Flauwvallen kan psychische oorzaak hebben

Flauwvallen kan iedereen overkomen. Soms blijkt onderliggend psychisch lijden de oorzaak. Artsen moeten meer lef tonen en dit met hun patiënten bespreken.flauwvallen

Flauwvallen

Valt iemand flauw, dan stroomt kortstondig onvoldoende bloed naar de hersenen. Aanleiding is bijvoorbeeld bloedprikken of een te lang verblijf in de hitte. Regelmatig flauwvallende patiënten komen meestal terecht bij een cardioloog of neuroloog. Meestal is een lichamelijk probleem de oorzaak: epilepsie of hartritmestoornissen.

Onbekende oorzaak

Maar er zijn patiënten bij wie de oorzaak onduidelijk is of de behandelingen niet of onvoldoende aanslaan. De Wegrakingen-poli in het Leids Universitair Medisch Centrum krijgt met hen te maken. ,,Uitgebreid onderzoek en meerdere gesprekken maken bij een minderheid van hen duidelijk dat ze hebben te maken met aanvallen door onderliggend psychisch lijden. Er kan iets ernstigs gebeurd zijn in het verleden, zoals seksueel misbruik”, zegt neuroloog Gert van Dijk.

Flauwvallen, slapen

Lef

Een oorzaak van psychiatrische aard is voor artsen geen makkelijk gespreksonderwerp. ,,Er is lef voor nodig om erover te beginnen en door te vragen”, zegt psychiater Irene van Vliet. ,,Niet alle artsen durven dit, uit angst voor ruzie of omdat ze het eng vinden. We adviseren er wél tijd aan te besteden, zelfs als de eerste signalen erop wijzen dat geen sprake is van aanvallen met een psychische achtergrond.” Een wetenschappelijk onderzoek onder 35 van deze patiënten, gepubliceerd in het tijdschrift Neurology, staaft die gedachten: twaalf van hen kregen geen aanvallen meer.

,,Bovendien voelde 83 procent zich met respect behandeld na zo’n gesprek. De patiënt kan daarna gerichter worden behandeld.”