Nycturie: ‘s nachts meerdere keren uit bed om te plassen

Nycturie (nachtplassen) is een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. Naar schatting moet 1.7 miljoen Nederlanders doorgaans zelfs twee keer of vaker per nacht naar het toilet. Het gaat dan voornamelijk om volwassenen ouder dan 55 jaar.

slapen slaaploos, slaapproblemen, slaappillen, rusteloos, slapen, slaapprobleem,

Foto: NDC Mediagroep/ DVHN

Wat is Nycturie

Nycturie is een chronische aandoening die de nachtrust verstoort. In aanloop naar de lancering van een bewustwordings-campagne met als thema ‘plasmoe’ deed Motivaction onderzoek onder Nederlanders tussen de 50 en 70 jaar die 2 keer of vaker uit bed moeten om te plassen. Volgens een derde van de ondervraagden heeft dit een negatieve impact op het dagelijks functioneren. Bijna de helft van de mensen heeft zelfs het gevoel dat nycturie leidt tot een verminderde levenskwaliteit.

Klachten

  • Nycturie verstoort met name de belangrijke diepe, herstellende fase van slaap in het begin van de nacht.
  • 69% heeft doorgaans 2 uur of korter geslapen voordat men voor het eerst uit bed moet om te plassen, en 93% zelfs 3 uur of korter.
  • 37% van de ondervraagden met nycturie wordt vermoeid of zelfs zeer vermoeid wakker.
  • Een derde van ondervraagden met nycturie geeft aan dat dit negatieve impact heeft op het dagelijks functioneren.
  • Bijna de helft van de ondervraagden (44%) heeft het gevoel dat nycturie leidt tot een lagere levenskwaliteit.
  • Tegelijkertijd heeft slechts 37% van de ondervraagden dit probleem wel eens met de huisarts besproken.

Verminderde levenskwaliteit

Eén van de belangrijkste nadelige gevolgen van nycturie is een verminderde nachtrust. Zo blijkt dat 25% van de ondervraagden door de toiletbezoeken gemiddeld langer dan één uur per nacht wakker is. Bij 17% is dit twee uur of langer en bij 7% zelfs drie uur of langer.

Ruim een derde van de doelgroep (37%) geeft dan ook aan de volgende dag doorgaans vermoeid of zeer vermoeid wakker te worden. Het veelvuldige nachtelijk toiletbezoek uit zich overdag onder andere in verminderde concentratie en/of de behoefte aan meer tijd voor bepaalde dagelijkse taken of werkzaamheden.

Lagere beoordeling

Onderzoeksresultaten laten zien dat mensen met nycturie hun algemene kwaliteit van leven gemiddeld lager beoordelen dan mensen die ’s nachts minder vaak of helemaal niet uit bed hoeven om te plassen. Eerder onderzoek toonde al aan dat nycturie-patiënten met een chronisch tekort aan slaap een verhoogd risico op depressie hebben5 en dat nycturie een belangrijke risicofactor is voor vallen en breuken.

Nycturie

Foto: Shutterstock

Bewustwording

Hoewel een groot deel van de mensen met nycturie hier in het dagelijks leven negatieve effecten van ondervindt, kwam uit het onderzoek naar voren dat slechts iets meer dan een derde (37%) van de ondervraagden het probleem wel eens met de huisarts heeft besproken. Drie opvallende redenen achter die passiviteit: men gaat er vaak vanuit dat nycturie bij de leeftijd hoort (37%), een bezoek aan de dokter is nooit bij hen opgekomen (26%) of men denkt bij voorbaat dat er niets aan gedaan kan worden (16%). De bewustwordingscampagne ‘Plasmoe’ moet hierin meer duidelijkheid brengen. In veel gevallen is er iets aan nycturie te doen. “Ik raad iedereen die hinder ervaart van nycturie aan, dit bij de huisarts aan te kaarten,” aldus Dr. Bert-Jan de Boer, huisarts te Bilthoven. “Als huisartsen kunnen wij, afhankelijk van eventuele oorzaken, samen met de patiënt naar een beleid op maat zoeken.”