Schrijfproblemen bij kinderen

Een letter, twee letters, een woord. Leren schrijven. Niet voor iedereen eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie kinderen moeite heeft met schrijven. Niet omdat ze de letters niet begrijpen, maar omdat ze de letters simpelweg niet goed op papier krijgen. Kinderfysiotherapeut Florien Smit (40) van Fysiotherapie Havenstraat Veendam behandelt regelmatig kinderen die een mindere schrijfmotoriek hebben.

links, linkshandige

Foto: NDC Mediagroep

,,Hoe is de fijne motoriek, hoe beweegt de pen over het papier, wordt er te hard in de pen geknepen of te veel druk gezet op het papier. Er zijn allerlei redenen te noemen waarop kinderen moeite hebben met schrijven’’, zegt Smit. Als kinderfysiotherapeut kent zij wel een aantal trucs om kinderen te helpen met die lastige letters. De meeste kinderen die naar de praktijk in Veendam komen zijn vrij jong. ,,Meestal zitten ze in groep drie of vier.’’ De juf, meester, of ouder trekt aan de bel als een kind achterblijft op het gebied van schrijven. ,,De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk.
Wanneer ouders of leerkrachten problemen constateren kunnen ze zonder verwijzing een kinderfysiotherapeut om advies vragen.’’ Meestal heeft de intern begeleider van de school ook een informerende en verwijzende functie bij fijn- of grofmotorische problemen. In deze tijd van digitalisering wordt er minder geschreven, maar dat is volgens Florien niet de reden dat zo veel kinderen moeite hebben met schrijven. ,,Kinderen met schrijfproblemen zijn er altijd al geweest. Dat verandert niet. Daarnaast zijn de lesmethoden weinig veranderd.’’

Handschrift belangrijk

Handschrift is en blijft belangrijk. Schrijven is een essentieel communicatiemiddel, niet alleen op de basisschool, maar vooral daarna. Kinderen die moeite hebben met schrijven, worden belemmerd in de mogelijkheden tot communicatie, zowel op school als in het sociale leven. Florien onderschrijft dat, maar weet ook dat er veel mogelijkheden zijn om kinderen het schrift bij te brengen. ,,Het kan een uitdaging zijn om kinderen enthousiast te maken om schrijfoefeningen te doen.’’ Toch zijn er volgens Florien genoeg manieren om het leuk te maken. Ze noemt als voorbeeld een oefening waarbij het letterspoor wordt verbeterd. Het letterspoor is de weg die de pen over het papier aflegt. ,,Doel is altijd dat het kind de beweging die hij of zij maakt, eigen maakt. Het schrijven gaat daarna steeds vloeiender.’’

Jongens en meisjes

Florien vertelt dat er veel verschillen zijn tussen jongens- of meisjeshandschrift. ,,Sommige jongens vinden het echt niet leuk om te doen.’’ Florien weet kinderen zo ver te krijgen dat ze weer plezier krijgen in schrijven. Ze begint met een kind soms weer bij nul, bij de basis. ,,Je kan het het best gemakkelijk maken voor een kind. Ik laat ze oefenen op een letter, als dat goed gaat komt er een tweede bij. En na een tijd schrijft het kind weer woorden. Woorden worden zinnen.
Uit onderzoek blijkt dat het schrijvend leren schrijven van letters meer activiteit van de hersenen vraagt, waardoor je beter de letters leert onthouden en dus ook beter leert lezen. Dit geeft aan waarom het belangrijk is om schrijfonderwijs te blijven geven.’’