Een rookvrije generatie: utopie of gouden kans?

Enige tijd geleden is in ons land een “beweging” gestart, die de naam “op weg naar een Rookvrije Generatie kreeg. Het is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Hoewel de naam misschien doet vermoeden dat niemand meer mag roken, is dat niet waar het als eerste om gaat.

Roken_kind

Het gaat bij de Rookvrije Generatie om het beschermen van onze kinderen en kleinkinderen. Zij zouden moeten kunnen opgroeien zonder geconfronteerd te worden met tabaksrook. En zonder te maken te krijgen met verleidingen die kunnen aanzetten tot roken. Want nog steeds beginnen dagelijks meer dan 100 jongeren met roken; jaarlijks bijna 40.000!

Waarom De Rookvrije Generatie?

Natuurlijk is het doel van deze beweging, kinderen het inademen van rook te besparen. In een eerder artikel heb ik aandacht besteed aan het meeroken. En aan de gezondheidsrisico’s die daar aan vast zitten voor kinderen. Voor volwassenen trouwens ook.

Maar er is ook nog iets anders. Ook hier heb ik al eens aandacht aan besteed. En dat is het fenomeen “zien roken, doet roken”. Voor dit effect is inmiddels voldoende bewijs. Kinderen/jongeren die anderen, die voor hen belangrijk zijn, zien roken, beginnen vaker met roken dan degenen die daarmee niet in aanraking komen.

Roken001

Rookvrij opgroeien

Kinderen rookvrij laten opgroeien begint al in de buik. Geen mens-in-wording zou nog in aanraking moeten hoeven komen met tabaksrook. Verloskundigen en gynaecologen zijn de eerst aangewezenen om zwangere vrouwen te begeleiden bij een rookvrije zwangerschap. En dat doen ze ook. Onlangs werd bekend dat deze beroepsgroepen bijzonder actief zijn in het adviseren van zwangeren om niet te roken tijdens de zwangerschap. Maar ze kunnen nog meer doen, vinden ze ook zelf. Daarom hebben vertegenwoordigers van deze professionals afgelopen zomer de Taskforce Rookvrije Start opgericht. Deze “taskforce” heeft  als doel dat kinderen een rookvrije start krijgen. Dat kan gebeuren door gerichte voorlichting en persoonlijke begeleiding van aanstaande ouders en hun naasten.

Verleiding

Nog steeds worden kinderen verleid door tabak en rook. Kijk maar eens in een supermarkt. Onder merkwaardige aanduidingen zoals “servicepoint” worden tabaksproducten tentoongesteld en verkocht. Staatsecretaris Van Rijn wil daar binnenkort een einde aan maken. Hij heeft de winkeleigenaren de kans gegeven om dit in eigen beheer te regelen. Dat is niet gelukt. En daarom grijpt hij in.

Rookvrije generatie

NP XTRA ROOS KOOLE

Roken bij sportwedstrijden

Hoe is het toch mogelijk? Je staat langs het voetbalveld naar sport te kijken. Bijvoorbeeld naar een wedstrijd tussen de F-jes. En wat zie je…..vaders en moeders die hun kinderen aanmoedigen met de sigaret in de hand of de mond. Sterker nog. Laatst zag ik een teamleider langs het veld zijn team aanwijzingen geven met een sigaret in de mond. Wat voor een voorbeeld is dat?

In menig voetbalstadion mag nog steeds gerookt worden. Ik ken een voetbalclub waarvan de supporters in grote meerderheid aangegeven hebben voorstander te zijn van een rookverbod. En toch gebeurt het niet. Nog niet

Een rookvrije generatie; wie wil dat niet?

Wie wil niet dat zijn of haar kind rookvrij opgroeit? Iedereen toch. Er zijn toch geen mensen meer die hun kinderen aanmoedigen om te beginnen met roken? Iedereen kan meehelpen aan die rookvrije generatie: particulieren, lokale en landelijke organisaties en bedrijven. Door je eigen organisatie, sportclub, school of de speeltuin bij jou in de buurt rookvrij te maken. De tijd is er rijp voor.

Kijk ook eens op: http://www.rookvrijegeneratie.nl/help-meeLaat deze gouden kans niet voorbij gaan.

Bert Soenveld, functionaris gezondheidsbevordering GGD Fryslân