanker is uitgebreid. Voor je prognose is het belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is. Van de mannen met prostaatkanker stadium 1 en 2 is na 5 jaar bijna iedereen nog in leven. Bij stadium 3 zijn dat gemiddeld 97 van de 100 mannen. Bij stadium 4 leven na 5 jaar gemiddeld nog 51 van de 100 mannen. Meer weten over prostaatkanker. Lees dan dit verhaal

Darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland en staat op de vijfde plaats (11.700 diagnoses). Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt darmkanker. De meeste van hen zijn 50 jaar of ouder. Als darmkanker vroeg ontdekt wordt, is deze goed te behandelen. Darmkanker kan op verschillende plekken in de darm kunnen ontstaan. Bij de meeste mensen is dat in de laatste delen van de dikke darm. In het allerlaatste deel van de dikke darm, de endeldarm ontstaat ook vaak darmkanker. Meer over darmkanker

Hematologische maligniteiten

Hematologische kankersoorten staan momenteel met circa 9.900 nieuwe patiënten per jaar op nummer 6 van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. In 2019 werd de diagnose 10300 keer vastgesteld. Hematologische kankersoorten worden grofweg onderverdeeld in lymfeklierkanker , plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN).

behandeling prostaatkanker

Blaaskanker

Er werden in 2020 meer mensen gediagnosticeerd met blaaskanker dan in 2019. In 2019 kregen 3600 mensen te horen dat ze blaaskanker hebben. Vorig jaar waren dat er 3700. Bloed in de urine is het meest voorkomende symptoom bij blaaskanker. Pijn bij het plassen en vaak moeten plassen zijn andere klachten die veel voorkomen. Roken is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van blaaskanker. Ook bepaalde giftige stoffen vergroten de kans op blaaskanker.

Slokdarmkanker

Slokdarmkanker werd vorig jaar bij 3100 personen vastgesteld. Wie de diagnose slokdarmkanker krijgt heeft gemiddeld slechts 25 procent kans 5 jaar later nog te leven. De meeste mensen met slokdarmkanker zijn ouder dan 50 jaar. Per jaar overlijden er 1869 mensen aan slokdarmkanker. Toch zijn de overlevingskansen groter dan tien jaar terug.  Meer lezen over slokdarmkanker kan hier

Hoofd-halskanker

Hoofd-halskanker is een verzamelnaam voor onder andere: keelkanker, mondkanker, kanker in het oor, neuskanker, speekselklierkanker, tongkanker en strottenhoofdkanker . Het aantal mensen dat de diagnose krijgt neemt al jaren toe en ook jongere mensen lopen steeds meer risico. Toch kregen vorig jaar 100 mensen minder de diagnose van een arts. Toch waren het er nog 3000. Roken en alcohol gebruik zijn risico factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van kanker in het hoofd-hals gebied. Het Humane Papilloma Virus (HPV) kan eveneens een rol spelen in het ontstaan van hoofd-halskanker. Het risico kan toenemen als kanker in de mond, long of keel voorkomt in de familie.

Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is kanker van de alvleesklier ook wel aangeduid met pancreascarcinoom of pancreaskanker. Het verraderlijke van deze kankersoort is dat hij vaak te laat wordt ontdekt en er dan geen genezing meer mogelijk is. Vorig jaar kregen 2700 mensen te horen dat ze alvleesklierkanker hebben. Lees ook: Alvleesklierkanker, een verraderlijke ziekte op Gezondheid & Co.

Kanker

Kanker komt het meest voor bij ouderen: een derde van de patiënten was in 2020 bij de diagnose 75 jaar of ouder. Ruim 40 procent was tussen de 60 en 75 jaar oud. Van alle nieuwe kankerpatiënten was 6 procent jonger dan 45 jaar. In deze jongste leeftijdsgroep is het aantal nieuwe kankerdiagnoses vorig jaar niet gedaald. Hoewel er ook bij patiënten jonger dan 45 jaar sprake was van een daling van het aantal diagnoses door de coronacrisis in het voorjaar, is in de maanden daarna de ontstane achterstand geheel ingelopen.