Mensen met autisme denken vaker over zelfdoding: zo herken je de signalen

Welke signalen geven mensen met autisme af als ze aan zelfdoding denken. Daarover heeft De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) een document geschreven. Het moet er voor moet zorgen dat er meer kennis en bewustwording ontstaat over die signalen. Die tekenen worden namelijk vaak niet herkend, terwijl mensen met autisme vaker zelfmoordgedachten hebben. Ook hebben ze een grotere kans om door zelfmoord te overlijden dan mensen zonder autisme.

Verhoogd risico

Volgens een grootschalige Zweedse studie uit 2016 is de kans om te overlijden door zelfdoding voor volwassenen met autisme zelfs ruim 7 keer groter dan voor andere volwassenen. Mensen met autisme en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een verhoogd suïciderisico in vergelijking tot mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Tips om te helpen

In het document of factsheet staan de belangrijkste recente wetenschappelijke inzichten op een rij. Ook staat er in wat je kan doen als je – als naaste of als professional – te maken krijgt met een persoon met autisme die aan zelfdoding denkt. Voor mensen met autisme en suïcidale gedachten staan er heel concrete tips op.

Waarom meer zelfdodingen bij autisme?

Als mensen aan zelfdoding denken of pogingen daartoe doen, zijn er voor iedereen algemene risicofactoren die dat bevorderen. Isolement, depressies, seksuele- en genderdiversiteit, problemen in de sociale communicatie, gepest zijn, het gevoel hebben niet in deze wereld thuis te horen zijn daar voorbeelden van. Mensen met autisme ervaren relatief vaak veel van deze zaken. Mogelijk zijn er ook nog andere risicofactoren die meer met het autisme te maken hebben, maar dat wordt momenteel nog onderzocht. Zo zijn er in ieder geval aanwijzingen dat mensen met autisme er alles aan doen om hun autisme-kenmerken te camoufleren. Dit kost enorm veel energie, maakt vaak erg eenzaam en werkt heel deprimerend.

Praten over zelfdoding

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl. Op de website van 113 Zelfmoordpreventie staat ook informatie over autisme en suïcide www.113.nl/autisme.