Paardencoaching: een liefdevolle spiegel van je ziel

Zeven jaar geleden volgde Carla Onsman van Arlequino training en coaching een opleiding voor paardencoaching. En in die jaren heeft ze al veel bijzondere dingen zien gebeuren. ,,Paarden zijn eerlijk en houden mensen een spiegel voor.”

paardencoaching1 foto carla BEW

Paardencoaching

,,Ik heb de afgelopen jaren heel veel individuele sessies paardencoaching gedaan. Mensen die bijvoorbeeld geen keuze kunnen maken, geen stap durven te zetten. Paarden voelen de intentie van mensen feilloos aan en helpen hen de keuze te maken die ze diep in hun hart eigenlijk al gemaakt hadden.”

Een paard is een vluchtdier, vertelt Carla. Een dier dat door miljoenen jaren evolutie zichzelf getraind heeft in het oppikken van signalen van een ander. ,,Een paard voelt meteen: kan ik jou vertrouwen? Hij voelt jouw energie en waar deze energie blokkeert. Vaak raken paarden juist op die lichaamsonderdelen mensen aan.

Kuddedier

Een paard is ook een kuddedier, dat van alle aanwezigen in de kudde alle mogelijke informatie wil hebben. ,,Het paard gaat op onderzoek uit en raakt daarbij diepere lagen. Ik zie zo vaak dat er op het moment dat een paard dichtbij iemand met een blokkade komt, er meteen iets gebeurt. Dan vraag ik ook: hoe is het nu? Ik zie dat het je raakt, wat gebeurt er met je? Mensen voelen dan eindelijk wat er in henzelf gebeurt. Er komt heel wat los tijdens zulke sessies. Mensen zeggen ook vaak: ‘Ik had nooit gedacht dat ik dit allemaal zou vertellen’.”

Carla vertelt dat paarden ervoor kunnen zorgen dat deurtjes opengaan die al heel lang dicht zijn geweest. ,,Zaken die onbewust aanwezig zijn kunnen zomaar naar boven komen. Een paard geeft zoveel steun en liefde… Mensen kunnen voor elkaar heel veel voor zich houden, maar bij een paard lukt je dat gewoon niet. Die haalt dat naar boven.”

paardencoaching3 foto carla BEW

Krachtige ervaringen

Een voetbalteam in opstelling, een paard dat er tussendoor loopt, een vraag van Carla: ‘ga eens op de positie staan die je écht zou willen hebben in het team’. De voetballers veranderden van positie,. ,,Het paard voelde bepaalde emoties aan en ging naar spelers toe om te steunen, maar duwde ook spelers aan: zij hoorden toch echt op een andere positie. Een positie die ze diep in hun hart wensten, maar waar ze niet voor uit durfden te komen.”

Een andere opstelling. Een groep die de opdracht kreeg samen een parcours op te zetten om een paard van punt A naar punt B te krijgen. ,,Het paard liep los. Eerst was er veel chaos en het paard liep niet mee. Toen werd één persoon geblinddoekt en moest een andere persoon hem door het parcours leiden. En daarna moest de geblinddoekte persoon het paard door het parcours leiden. Extra moeilijk en deze persoon moest geholpen worden door het team. Het team kreeg een gemeenschappelijk doel. Toen lukte het: het paard liep mee van punt A naar punt B. Een krachtige teamervaring en het geeft goed aan waar het om draait: focus.”

Aanvoelen wat ontbreekt

Zo werkt een paard namelijk zelf ook, vertelt Carla. ,,Paarden werken systemisch. In een kudde mensen voelt een paard aan de energie die er is wat er in die specifieke opstelling ontbreekt. In een familieopstelling bijvoorbeeld kan een paard mensen naar elkaar toebrengen of juist tussen mensen in gaan staan. Dan staat het paard voor iemand die er niet meer is. Soms komt oud zeer boven: een miskraam die een moeder nooit aan de andere kinderen heeft verteld. Maar dat kindje hoort wel bij de familie. Juist de afwezigheid en het niet erkennen, maakt dat er iets niet klopt in het systeem, het paard voelt dat.”

Carla vertelt ook over mensen met een burn-out die zelf niet goed aanvoelen hoe ver ze zijn in hun herstel. ,,Ik had eens een sessie met een vrouw die erover dacht voorzichtig weer aan het werk te gaan. Maar het paard bleef roerloos staan bij haar, maakte geen enkele beweging. De client begon te huilen en zei na een lange tijd: ja, zo voel ik me van binnen, alsof ik me niet kan bewegen.” Zij was er duidelijk nog niet aan toe om aan het werk te gaan. Het paard kwam vervolgens naar de client toe om deze te troosten.

paardencoaching2 foto carla BEW

Confronterend en liefdevol

Ook mensen die geen keuze kunnen maken, kunnen baat hebben bij paardencoaching. ,,Soms zet ik heel letterlijk objecten neer die staan voor de verschillende keuzes. Bijvoorbeeld drie pionnen. De één staat voor je eigen bedrijf beginnen, nummer twee voor een andere baan zoeken en nummer drie voor de situatie laten zoals die is. Ik laat de persoon de pionnen kiezen. Het paard voelt vervolgens jouw intentie aan. Het paard weet niet waar de pionnen voor staan, maar hij voelt wel aan waar jij eigenlijk naar neigt. Het paard kan vervolgens een pion omver schoppen of verplaatsen. Mensen zeggen dan: zie je wel, het paard vindt ook dat ik dat moet doen! Maar het paard maakt alleen maar zichtbaar wat jij inwendig voelt. Diep in je hart weet je wel wat je wilt, het paard maakt die keuze klip en klaar.”

Workshop

Dat is wat paardencoaching doet: je een spiegel voorhouden. Het paard maakt iets in jou los dat er altijd al zat. Confronterend misschien, maar ook liefdevol. ,,Aan een paard kun je heel veel steun hebben”, weet Carla uit ervaring. ,,Mensen zeggen weleens: ik had nooit gedacht ooit nog eens zo tussen paarden te lopen. Een workshop in de wei werkt gewoon heel bevrijdend.”