Ik kan mijn zorgpremie niet betalen. Wat moet ik doen?

Het lukt niet iedere Nederlander om zijn of haar premie van de zorgverzekering te betalen. En dat terwijl bij een fikse betalingsachterstand je een hogere premie moet betalen.

zorgverzekering 2020

1. Wie zijn die wanbetalers?

Het aantal Nederlanders dat minimaal een half jaar zijn zorgpremie niet heeft voldaan is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Zo waren er in 2011 303.528 wanbetalers. In 2014 liep dat op tot 325.810. Daarna zette de daling in. In 2019 konden 202.702 Nederlanders hun premie niet betalen.

. In dat jaar waren er naar 298.000 mensen die minimaal zes maanden achterliepen met betalen. Jongeren zijn veel vaker wanbetaler dan ouderen. Van de jongeren tot 35 jaar heeft 1 op de 29 al minstens een half jaar de premie niet betaald, bij de 65-plussers is dit 1 op de 250.
Dat er onder jongeren meer wanbetalers zijn, komt volgens het CBS onder meer door hun lage inkomen. Betalers van de zorgpremie hebben een gemiddeld inkomen van ongeveer 25.000 euro per jaar. Bij wanbetalers is dat slechts 16.000 euro. Jonge allochtonen hebben het vaakst een betalingsachterstand. Vooral Nederlanders van Antilliaanse herkomst liggen vaker achter (1 op de 7), gevolgd door de Surinaamse Nederlanders (1 op de 12).

2. Wat doet de zorgverzekeraar als ik mijn premie niet betaal?

De zorgverzekeraar volgt een aantal vaste stappen die in de wet zijn vastgelegd. Na twee maanden niet betalen krijg je een brief van je zorgverzekeraar met daarin een aanbod voor een betalingsregeling. Ga je daar niet op in, dan probeert de zorgverzekeraar het na vier maanden nog eens. Daarna is het geduld op. Betaal je zes maanden of langer geen premie, dan word je aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Die houdt maandelijks een bedrag van 159 euro in op je salaris of uitkering. Dat bedrag is dus veel hoger dan de zorgpremie die je normaal betaalt. Je krijgt ook geen zorgtoeslag meer. Die wordt rechtstreeks aan het Zorginstituut betaald. Je komt pas van die hoge premie af als je zorgverzekeraar je weer afmeldt bij het Zorginstituut. Die doet dat pas als je je schuld hebt terugbetaald of als je een betalingsregeling hebt afgesproken. Ook als je in de schuldsanering terechtkomt, meldt de zorgverzekeraar je af.

3. Die hoge premie is nogal zuur voor mensen die in de schulden zitten. Raken die zo niet verder in de problemen?

De hogere premie is bedoeld als stok achter de deur om een betalingsachterstand niet nog verder te laten oplopen. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo te werken: vaak komen wanbetalers door deze maatregel inderdaad vaak nog verder in de problemen. Als het aan het kabinet ligt, gaat de speciale zorgpremie voor wanbetalers daarom medio dit jaar van 159 naar 128 euro.

4. Ben ik nog wel verzekerd als ik een premieachterstand heb?

Ja, je blijft altijd verzekerd voor de basisverzekering. Een basisverzekering is in Nederland verplicht. Heb je acuut zorg nodig, dan moet die immers ergens van worden betaald. Het is dus ook niet mogelijk om je basisverzekering op te zeggen omdat je tijdelijk krap bij kas zit. Ook is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk als je een betalingsachterstand hebt. Dit om te voorkomen dat wanbetalers hun schuld proberen te ontlopen. Een zorgverzekeraar kan wel je aanvullende verzekering beëindigen bij een betalingsachterstand. Sommige verzekeraars doen dat al 14 dagen na de eerste herinnering. Maak je veel gebruik van je aanvullende verzekering, betaal dan dus altijd je premie op tijd.

5. Ik heb moeite om iedere maand de premie voor de zorgverzekering op te hoesten. Wat kan ik doen?

Een zorgverzekering is een dure verzekering. Het loont om ieder jaar op zoek te gaan naar de goedkoopste verzekering. Als je je oude verzekering hebt opgezegd, mag je nog tot 31 januari een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Zelfs als je alleen een basisverzekering afsluit, loont vergelijken. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is zo’n 20 euro per maand. Kies bij de aanvullende verzekering alleen voor een dekking die je nodig denkt te hebben. Door te kiezen voor een hoog eigen risico gaat je maandelijkse premie omlaag.