Hoogbegaafdheid kan carrière in de weg staan

Hoogbegaafdheid lijkt een voordeel voor mensen die op zoek zijn naar werk, maar het wordt door hoogbegaafde volwassenen zelf maar al te vaak als een nadeel gezien. werk, computer, hoogbegaafd

Autodidact

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) heeft onderzoek gedaan onder werkloze hoogbegaafde volwassenen en concludeert onder meer dat hoogbegaafden niet altijd de benodigde diploma’s hebben gehaald, maar autodidact zijn. Dat betekent dat ze zelf dingen aanleren.

Diploma

Diploma’s tellen steeds zwaarder in sollicitatieprocedures, waardoor zij buiten de boot vallen.Hoogbegaafden hebben ook een sterke behoefte aan inhoudelijk zinvol en uitdagend werk, maar dat werk ligt niet voor het oprapen. Ook gaven sommige respondenten aan dat ze zich vaak niet begrepen voelen op het werk, omdat ze anders zijn en anders denken. Dat kan leiden tot conflicten en werkuitval. Een respondent zei: ,,Men zit in Nederland niet te wachten op mensen die zelfstandig kunnen denken”. lezen, studeren, zelfstudie, autodidact, hoogbegaafdheid

Meer aandacht

Volgens het IHBV kunnen hoogbegaafden fantastische arbeidskrachten zijn, omdat ze breed inzetbaar zijn, snel kunnen werken en moeilijke problemen creatief oplossen. In het kader van het diversiteitsbeleid vindt het IHBV het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep werklozen komt.